Post Icon

Діяльність

«День Святого Андрія Первозданного»

13 грудня ми відзначаємо день Святого Андрія Первозданного. Це найвеселіше свято с жартами та гумором спільною роботою, випіканням калити, іграми.

IMG-a5890749646963535f098939239dd99d-V IMG-ca081a1f4d5ee3427d6e027732afbd33-V IMG-d3c775d460086a5ccab5964bbded8878-V IMG-285c832512c3a7ee6dc44ea9c1c0fac5-V IMG-7414a7d612ff4e916b46469804e640c0-V IMG-fa2b5210b2edff25ff950cdbd65f5d10-V IMG-4c8ac6d93873a3b3beac44cecedc84e1-V

РОДИННЕ СВЯТО

для дітей старшого дошкільного віку

групи «Веснянка»

   30. 11. 18. відбулося родинне свято для дітей та батьків групи «Веснянка». Основною метою цього свята є виховання у дітей глибоких почуттів любові до своєї родини та Батьківщини. Виховувати повагу до народних традицій, звичаїв. Розвивати у дітей здатність усвідомлювати емоційний зміст творів, закріплювати спеціальні здібності музичного та музично-рухового виконавства. Виховувати естетичне ставлення до музичних творів і мистецтва в цілому. Залучати дітей та їхніх батьків до емоційного сприйняття музики. Сприяти формуванню активної батьківської позиції у питаннях розвитку, виховання і навчання дітей, допомогти встановити партнерські стосунки між батьками і ДНЗ.

IMG-0e8b682b0765998ca08979c2ec9373ac-V IMG-2e8e530592706521c2821a52cb4dff3f-V IMG-8c8b600921a7fea9335cecda02c40838-V IMG-72cb225f1df911322bf172f60fc4e7de-V IMG-73b5c15a5918f9c791377dafee6ca537-V IMG-1262a8a31be09dc6ef99c8debb021bba-V IMG-9279d4c228a3916bc3902c0f423ef986-V IMG-d654a4f99cc477a1ac7da030fd3fe3d0-V IMG-ebfc73a9ca8144acfdf98a2958dd9630-V IMG-f07038173e898caedd07b7dad067fd83-V

 25.11.18.

Для дітей старшої групи "Веснянка" вихователь Голованенко Н.С. провела заняття на тему: "Казки В.О. Сухомлинського в малюнках дітей".
Сучасні умови диктують нові вимоги щодо соціально-морального  виховання старшого  дошкільника. Саме цей вік – найбільш оптимальний для розвитку  життєздатної, самостійної, практично умілої, творчої особистості з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті.
  Однозначно процес змін у вихованні старшого дошкільника непростий. Відродження найвищих цінностей – духовних і моральних, їх переоцінка, здійснюється повільно, але освітній процес оновлюється в бік духовності і гуманізації, в бік пошуку систем з розвитку особистості старшого дошкільника., сприянню, становленню, розвитку, вихованню в дитини шляхетної людини шляхом розкриття її особистісних якостей.
  Заміна  навчально-дисциплінарної моделі спілкування з дітьми на основі особистісно-орієнтовану в системі дошкільного виховання, спонукає педагогів шукати нові шляхи соціально-морального розвитку дитини. Завдання педагогів – не просто надати знання, виховати уміння та навички, а доброзичливо, за допомогою уміло організованих ігрових та виховних вправ переорієнтувати педагогічний процес на пріоритет особистості. Якщо ми не лише декларуємо, а й справді сповідуємо особистісно-орієнтований підхід до освіти, то маємо опікуватися тим, щоб в дошкільному навчальному закладі не лише навчили старших дошкільників предметним знаням, а передусім сприяли їх особистісному зростанню, формуванню основ життєвої компетентності, оптимістичному світобаченню.
   І саме тут на допомогу приходять літературні твори В.О. Сухомлинського.
  Літературна  спадщина  В.О. Сухомлинського дає ціннісні рекомендації щодо пізнавального, художньо-естетичного, соціально-морального виховання дітей. Василь Олександрович розглядав виховний процес не як абстрактний, що складається лише із словесних порад, а як дійове вправляння дітей у добрих вчинках.
  Педагогіка В.О. Сухомлинського є особистістно-орієнтованою, базується на дитиноцентризмі, за якою дитина – розглядається як найвища цінність. Вона має бути оточена добром, ласкою, повагою, мудрою любов’ю, мати право на власну думку і власну помилку, бачити їх наслідки і робити висновки.
Твори педагога вчать дитину добра і моралі. Саме в старшому дошкільному віці дитина вчиться самостійно давати оцінку добру чи злу, радості чи злорадству, позитиву чи негативу.
Використання літературних творів В.О. Сухомлинського для навчання дітей переказу, ґрунтується на сприйманні, пам′яті, відтворюючій уяві дошкільника. Переказуючи, дитина вчиться говорити зв′язно, послідовно; при цьому формується граматично правильна мова; збагачується й активізується словник дітей, виховується виразність мови.
Актуальність даної проблеми обумовлена створенням методичних рекомендацій з ознайомлення дітей з творами В.О. Сухомлинського.
Основна мета використання літературних творів В.О. Сухомлинського:
-          розвивати у дітей мислення, увагу, спостережливість;
-          навчити бачити в  навколишньому довкіллі красу та описувати її;
-          вчити переказувати твори В. Сухомлинського за схемами;
-          пробуджувати у старших дошкільників інтерес до моральних питань, що піднімаються в оповіданнях В. Сухомлинського;
-          формуватти позитивні відносини між людьми;
-          спонукати дітей до творчості, фантазії;
-          створювати умови для виховання ціннісного ставлення до речей, які виготовили люди;
-          формувати соціальну, інтелектуальну та моральну готовність старшого дошкільника до школи;
-          розвивати монологічне мовлення дошкільників;
-          знайомити батьків з літературною творчістю письменника.
 До методичних рекомендацій входить перспективний та календарний план роботи. Перспективний план роботи розрахований на навчальний рік і складається з дев′яти інтегрованих блоків. Календарний план роботи розрахований на місяць та включає в себе перелік літературних творів В. Сухомлинського, обладнання, методи та прийоми роботи.
В основу змісту методичних рекомендацій  покладені основні ідей В.О. Сухомлинського: - уроки мислення на природі; - виховання моральних почуттів;
- виховання почуття доброти та дидактичні принципи: системність та систематичність, доступність та послідовність.

