Post Icon

ТЕАТРАЛІЗОВАНА ВИСТАВА

31.01 Відбулася театралізована вистава  «Коза-Дереза» 

Театралізована вистава за участю педагогів і дітей старшої групи «Сонечко» дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Катруся» управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

 Кавун Світлана Олексіїна, вихователь старшої групи «Сонечко» дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Катруся».

Цімерман Анна Леонідівна, музичний керівник  дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Катруся».

YouTube Трейлер

 

YouTube Трейлер
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Комментарии0
Post Icon

Відкрите заняття для батьків…

25.01 Відбулося відкрите занняття для батьків з англійської мови в середній гр. «Рукавичка»

на тему:

«Домашні та дикі тварини»

Проводила заняття викладач англійської мови Павленко Людмила Петрівна

DSC_1136

DSC_1164

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Комментарии0
Post Icon

Казкотерапія

20.01 Відбулося

ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

(година психолога)

 

Казкотерапія — профілактика негативних явищ у середовищі, самоактуалізація, самопрезентація, самовияв.

«Інтерактивний психологічний театр»

 

«Казкотерапія – це…»

Детальніше дивіться на сторінці психолога….

 DSC_1291

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Комментарии0
Post Icon

УГОДА НА СПІВПРАЦЮ З АКАДЕМІЄЮ

УГОДА НА СПІВПРАЦЮ З АКАДЕМІЄЮ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКЮВІКУ НА ЧОЛІ З ОСТРЯНСЬКОЮ ОЛЕНОЮ АНАТОЛІЇВНОЮ

УГОДА

про творчу співпрацю лабораторії дошкільної освіти і виховання

Інституту проблем виховання НАПН України

та завідувача дошкільного

навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Катруся»

з розроблення підтеми НДР

«Формування соціально-комунікативних умінь

у старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності

в дошкільному навчальному закладі»

Лабораторія дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України (далі Лабораторія) в особі завідувача лабораторії Рейпольської Ольги Дмитрівни, з одного боку, і дошкільного

навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу «Катруся»

 в особі завідувача Рогози Тетяни Григорівни, з іншого боку, уклали угоду про наступне:

 

І. Предмет угоди

1.1.        Цією угодою сторони визначають, що предметом їхньої спільної діяльності є:

1.1.1.       Реалізація державної політики у сфері виховання дітей та учнівської молоді відповідно до положень Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні та інших чинних нормативних документів.

1.1.2.       Педагогічний моніторинг ефективності виховних впливів, аналітичне узагальнення отриманих результатів, кращого досвіду навчально-виховної роботи з дітьми.

1.1.3.      Забезпечення наукового і програмно-методичного супроводу діяльності дошкільного навчального закладу, визначеного Управлінням.

1.1.4. Упровадження інноваційних виховних технологій та науково-методичних матеріалів у практичну діяльність дошкільного навчального закладу, визначеного Управлінням.

ІІ. Діяльність сторін

2.1.           Для здійснення спільної діяльності Лабораторія:

2.1.1.    З числа наукових співробітників Лабораторії призначає наукових консультантів, які здійснюють науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи у дошкільному навчальному закладі, який визначено Управлінням.

2.1.2.    Надає допомогу при плануванні, організації та проведенні науково-методичних заходів у дошкільному навчальному закладі, який визначено Управлінням (Додаток 1).

2.1.3.    Сприяє залученню педагогічних працівників дошкільного навчального закладу, визначеного Управлінням, до науково-дослідної роботи з актуальних проблем виховання дітей та учнівської молоді.

2.1.4.     Зобов’язується надати визначеному дошкільному навчальному закладу для впровадження у навчально-виховний процес продукцію у форматі pdf, підготовлену у вигляді монографій, навчально-методичних, методичних посібників, методичних рекомендацій, що є результатом спільної діяльності учасників цієї угоди чи іншої науково-дослідницької діяльності Лабораторії відповідно до листа-заявки Закладу (Додаток 2).

2.1.5.    Проводить моніторинг впровадження продукції, наданої у форматі pdf.

2.1.6.    Сприяє відзначенню членів колективу Закладу за ефективне впровадження матеріалів друкованої продукції у навчально-виховний процес.

2.2.           Для здійснення спільної діяльності Заклад:

2.2.1.      Створює сприятливі умови для проведення співробітниками Лабораторії дослідно-експериментальної роботи за зазначеною вище тематикою.

2.2.2.            Залучає, у разі потреби, педагогічних працівників до експериментальної роботи Лабораторії та апробації її результатів, розроблення програмного і методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

2.2.2.     Бере на себе зобов’язання впроваджувати у навчально-виховний процес закладу результати НДР у вигляді монографій, навчально-методичних, методичних посібників, методичних рекомендацій, які є результатом спільної діяльності учасників цієї угоди чи іншої науково-дослідницької діяльності лабораторії (за умови надання продукції відповідного грифу МОН України).

2.2.3.         Сприяє проведенню моніторингу впровадження продукції, наданої у форматі pdf.

2.2.4.   Бере на себе зобов’язання протягом 3-х років після закінчення розроблення підтеми НДР «Формування соціально-комунікативних умінь у старших дошкільників у процесі театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі» раз на рік (у листопаді) надсилати Інституту проблем виховання НАПН України акт про впровадження результатів НДР у навчально-виховний процес закладу.

2.3.            Угода не передбачає фінансових взаєморозрахунків.

 

ІІІ. Додаткові умови

3.1.     З метою реалізації основних положень цієї угоди та визначених напрямів спільної діяльності при реалізації конкретних спільних проектів та робіт сторони можуть укладати між собою окремі угоди (протоколи, акти), які містять посилання на цю угоду і розглядаються як додатки до неї.

3.2.     Відповідальними за виконання цієї угоди призначаються:

від Лабораторії ‑ завідуюча лабораторії дошкільної освіти і виховання Рейпольська О.Д., від дошкільного навчального закладу – Рогоза Т.Г.

IV. Термін дії угоди

4.1.     Угоду складено терміном на шість років, по закінченню якого її можна продовжити на термін, що визначається за узгодженням сторін.

4.2.     Угода набуває чинності з моменту її підписання обома сторонами.

4.3.    Дія угоди може бути припинена в односторонньому порядку, якщо в процесі її виконання одна із сторін дійде висновку про недоцільність подальшого співробітництва.

V. Примітки

5.1.     Угоду про співробітництво складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5.2.     Угода передбачає наявність додатків про план спільної роботи і перелік наукової та навчальної продукції, що впроваджується в навчально-виховний процес (підготовленої до впровадження), що готуються і підписуються на поточний навчальний рік.

5.3.     Будь-які зміни, додатки та доповнення до цієї угоди оформлюються письмово.

 

Лабораторія дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України

вул. М. Берлінського, 9,

м. Київ, 04060

Завідувач лабораторії

дошкільної освіти і виховання,

ст. наук. співробітник

_____________ Рейпольська О.Д.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу

«Катруся»

вул.  Київська, 160

м. Обухів, 08703

 

Завідувач

______________ Рогоза Т. Г.

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Комментарии0
Post Icon

Прощання з ялинкою!!!


shedryi-vechir-pryvitannya-animazijna-kartynka

 

 

 

 

12. 01. 2017р.
Відблося свято «Прощання з ялинкою» на якому діти різних вікових груп прощалися з ялинкою піснями та танцями… Розповідали колядки та щедрували….
Чудове свято підготувала Новіцька Катерина Олексіївна, вихователі та діти!!!

YouTube Трейлер

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Комментарии0
Страница 26 из 32« Первая...51015...2425262728...Последняя »