Методичні рекомендації
     Виходячи з вимог програми розвитку дітей старшого дошкільного віку  «Впевнений старт», педагоги мають насамперед озброїти дитину умінням сприймати життя в цілому, життєвої компетентності зокрема.
А це просто неможливо без виховання дитини  на основі знання понять моральної поведінки, а також відповідального ставлення до виконання власних обов′язків.
  Важливість розв′язання цієї проблеми зумовлена тим, що соціально-моральна компетентність старшого дошкільника є основою його всебічного розвитку, життєвого благополуччя.
   Твори В. Сухомлинського допоможуть дитині звільнитися від стереотипів, навчать розмірковувати, самостійно приймати рішення.
 Під час ознайомлення з оповіданнями письменника слід дотримуватися таких  вимог:
- створення доступного  предметно-розвивального середовища. Зручно обладнати куточок книги, де доступно розмістити книги письменника, ілюстрації до них. Неможливо заздалегідь накопичити багато книг,  але дотримання принципу новизни, допоможе піднімати інтерес старших дошкільників до творчості письменника.
- оформлення дидактичних ігор  з соціально-морального розвитку з чітко окресленими завданнями та вказаними літературними творами письменника..
З метою ознайомлення  дошкільників з поняттям моральності, у доступній і цікавій формі навчити дітей розрізняти добрі та погані вчинки, давати характеристику героям.
 - створення проблемних ситуацій, після ознайомлення з творами В.Сухомлинського. Спонукати  дітей до   практичного використання набутих знань у повсякденному спілкуванні з однолітками та дорослими. Вихователь регулярно контролює вчинки дітей і вчить  давати справедливу оцінку своїм вчинкам і вчинкам товаришів.
- оформлення консультацій, рекомендацій для батьків щодо читання творів письменника з метою  формування  моральної та етичної чутливості старшого дошкільника в родині. Це завдання актуальне для подальшої адаптації дошкільника до шкільного життя.
 - оформлення виставок малюнків дітей та дорослих за літературними творами. Це сприятиме розвитку творчості та фантазії. В. Сухомлинський писав, що... через неповторну дитячу творчість – прямий шлях до серця дитини.
  Форми організації роботи із старшими дошкільниками можуть бути різними.  Особливо, це можуть бути інтегровані заняття, на яких ознайомлення із творчістю письменника поєднується з образотворчою діяльністю та роботою із природнім матеріалом.
 Мета усіх форм роботи – сприяти збагаченню соціально-моральної та емоційної сфери старшого дошкільника, зробити цікавим процес соціальної поведінки у суспільстві, об′єднати пізнавальний, соціально-моральний, мовленнєвий та художньо-естетичний розвиток.
Всі форми роботи повинні бути тісно переплетені з грою та словом.
 У роботі із старшими дошкільниками доречно використовувати як репродуктивні, так і проблемно-пошукові методи, без яких неможливо розвивати моральну особистість. Вдалим методом активного навчання і виховання є переказ творів В.О. Сухомлинського за схемами. Адже діти не тільки згадують послідовність подій оповідання, а й вчаться відповідати на запитання та висловлювати власну думку. Така організація освітнього процесу сприяє розвитку мислення і пам′яті,  формуванню вміння складати речення та розповідати.
Оповідання  та казки В.О. Сухомлинського невеликі за змістом та легко сприймаються дітьми. Знайомство з творчістю письменника сприяє становленню старшого дошкільника як соціальної особистості, сприяють розвитку шкільної зрілості.
Використовуючи творчість В.О. Сухомлинського, педагоги спрямовують бачення старшим дошкільником навколишнього світу у всій його красі та вчать  красі людських взаємин.

IMG-0eb6a8c33f9dc6383ec36c407a317ae4-V IMG-3c7ea5db6fa5129ace352125867ee1af-Vошшщ IMG-3c7ea5db6fa5129ace352125867ee1af-Vошшщлрл IMG-3c7ea5db6fa5129ace352125867ee1af-Vошшщлрлпнш Безымянный

                 З 22 по 26 жовтня в садочку пройшли осінні свята та ярмарки

Ярмарок!

Ведуча( далі Одарка):
 • Увага! Увага! Спішіть – поспішайте!
          Господарі й гості, глядіть не минайте!
          На ярмарок просим – гуртом, поодинці.
          Чикають на Вас тут чудові гостинці!
Діти:
На ярмарок веселий наш
Ми запрошуєм всіх вас!
Тож купуйте приціняйтесь,
Без гостинців не вертайтесь.
 На ярмарку нашім веселім, багатім.
Є чим дивуватись і є що придбати.
Тут щедрі дарунки із саду, городу.
Тут пісні і жарти усім в нагороду.
 Тут що завгодно ти миттю придбаєш
Щось купиш дешевше,а щось прогадаєш
Такого тут люду, такого товару
Не видно кінця ярмаркового краю.
 Мерщій бо на ярмарок!
 Одарка:
 • Всі, хто має продавайте
          Всі хто хоче, тут купляйте!
 
                                                 Пісня «Ярмарок»
  
Діти:
Ой, підходьте всі до нас
Гарні стрічки є для вас.
 
Окуня скоріш купуйте,
Юшку для сім’ї готуйте!
 
Пиріжечки, пиріжки
Прямо з печі,прямо з жару
То візьміть собі хоч пару.
 
Діалог дівчинки з хлопчиком:
Дівчинка:
 • Всім знайдеться що купить,
          Якщо буде чим платить,
          Навіть купиш ананас якщо гроші є у вас.
Хлопчик:
 • Які гроші, що ти(ім’я дівчинки)
          На цьому ярмарку не платять.
Дівчинка:
 • А що ж роблять, як треба купити
          Чим же треба заплатити?
Хлопчик: 
 • За кавуна – пісню заспівай,
          За яблучко – віршик прочитай.
 
Діти:
Тут речі умільців
Ні з чим не зрівняти,
Барвисті стрічки, рушники вишивані.
 
Беріть не минайте,
Рушник цей, сестрички
Утріться й рум’янець
Не зійде із личка.
                                             Танок «Рушники»
Діти:
Купуйте, купуйте  усі бараболю
Варіть її, смажте із сіллю й без солі,
Сто страв господиня з картоплі зготує
Картопля, як хліб – вона всіх нагодує.
 
Беріть помідори, вони пречудові
До вашого столу, хоч зараз готові.
Помідори не прості
Люблять танці і пісні.
 
Хто гострого хоче – часник хай придбає,
Він миттю мікроби вогнем випікає.
 
А ще ось погляньте яка є цибуля,
Така, я кулак, а не як синя гуля.
 
Беріть калини – червоні корали,
Ці кетяги сонце і небо ввібрали.
Напоїть матуся калиновим чаєм,
Недугу ураз, як рукою знімає.
 
Лоточків із яблуками ви не минайте
Які до смаку Вам, такі вибирайте,
Сортів тут багато, усі вони різні:
Ось яблучка ранні, ось яблучка пізні.
 
Ця морква під сонечком щедрим зростала
Земелька водою її напувала,
Тому ця морквинка така соковита.
Морквяного соку вам треба попити.
 
Добродію милий, візьміть мішок проса
Нехай ваша жінка не бігає боса.
А ще візьміть хутко, оцей мішок гречки
Що б в хаті у вас не було сучечки.
 
Купуйте, дивуйтесь, але не баріться,
Краса яка гарна ідіть подивіться.
Яка то робота! Які то узори!
В кераміці цій – степи неозорі.
 
Полив’яний посуд – глечики, горнятка,
Сопілки – хлоп’ятам, намисто – дівчатам.
 
Купуйте макітру жінки й молодиці
Три рази сьогодні упала з полиці.
А вчора аж двічі, і бачите нова,
Ну дайте хоч гривню і будьте здорові.
 
                                       Сценка «Куми»
Виходять дві куми, дівчатка з кошиками.
1-ша:
 • Здоров була, кумонька!
2-га: 
 • Доброго здоров’я, кумасю!
1-ша: 
 • Ти на ярмарок?
2-га:
 • Еге ж на ярмарок.
1-ша:
 • А що купуватимеш, мила?
2-га:
 • Куплю собі хустку нову, куплю намисто. Ох і гарна ж буду!
1-ша:
 • А я собі куплю глечиків та мисок новеньких. Буду господаркою вправною!
 
Пісня «А я молода на базар ходила»
Одарка:
 • У нашого Омелька весела сімейка.
 
Виходить Омелько з родиною
Омелько: 
 • Так у мене, у Омелька
          Сімейка чи маленька.
          Усі хочуть їсти, пити
          Треба посуд їм купити.
 
Омельчиха:
 • Купи кожному по мисці:
          Великому – велику,
          Меншому – меншу,
          Маленькому – маленьку,
          Найменшому – найменшу.
 
Діти:
 • А що ж миска без ложки?
Омелько:
 • Доведеться купити й ложки.
          Великому – велику,
          Меншому – меншу,
          Маленькому – маленьку,
          Найменшому – найменшу.
Омельчиха:
 • Ще й треба купити сорочки, черевички, штанці та рукавички.
Омелько: 
 • Та доведеться.
Діти:
 • А гостинці?
Омелько: 
 • Будуть вам і гостинці(роздає музичні інструменти)
 
Пісня «Як пішли ми на базар»
Одарка:
 • Я теж прийшла на ярмарок не з пустими руками. Я теж прийшла продавати. А де ж це подівся мій чоловік? (за лаштунками чути ,як співає Карась, Одарка завозить його на возі)
 
Карась:
 • Занедужав я в дорозі
          Та й набрався я біди.
          Так, що ледь на цьому возі
          Привезли мене сюди.
 
Одарка: 
 • Краще б ти лишився вдома
          Та й не мала я біди.
          Поламав дурило воза,
          Як сходив у шинок ти.
 
Карась: 
 • Ой,Одарко! Годі тобі! Перестань бо вже кричати.
 
Одарка:
 • О це люди добрі привезла. Подивись скільки людей на базарі. Продають, купують. Ой і я тебе продам. Ти такий ледачий.
          Тільки їсти та пити любиш і спати. Ось послухай яку пісню діти про         тебе знають.
 
Пісня «Ой там на веселім базарі»
Карась:
 • Ой, я оце так зголоднів в дорозі, оце б вареничка у сметані з’їсти.
 
Одарка:
 • Та є в мене і вареники. Але чого це ти будеш сам їсти.
Ось я зараз виберу декількох чоловіків і подивимось хто вправніший.
 
Гра «Хто швидше з’їсть вареники»
Дитина:
 • Бублики купуйте, продавця шануйте,
          Дірку від бублика дам за п’ятак,
          А як заспіваєте може за так.
 
Пісня «Чоботар»
Карась:
 • Так гарно співали й танцювали діти, молодці. Оце б ще погратися.
Давай, Одарко, з тобою пограємося.
 
Одарка:
 • Та я не вмію в ігри грати
           Вмію тільки працювати.
 
Карась:
 • А я вмію і тебе навчу.
 
Одарка:
 • Та годі тобі діду, може діти хочуть з тобою поратись.
 
 
Карась:
 • Зараз запитаю ( запитує)
 
Діти:
 • Так!
 
Карась: 
 • Є така старовинна гра «Тин», біжіть до мене робіть тиночки.
 
Гра «Тин»
 
Одарка:
 • Гарно ви грали, аж мені сподобалось, а до нас на ярмарок дивіться хто прийшов.
 
Заходить циган з ведмедем.
Циган: 
 • Гей, давайте нам дорогу.
          Йде Михайло клишоногий
          Він розважить вас усіх
          Буде радість, буде сміх!
 
Одарка:
 • Ведмедику, а ти співати вмієш?(Ведмідь киває головою)
 
Циган:
 • Е! Щось тихо ти співаєш Михайле. Краще покажи як ти танцюєш.
(ведмідь танцює і в кінці падає)
Одарка:
 • Танцюєш ти теж погано, краще давай пограємось.
 
Гра з ведмедем
Ми на ярмарок ходили
          Клишоногого будили(2 рази)
          Ти ведмеде уставай
           Нас як можеш доганяй(2 рази)
 
Карась:
 • Втомився я піду полежу, відпочину.
 
Одарка:
 • Піди полежи та пісню послухай.
 
З великим кошиком яблук на ярмарку йде Явтух.
Одарка:
 • Ти куди ідеш, Явтуше.
          Ой куди ж ти йдеш мій друже.
Явтух:
 • Не скажу.
Одарка: 
 • Та коли ж твоя добра воля то скажеш.
Явтух:
 • На базар
Одарка:
 • А що несеш, Явтуше, покажи мій друже.
Явтух : 
 • Не покажу.
Одарка:
 • Та коли ж твоя добра воля то покажеш.
Явтух :
 • Яблука
Одарка:
 • Та дай же нам Явтуше, ой дай же нам мій друже.
Явтух:
 • Не дам.
Одарка: 
 • Та коли ж твоя добра воля то даси.
Явтух:
 • Та візьми гниленьке.
Одарка:
 • Явтуше, пригости  наших діток яблучками.
Явтух :
 • Хай затанцюють , то пригощу.
Карась:
 • Ой і я з Одаркою потанцюю.
(встає з воза бере Одарку до танцю)
 
Танок парами
 
Одарка:
 • От на ярмарку ми і скупились.
 
Карась: 
 • Та ще й добре повеселились. Дякуємо за святковий настрій.
Час вже додому збиратись.
 
Одарка:
 • Карась, а що в тебе на возі лежить?
Карась:
 • Де?
Одарка: 
 • Та ось же (підходить до воза , бере гарбуза)
Карась:
 • Це ж гарбуз , віз продавати.
Одарка:
 • Давай зваримо з нього кашу тай пригостимо усіх.
(розрізають гарбуз, а там цукерки)
Карась :
 • Оце так каша буде, скільки жив, такого не бачив. Скільки житиму, стільки пам’ятатиму.
Одарка:
 • Карасику любий! Пригости діток цукерками, то буде їм справжнє свято.
Карась: 
 • Пригощу звичайно.
Одарка:
 •  Земле моя рідна,
           Люба Україна,
           Знову розквітаєш
           Гронами калини.
           Щедрі урожаї
          Людям ти даруєш,
          Дивною красою
          Серденько чаруєш. 
Пісня «Щастя і добра»
 
  Діти разом з Одаркою і Карасем забирають усі свої гостинці і під музику виходять із ярмарку.
 

 

Свято «Козачата», 12.10.18.

Над землею сонце встало,
Путь – дорогу осіяло.
Добрий ранок, Чорне море,
Добрий день, Карпатські гори.
Над землею пісня лине,
Це для тебе, Україно!
Гарна путь, славна путь –
Козачата наші йдуть.
IMG-e2004b156c141fff81363577e0ba13f3-V IMG-cf989c7ee572600df8f620e42a46a651-V IMG-e83510002ca42589f33b0d5e0f8bce7f-V IMG-0eaf5bb16f675030167e0ef20cdc3995-V IMG-ce5891fb74ad7aea6cf1608105c8055f-V IMG-984a1ca5db0545b812f2492089b358e2-V

Літературний вечір на тему: «100 років від дня народження В. Сухомлинського», 28.09.18.

IMG-ad49a8ebd84f94a2516fa39c97da5805-V IMG-007a5d1196bf370b431f49c88c14c91e-V IMG-cf16e1f76d2b49f60b829985c6c43fcb-V IMG-33e6d4bf6a38d6159fafc7501a5a3729-V IMG-d5ab3416401ec843a6637bf52f94997c-V

ММО  для вихователів «Розвиток фонематичних процесів та навчання грамоти. Активізація голосних звуків», 27.09.18.

IMG-006f456c4449c6ca5ce8b8fb89e5782f-V IMG-7c44196f5bb387bc106cf8590c84efc6-V

 

Святкування Дня незалежності України у дитячому садочку

Свято відбулося на свіжому повітрі. Колорит барвистого літа доповнив веселий настрій учасників свята.

IMG-989c83b83773a0704e027c4cb2e944dd-V IMG-c5b48632a74fb02f4e5e3680e9682566-V

Нові ігрові комплекси  та заміна навісів на альтанках на дитячих ігрових майданчиках
В ДНЗ «КАТРУСЯ » в літній оздоровчий період було придбано   й встановлено 3 нові ігрові комплекси на дитячі ігрові майданчики деяких вікових груп, а саме : » Дзвіночок «, » Волошка «-» Горобинка «, » Віночок » — » Ромашка , де дітки із превеликим задоволенням проводять час під час режимного моменту — Прогулянка )))
Ще дуже приємною новиною залишається заміна навісів на альтанках дитячих ігрових майданчиків, які були замінені на 4 ох з них, а саме : » Подоляночка»,  » Калинка «, » Журавлик «, » Віночок «.Це є хорошим початком, початком змін старих навісів на нові, більш безпечні. Тому сподіваємося, що ті 8, які залишаються неоновленими, сподіваємося, що  також перекриють до нового навчального року
CollageMaker_20180816_222730006

Вистава»Лісові пригоди» 16.08.18 Театр «Золотий ключик»

CollageMaker_20180816_225447992 CollageMaker_20180816_222657033

«Свято Івана Купала»

6 липня в ДНЗ «Катруся» святкували свято Івана Купала. В ніч з 6 на 7 липня в Україні відзначали свято Івана Купала. Це слов’янське язичницьке свято, яке переплелось із християнським днем народження Івана Хрестителя, має багато традицій і обрядів.

CollageMaker_20180709_081000518 CollageMaker_20180709_081029898

«Літні розваги»

IMG_20180605_103843 IMG_20180605_103849 IMG_20180605_103853

Звіт завідуючої ДНЗ «Катруся» 07.06.18

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад та на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 року № 55 звітуюся про свою діяльність за 2017 – 2018 навчальний рік, перед колективом, батьками, комітетом, громадськістю .

Силка:

https://docs.google.com/document/d/1EYB4zL8S-TCEN9hXn2RR31pIVDwVIH8nBmRBnBsGWEw/edit

 

Міжнародний день захисту дітей

     День захисту дітей святкують 1 червня. Це свято стало символом дитячої щирої радості та надії на майбутнє. Адже саме в дітях ми бачимо здійснення своїх мрій і сподівань, прагнемо, щоб вони росли здоровими та мали усі умови для всебічного розвитку.  IMG-6900ee2e7220a780f8e64c861aa9b340-V IMG-ed9e364ac752effcf38927f5ab8aede9-V

«Педагогічна рада 24 травня 2018 року»

   У процесі тематичного вивчення  морального виховання дітей дошкільного віку,встановлено,що у ДНЗ створено всі умови для морального розвитку дітей. Вихователі вивчають і опрацьовують зміст програм: «Українське дошкілля»,  «Впевнений старт», де є відповідні розділи з даного питання. Всі вікові групи забезпечено дидактичним та демонстраційним матеріалом : сюжетними та предметними картинками, художньою літературою відповідного змісту. Великий вміст програмно-методичного матеріалу має методичний кабінет закладу : великі демонстраційні картини, зібрання творів письменника-гуманіста О.В.Сухомлинського, набори ілюстрацій «Що погано, а що добре?», «Про культуру поведінки», «Уроки доброти», «Вчимося розповідати дітям» А. М. Богуш та Гавриш Н.В. – складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів та інше.  Довідка до педагогічної ради:  https://drive.google.com/file/d/12AZ5Q4LS8KTsqYucfd8K1ucuyh_6RAJz/view?usp=sharing   IMG-2de3f840f84b70564496263491953f27-V IMG-4c2f7e52cf0ffbf17379c520db7ae412-V IMG-2b8649b6d5d1818da60a26670d1a47a5-V IMG-634793a2f0a807233052b5615ad8c7e6-V

Перший випускний «Прощавай, садок дитячий!»

З 25 — 31 травня в садочку «Катруся» проходили випускні свята. «Пролетіли роки ,як птахи, Непомітно зросли дітлахи… Дитячий садок своїх малят У школу проводжає І сум, і жаль нас огортає Ще й сльози виступають. Бо мила наша дітвора Садочок покидає. » IMG_20180530_143000 IMG_20180530_143009 IMG_20180530_150729 IMG_20180530_153543 20180531_150302 20180531_151601 20180531_155719 IMG-08902c85268b2d63bf9b5ba7fb74338c-V IMG-ff1023eb850dedb02af538bbf2622aec-V

«День вишиванки»

       17 травня 2018 року всі святкували день вишиваки. Вишиванка для українців – могутній символ благополуччя в родині, а свято вишиванки символізує національну єдність. Вишиванка є не тільки традиційним українським одягом, а й оберегом. Символи і кольори, які використовуються при вишивці, володіють певним змістом.
IMG-1dbec382692ba1aeaa7d3e441bf8f3af-V IMG-1e1065053d25fe234d20d609b5816be5-V IMG-5cbc6aa0db543a8cdc4cb8a0f4586ae6-V IMG-b972b2ae12994efb000cba2723fd3cbf-V IMG-ca06c2cd593f7c7b79f4fabea644730c-V
Дитячі спортивні змагання » 5 малі Обухівські ігри «
11 травня в приміщенні  РЦКД відбулися дитячі спортивні змагання » 5 малі Обухівські ігри «.До участі в цьому заході було залучено  дітей старшого дошкільного віку з усіх дошкільних навчальних закладів м. Обухів. Протягом двох годин діти змагалися, показували свої спортивні здібності серед всіх учасників олімпіади. За підсумками змагань всі садочки отримали певні спортивні статуси. Наші діти старшого дошкільного віку на чолі з фізичним інструктором Слащьовою Людмилою Іванівною, в свою чергу, також отримали спортивну оцінку та були нагороджені Дипломом, який засвідчує — Достатній фізичний розвиток. Діти були нагороджені солодощами від завідуючої Тетяни Григорівни.
Всі учасники були в чудовому, піднесеному настрої.
CollageMaker_20180514_063537873 CollageMaker_20180514_063559021
«Практичний тренінг з евакуації»
10 травня о 10. 00 год. Згідно річного плану, відбувся навчальний практичний тренінг з евакуації для всіх вихованців нашого навчального закладу та працівників закладу » Катруся «. Ці заходи були проведені щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій. На тренінг були запрошені працівників спеціальної державної пожежної рятувальної служби України м, Обухів. з метою удосконалення практичних навичок працівників та дітей в надзвичайних ситуаціях. За сигналом, пожежної сирени, який подавали наші музичні керівники Новіцька Катерина Олексіївна та Усатюк Єлизавета Миколаївна. Домедичну допомогу, в разі потреби, надавали б наші старші медичні сестри Бабич Ольга Миколаївна та Монах Лідія Євгеніївна. Евакуація працівників та дітей  проводилася, відповідно до затвердженого порядку.
Діти, не лише набули практичного досвіду в надзвичайній ситуації, але й отримали масу емоцій, які передали в своїх образотворчих роботах. Я впевнена, наші діти правильно використають свої знання у своїй життєвій ситуації.
CollageMaker_20180514_063753968 CollageMaker_20180514_063819554 CollageMaker_20180514_063854515 CollageMaker_20180514_063929649
«День перемоги»
9 травня в Україні відзначають День перемоги над Нацизмом у Другій світовій війні, а напередодні наша країна відзначала День пам’яті і примирення. Цей день встановлено як державне свято в результаті прийняття 9 квітня 2015 року Верховною Радою України проекту закону 2539 » Про    увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939- 1945р.» З тих пір 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день для українців є святом із значущим символізмом. Разом з тим, в Україні вже кілька років поспіль відзначають День пам’яті і примирення — 8 травня. З’ явився офіційний символ — маки і гасло :
» НІКОЛИ ЗНОВУ! «.
Тому 9 травня збираємося всі на парад, створюючи великі й довгі колони, вшановуємо пам’яті загиблим , які захищали нашу країну і загинули, схилили голови свої за наше краще сьогодення й майбуття , забезпечуючи нам свободу життя. Ще в цей день ми вшановуємо й живих, ВЕТЕРАНІВ, які віддавали все, що є для перемоги і забезпечили нам День Перемоги і об’єднуючи нашу країну.
І наш дошкільний заклад не є винятком в цей значущий день. Наш педагогічний колектив також прийняв участь у святковому мітингу, який присвячений цьому Великому Дню.
CollageMaker_20180514_063457105
Фестиваль «Сузіря талановитих дошкільнят»
24 квітня 2018 року в дошкільному навчальному закладі «Катруся» відбувся дитячий Фестиваль «Сузіря талановитих дошкільнят».
в ньому взяли участь всі талановиті вихованці дошкільних навчальних закладів м. Обухова. В кінці фестивалю всі учасники отримали Дипломи від начальника управління освіти ВК Обухівської м/р Мигаль М.Л. та солодощі від Обухівського міського голови Левченка О.М., які вручив всім дошкільникам заступник Обухівського міського голови Рогоза В.І.
CollageMaker_20180501_094947696 CollageMaker_20180501_095036146 CollageMaker_20180501_095120111 CollageMaker_20180501_095159829 CollageMaker_20180501_095250630 CollageMaker_20180501_095318222 CollageMaker_20180501_095413903
10 річниці прийняття участі у проекті «Школа радості і сили розуму»
20 квітня відбулося святкування 10 річниці прийняття участі у проекті «Школа радості і сили розуму» ДНЗ «Зірочка», група «Фіалочка»
CollageMaker_20180420_164709415
21 квітня Працівники ДНЗ «Катруся » долучилися до прибирання території на автошколі.
CollageMaker_20180421_132452660 CollageMaker_20180421_132530994 CollageMaker_20180421_132655189
Підсумкове заняття на тему » Моя Земля — моя планета «
        20 квітня на середній групі » Веснянка » вихователем Юлією Анатоліївною Березанською, було проведено підсумкове заняття на тему » Моя Земля — моя планета «.
Заняття пройшло на високому методичному  рівні про що свідчать відгуки батьків, які відвідали це заняття.Це все ваша заслуга, наших вихователів, вміння зацікавити, діти інформацію кориабть необмеженими порціями!!! Кожен вечір щось нове дізнаюсь, і дуже пишаюся тим що ми саме в групі Веснянка! В нас самий чудовий садок, і самі кращі вихователі!!!!Слова батьків.
IMG-2d87fcfc63e96a4af339033f180c2ae2-V IMG-0f26fd92549effe2991e5f3264fb82f7-V IMG-d4366ec31797c81b9bd238d8eb48f710-V IMG-e3a6508fbb0eeefb68383a043c753146-V IMG-faffd6650576fb09ca323936c77bd0ba-V IMG-ae33aecd6131467238e311c339688512-V IMG-ca070aaf8a39299c39267aca19d25d75-V
       ММО для вихователів середніх груп всіх дошкільних закладів нашого міста
                19 квітня в середній групі » Веснянка «, відбулося ММО для вихователів середніх груп всіх дошкільних закладів нашого міста. Тема інтегрованого заняття  була надзвичайно цікава, навчально — розвиваюча, креативна й захоплююча — » Моя Земля — моя планета , де вихователь Юлія Анатоліївна Березанська, не лише систематизувала знання дітей про планету Земля, але й сформувала уявлення про склад Сонячної системи, активізувала словник дітей назвами планет, які складають наш Всесвіт. Поглибила знання дітей про причинно — наслідкові зв’язки та процеси в природі, розвиваючи та закріплюючи усвідомлення невідокремленості життя людини  та природи від Космосу, інтерес до пізнання цікавої інформації про Землю та планети, які знаходяться на певній відстані одна від одної. Закріпила уміння дітей створювати колективну композицію, використовуючи нетрадиційні техніки  ( пофарбовану кухонну сіль, макаронні вироби у вигляді космічних тіл).
А найголовніше, виховала почуття любові й бережливого ставлення до планети Земля.
          Всі присутні були в захваті від переглянутого , залишаючи приємні коменти в адресу вихователя й дітей цієї групи.
Приємним доповненням до заняття, стала розслаблююча арт — хвилинка, яку запропонувала всім педагогам наш практичний психолог Наталія Василівна Комісаренко, на тему :  » Правопівкульне малювання «  ( створення своєї власної планети ).
Дуже приємно ділитися цікавими інноваціями, які допомагатимуть педагогам в їх освітньому педагогічному процесі.
IMG-612661bf1173aab68269bee29b8f478b-V IMG-4de7d8a77feecb1340e007905d441983-V IMG-8e50b5ab0d1d0bba017fc782cb72f937-V IMG-ae3bd3f4ac7ef32ad8352d3d8224f233-V IMG-c0e851d2032ee499226bf302b8954bb9-V IMG-35fd3595c9f21a6e10e05833a3f576d5-V IMG-d8888c9cff888e90339bedb04a84ac96-V IMG-39d77d1e1d177e780ee01b23d3d833d5-V IMG-dc29655b4b277c30ada3e257b5e8b572-V IMG-1564a4bc383d449921f04c9d1317d975-V
«За чисте довкілля»
На виконання рішення  управління освіти щодо проведення з 2 по 30 квітня місячника  з наведення належного санітарного стану, благоустрою та озелененню території міста, у  рамках щорічної акції «За чисте довкілля». Метою суботника є прибирання території закладу, а отже і частини території міста, прилеглої до навчального закладу, після зими. Завдання кожного з нас – берегти і примножувати красу рідного краю, щоб і нинішнє, і прийдешні покоління  могли  користуватися і насолоджуватися  дарами матінки-природи, жили в екологічно чистому регіоні.
CollageMaker_20180417_065932550 CollageMaker_20180417_070002053
Ранкова зарядка на свіжому повітрі
З настанням весняної пори, діти всіх вікових груп зустрічаються зі  своїми вихователями й однолітками на вулиці. Ранкова зарядка на свіжому повітрі — це найкращий спосіб підбадьоритися зранку, пробудити свій організм, загартувати, наситити киснем його, укріпити мязовий тонус та найголовніше, отримати від цього масу задоволення й хороший настрій на весь день.
Наш спортивний девіз :
«Здоровим будеш  — все здобудеш! «
IMG-0c6afedf2bb04b9a30ba937f3b5a6335-V IMG-14a9e2bdbf182385a7edf5ccb58c9965-V IMG-6a0a7a4345aaa196b35113982e1325dd-V IMG-562a08c139cb4fe4916212132f401cd8-V IMG-c5b64653f1012161ebbb9bc09d8967d4-V IMG-f83feb21321433b78f54466be30d13aa-V
Відкрите заняття на середній групі » Веснянка» 
     Було проведено заняття для батьків з хореографії.
IMG-e11bb985b4263ec3a6988dab0be26321-V IMG-e764d752262ef6b6c2aaa34383ef9860-V IMG-f85cf0f8bd682e0c5079093342206117-V IMG-b548c6dc073d4ec864fd2c19fa2fdba9-V IMG-c6de48aaae061ebfdfd5c9a7fdaf13d4-V
Свято «Веснянки»
4 квітня відбулося свято Веснянок, яке присвячене урочистому вітанню і прославлянню теплої, довгоочікуваної весни, діти славили улюблену пору року віршами, закличками весняними, піснями, хороводами та іграми, згадали й про велике, чисте церковне свято Великдень,яке всі славлять, поважають, дотримуючись традицій українського народу. Дякуючи родинам дошкільнят, організували виставку поробок до урочистого свята під назвою » Великодня радість «.
Наприкінці свята , вже стало традицією, садити на дитячі долоньки виробів із тіста, які випікають напередодні свята під назвою «жайворонки «, тобто виготовлені із самого «жару ,й закликали птахів із теплого краю.
….Летіть соловейки на нашу земельку.
Летіть ластівоньки, пасти корівоньки,
Без вас, як без сонця, теплу не прийти.
Душі не радіти, землі не цвісти. …
IMG-6cfa8ba687e071f2eb20bb6c94644e68-V IMG-56f17da0c1ecdb24247fe1fe2966b4cd-V IMG-7e4cc945585c83f33e3ae58cb1bbf75e-V IMG-67c66279a2cea19b561a407ed081e0ab-V IMG-4de8a42962695099505c34c1e2a5da15-V IMG-0875a401f97f8b42ee2cc425e1be355e-V IMG-de2b1c6fe82daeebf4b122ad8ae5ec09-V IMG-1031dce16eb2956f2abeeb2b6751e91b-V IMG-e36b78d85c389c80607db3b0cf469b20-V IMG-a3ca289c13049c4b4f1e558cbae01573-V IMG-9eebdf4304a1545a809b50d340d58010-V IMG-bd40600eae4159c2ff11e62f58c61247-V IMG-97a47693efa484e8d66557e44f5017b2-V IMG-4aa2390c38430bd87fcd2b015df07869-V IMG-8f63aad18ffa4e88952690b85734e3fe-V IMG-14ae7e4b1391c8a9b78db10ab58bd2ff-V IMG-b2931b6d1549dcb9cadfcedf3a1d8979-V IMG-67df85410a7216b41f232d29cd7fcfc9-V IMG-80ac8befb47d6f7af0dbae739044e7b4-V IMG-3612579fa9d27c572457c7a8f933f1d4-V IMG-3a1c8dfbe073053baa55824828f7ceb4-V IMG-e0b0ed7dce958285472026d7101a5d30-V IMG-78ac41dbbd17f5d5e851ca55a11c2d80-V IMG-28204143a34adca260dad178d7310ef7-V
Відкрите заняття на старшій групі » Рукавичка 
       29 березня в старшій групі » Рукавичка » було проведено підсумковий перегляд комплексного  заняття для батьків та вихователів на тему «Барвисті дива рідної природи » вихователем Оксаною Анатоліївною   Степанишиною та художнім керівником ІЗО студії Оленою Василівною Онопрієнко.
CollageMaker_20180404_095444437 CollageMaker_20180404_095509198 CollageMaker_20180404_095548660 CollageMaker_20180404_095616355
Відкрите заняття практичного психолога для батьків
30 березня Комісаренко Наталія Василівна провела відкрите заняття для батьків в групі «Веснянка» на тему: «Країна емоцій».
IMG-3c1bcdb91347f39d87a519f764661eed-V IMG-08251e691f6d28c1d637c61328678b08-V IMG-53de9ea4090021c11faafc8ccfae777a-V IMG-f3e09652ed4131f80a739369945cd46f-V IMG-51df6271053d78538f6d7b944bc2ecd9-V IMG-bfc871774c9648fb9bf918c1767e3748-V IMG-2031a6885379d796236e1102d697eaaf-V
Відкрите заняття вчителя-хореографа для батьків
       28 березня Новіцька Катерина Олексіївна провела відкрите заняття для батьків в групі «Рукавичка».
CollageMaker_20180330_144300164
Відкрите заняття вихователя з англійської мови для батьків
     28 березня Павленко Людмила Петрівна провела відкрите заняття для батьків в групі «Веснянка» на тему: «Clothes».
CollageMaker_20180330_144402099 CollageMaker_20180330_144427575
Відкрите заняття вихователя Романець Л. С. для педагогів
          
 27 березня на ll молодшій групі » Барвінок » вихователем Романець Людмилою Семенівною, було проведено підсумкове заняття на тему : » Маленька мрія каченяти Кря » з блоку занять на тему » Транспорт. Професії , де діти познайомилися з різними видами транспорту та з професіями, які керують певними видами транспорту, отримали знання про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Людмила Семенівна активізувала та збагатила словник дітей словами — назвами транспортних засобів, професій людей, які ними керують, удосконалила діалогічне мовлення. У дітей розвився пізнавальний інтерес до навколишнього, вони вже не відволікаються від поставленого завдання. Вихователь виховав у дітей обережність, старанність, ініціативність, активність, бажання діяти разом, повагу до професій, культуру поведінки в громадських місцях. А саме головне здійснили мрію маленького каченяти Кря, яке мріяло побачити річку і кораблика.
CollageMaker_20180330_144500112 CollageMaker_20180330_144546688
Відкрите заняття вихователя з англійської мови для батьків
     23 березня Павленко Людмила Петрівна провела відкрите заняття для батьків в групі «Рукавичка» на тему: «FOOD».

CollageMaker_20180324_081351319 CollageMaker_20180324_081420559

«Міжнародний День Води»

      22 березня у всьому світі відзначають Міжнародний день води. Вода – найпоширеніша і найбільш незвичайна речовина на нашій планеті. Вона має унікальні хімічні й фізичні властивості, які відіграють надзвичайну роль у підтримці життя на Землі. Вода може існувати у трьох агрегатних станах – твердому, рідкому та газоподібному. Перехід з одного стану в інший залежить від температури й тиску повітря.
Кожен з нас повинен зробити якусь маленьку добру справу для збереження, охорони та відтворення водних ресурсів. Хтось з Вас вчасно закриє кран на кухні чи у ванній кімнаті й тим самим збереже десяток літрів чистої води, інший – викине випиту пляшку води не в річку, а в спеціальний сміттєвий контейнер, а дехто навіть очистить джерело, яке повністю замулене і може просто пересохнути спекотним літом. А що саме зробити Вам, хай підкаже Вам серце. Не відмовляйтесь від добрих справ, адже все що Ви зробите повернеться Вам сторицею. Не будьте байдужими, не будьте осторонь. Дітьми ДНЗ «Катруся» було переглянуто відео «Річки України».
БЕРЕЖІТЬ ВОДУ – ПІКЛУЙТЕСЬСЯ ПРО МАЙБУТНЄ!
CollageMaker_20180324_081456273
Відкрите заняття практичного психолога для батьків
21 березня Комісаренко Наталія Василівна провела відкрите заняття для батьків в групі «Рукавичка» на тему: «Космічна мандрівка».
CollageMaker_20180323_123733939 CollageMaker_20180323_123813749
Відкрите заняття вихователя  для батьків
20 березня Шамрай Ліля Василівна провела відкрите заняття для батьків в групі «Рукавичка» з математики на тему: «Допоможи Червоній шапочці».
CollageMaker_20180323_124203360 CollageMaker_20180323_124237910
Тренінг за методикою Людмили Шелестової «Світ у картинах художників»
19 березня о 13.00 год. на базі ДНЗ «Веселка» вихователем-методистом Тимошенко Марією Станіславівною та завідувачем Осипенко Тетяною Миколаївною був створений тренінг за методикою Людмили Шелестової «Світ у картинах художників». На цей тренінг були запрошені вихователі садочків міста Обухів, художні керівники та вихователі-методисти всіх дошкільних закладів міста.
На цьому тренінгу, в свою чергу, були запрпошені і працівники нашого дошкільного закладу : це наш художній керівник Онопрієнко Олена Василівна та вихователь-методист Голованенко Наталія Сергіївна, отримавши від заходу  задоволення та збагативши свій педагогічний багаж знань, повернувшись до свого закладу, обов’язково, використаємо набутий досвід у своїй педагогічній діяльності!!!
20180319_130641 20180319_130944 20180319_130953 20180319_134158 20180319_134212 20180319_134219 20180319_134225

огол

Відкритий перегляд на тему: «Як зима з літом переплутались»

Дата: 15.03.18

Підготувала й провела

на II мол.гр. «Барвінок»

Пасько Ю.М.

Мета:  Вчити  дітей знайомити з  характерними ознаками зими і  літа, розширювати та збагачувати їх знання  про дані пори року, збагачувати та розширювати уявлення дітей про природне довкілля. Продовжувати знайомити з  правилами поведінки в лісі, збагачуючи й активізуючи словник з даної теми. Формувати уявлення у дітей  про живу і неживу природу. Продовжувати знайомити з об’єктами неживої природи їх місцем знаходження. Розвивати уважність і спостережливість, дрібну і загальну моторику, комунікативні навички, мовне дихання, інтонаційну виразність мови, творчу уяву, пам’ять. Виховувати дбайливе і бережне ставлення  до природного довкілля, вміння захоплюватися красою рідного краю.

IMG-2ca480ba68e2d7e7921e1c9c10cdf625-V IMG-4d093fc95c419901051efff919d082af-V IMG-4ef6eb0893a77bb24c71efb0e09e903a-V IMG-24da1534a9412a4816a909dd5ee2fc93-V IMG-32afde35d876ad469b03b873369a1681-V IMG-2228cb6432a0e64cd8070bac9286e2c5-V IMG-25120b905ee1d70f97b2c1a1850d7442-V IMG-8327320a1a355f8fc96b8416de3b70d0-V IMG-a4b406338e7b538c3ba8d3b7813f9d41-V IMG-a9381229c701a6d221bc14954c1f10da-V IMG-bdcc81b52b958b8c820a87405b94c2d0-V IMG-efa374ee3a2cde947837daa45701fa7c-V

Педагогічна рада на тему : «Екологічна свідомість у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості»

Даючи дітям загальні знання про нашу планету, про природні умови України: ґрунти, води, клімат тощо, вихователям слід пам’ятати: природне довкілля менш знайоме сучасній дитині, ніж предметне. Вона орієнтується в ньому лише з допомогою дорослого. Динамічність природного довкілля вабить, але його причинно-наслідкові зв’язки з власним буттям дитина самостійно визначити не може.

    У ранньому та дошкільному віці діти інтенсивно набувають знань та чуттєвого досвіду, які використовують, аби розрізняють природний і штучний світи та відповідно діють в них. Спираючись на конкретне сприймання дітьми природних явищ і об’єктів, вихователі мають допомогти їм пізнати природу в певній системі, одним із компонентів якої є краса. Системне ознайомлення дітей з явищами і об’єктами природи, їх взаємозв’язками і красою дасть дітям змогу збагнути, відчути і полюбити природу.

    Виховання у дітей любові до рідної природи слід починати з розвитку їхніх сенсорних відчуттів, формування системи знань про об’єкти та явища природи, перенесення набутих знань у сферу практичної діяльності. Адже не можна любити те, чого не знаєш, не розумієш, боїшся.

    Вихователі мають усвідомлювати, що діти сприймають довкілля через бачення дорослого. Самостійно малюки майже не звертають уваги на більшість об’єктів «неживої» природи та рослинного світу. Їхню  увагу зазвичай привертають лише рухомі, цікаві своїм зовнішнім виглядом та поведінкою тварини, рідше — рослини. Тому треба допомогти дитині помітити хмари, ґрунт, траву, дерева, навчити розрізняти і пізнавати їх під час практичної діяльності, у грі, казці.

    Спостерігаючи за природою,  діти дошкільного віку ставлять безліч запитань. Дуже важливо своєчасно задовольняти цікавість дітей. Адже дошкільний вік є найсприятливішим для того, щоб навчити дітей не лише ставити запитання, а й уважно слухати відповіді. У процесі пізнання діти навчаються озвучувати свої спостереження і робити найпростіші висновки. У цьому віці інтерес до явища, за яким дитина спостерігає, є короткотривалим, тому заохочувати до спостережень за природою краще під час цікавої гри, праці, навчання.

Хочеться надати декілька рекомендацій-порад для вихователів усіх вікових груп при ознайомленні дітей з природним довкіллям:

 • збагачуйте естетичні враження, розвивайте інтерес до природного оточення;
 • зближуйте дітей зі світом об’єктів та явищ, серед яких вони перебувають щодня;
 • розвивайте сенсорні відчуття та збагачуйте чуттєвий досвід;
 • сприяйте розвитку мислення і мовлення, формуйте систему початкових знань про доступні об’єкти та явища природи;
 • розкривайте можливості для самостійного застосування набутих знань у грі, праці, нескладному експериментуванні;
 • сприяйте формуванню моральних почуттів;
 • формуйте потребу у дбайливому ставленні до природи.

 Використовуйте такі методи і прийоми при  ознайомленні дошкільників з природою 

 Серед методів ознайомлення дошкільників з природою перевагу слід віддавати безпосереднім методам, зокрема:

 • експериментуванню;
 • грі;
 • праці;
 • спостереженню.

 Важливими є і словесні методи:

 • розповідь;
 • бесіда;
 • читання науково-природничих та художніх творів.

    Саме словесні методи допомагають осягнути незрозуміле, розкривають грані невидимого, пояснюють доцільність і спрямовують на відповідальне ставлення до природи.

    Застосовуючи наочні методи, зокрема розглядання картин чи ілюстрацій, варто використовувати такі прийоми:

 • «входження»  у картину — дітям пропонують уявити себе присутніми у змальованому пейзажі чи учасниками події, зображеної на картині, і описати, що вони бачать і відчувають;
 • розповідь про фрагмент картини — дітям пропонують відшукати фрагмент картини, який їм сподобався найбільше, описати його і пояснити, чим саме він сподобався;
 • роздуми над «настроєм» картини — діти з допомогою дорослого намагаються описати настрій художнього твору, який хотів передати художник.

    Аналізуючи освітній процес в нашому дошкільному закладі освіти, можна з впевненістю сказати, що шляхи кожного вихователя до результату навченості і вихованості дітей залежать від його досвіду і творчості, знання індивідуальних особливостей дітей своєї групи і організації співпраці з батьками, матеріальної бази дитячого садка і природних умов, у яких він розміщений. Кожному педагогу притаманний індивідуальний «почерк» — неповторне єднання його професійних знань, умінь та особистісних якостей.

Спостерігаючи за роботою педагогів і вихованців старших груп    Можна вважати, що дитина успішно завершила етап природничо-екологічної дошкільної освіти і підготовлена до навчання в школі, так як:

 • мають стійкий пізнавальний інтерес до об’єктів та явищ природи, виявляють позитивне емоційне ставлення до природи рідного краю;
 • мають уявлення про природні умови, що впливають на все живе, зокрема про такі об’єкти, як сонце, повітря, ґрунт, вода, їх властивості та значення для життя;
 • помічають красу природи, вміють милуватися і захоплюватися нею, висловлювати свої почуття та враження, застосовувати набуті знання і досвід у різних видах діяльності — художній, трудовій, ігровій, навчальній;
 • вміють орієнтуватися у рослинному і тваринному світах найближчого довкілля;
 • розуміють взаємозв’язок між об’єктами природи, встановлюють залежності між природними явищами, зокрема сезонними — можуть розказати не лише про те, чому відбувається зміна пір року, звідки пішли назви місяців, чому на землю падає дощ або сніг, а й деякі можуть пояснити причину таких цікавих явищ, як веселка, туман, віхола, град;
 • усвідомлюють необхідність дбайливого ставлення до природи, адже   знають, що і таємничий Космос, і билинка в полі, і вона сама є частинами єдиного цілісного світу Природи;
 • володіють навичками вирощування рослин та догляду за ними, вміють доглядати домашніх тварин, виконують посильні трудові доручення – поливають квіти, годують домашніх тварин тощо;
 • дотримуються правил екологічно-безпечної поведінки;
 • дбають про збереження природи, свого здоров’я та здоров’я людей, що  її оточують, в міру своїх можливостей.

  Аналізуючи роботу з даного питання в нашому ДНЗ хочу зазначити, що робота ведеться на належному рівні. В усіх групах облаштовано куточки природи, в яких діти можуть спостерігати і приймати безпосередню участь в догляді за рослинами та тваринами. Внаслідок організованого конкурсу «На кращий куточок природи в ЗДО», було виявлено ряд позитивних змін (оновлення видів кімнатних рослин, відповідно віку дошкільників, естетичне оформлення куточку та інновація в закладі – розпочато створення Лепбуку на тему «Природа рідного краю»). Сподіваюся, що на цьому ми не зупинемося і наші творчі здібності досягнуть тієї педагогічної вершини нашої професійної майстерності, яка оціниться на належному рівні при міському конкурсі між всіма закладами дошкільної освіти, який відбудеться в квітні. В цьому питанні хочеться всім педагогам побажати лише успіхів і творчого натхнення!

Тож пора оголосити перші результати конкурсу:

1 місце –

2 місце –

3 місце –

До виконання рішення попередньої педради, на 2ій мол.гр. «Журавлик» вихователем Модніковою М.П., було проведено підсумкове заняття на тему «Моя сім’я», яке заслуговує оцінки — твердий хороший рівень підготовки й проведення заняття з даної теми.

Згідно річного плану, було проведено відкриті перегляди на сер.гр.. «Веснянка» вихователь Марусенко А.І., на тему «День народження для всіх», яке пройшло на хорошому методичному рівні.

Відбувся відкритий перегляд на 1ій мол.гр. «Ромашка», вихователь Бобир О.М., на тему «Допоможемо і діду, і бабі, і курочці Рябі !». Дуже цікавим і правильноорганізованим виявилося це заняття. Воно відбулося в театралізованому вигляді, для таких діток найбільш цікавими є різні види постановок казок, тому пройшло все дуже добре. Є невеличкі поради стосовно виготовлення дидактичної гри, відповідно віку дітей, але загалом все добре.

Підсумкові перегляди, які відбулися на групах :

«Волошка» вихователь Тріфонова І.А., на тему «Любіть Україну – всім серцем любіть!», паралельно із підсумковим заняттям на цю ж тему було організоване ММО для вихователів всіх закладів дошкільної освіти м. Обухів,

«Сонечко» вихователь Кавун С.О., на тему «Зимонька-зима»,

«Калинка» комплексне заняття фіз. інструктора Слащьової Л.І., та вихователя Висоцької О.Я., на тему «Подорож сніжинок», хочеться відмітити підготовку й проведення на високому методичному рівні.

На високому методичному рівні було організовано й проведено свято «Козацькому роду – нема переводу», в якому приймали участь старші групи «Подолянка» та «Волошка», вихователі цих груп, фіз. інструктор,

Свято «Миколая», яке підготувала сер.гр. «Калинка»,

всі Новорічні ранки та свято «Прощання з ялинкою» на всіх вікових групах, про що свідчить ретельна й клопітка праця як музичних керівників, так і вихователів усіх груп.

Заслухані такі консультації :

 «Організація куточків природи у ДНЗ» Приходько О.С.

«Розкажи вірш руками» Бабій С.Ю.

«Мнемотехніка : розучуємо скоромовки з радістю» Степанишина О.А.

«Вихователі, які вміють грати, — виграють» Уніченко С.С.

«Українська народна пісня – частина народної медицини» Новіцька К.О.\

«Пластилінографія» — нові технології» Онопрієнко О.В.

«Гра-драматизація, як засіб мовленнєвого  та художньо-естетичного розвитку дошкільників із порушенням мовлення» Нечаєва М.О.

Вихователем-методистом проведено :

Брейн-ринг : «Від екології природи – до екології душі», який визначає практичну спрямованість екологічних знань вихователів; розвиває творчий потенціал педагогів, їхню компетентність у сфері екології; удосконалює роботу в дитячому садку з формування у вихователів основ екологічної культури.

На протязі трьох місяців прийняли участь у годині психолога, проведені Комісаренко Н.В., на теми : «Казкотерапія», Гудзикотерапія», «Мандалотерапія».

На превеликий жаль, залишаються непроведеними відкритий й підсумковий перегляд на II мол. гр. «Барвінок» вихователями Пасько Ю.М., на тему «Як зима з літом переплуталися» й Романець Л.С., на тему «Праця дорослих. Професії, Транспорт!»

CollageMaker_20180302_065355370 CollageMaker_20180302_065448167 IMG_20180302_071021

Брейн-ринг на тему :

«Від екології природи – до екології душі»

Підготувала й провела

вихователь-методист

Голованенко Н.С.

дата:23.02.18.

       Мета : визначити практичну спрямованість екологічних знань вихователів; розвивати творчий потенціал педагогів, їхню компетентність у сфері екології; удосконалювати роботу в дитячому садку з формування у вихователів основ екологічної культури.

CollageMaker_20180227_070343013

Комплексне заняття вихователя та фіз. інструктора на тему :

«Подорож сніжинок»

Підготували й провели

вихователь сер. гр. «Калинка»

Висоцька О.Я.

фіз. інструктор Слащьова Л.І.

дата: 21.02.18.

       Мета : Учити дітей помічати зміни в природному середовищі, пов’язані з настанням зими; продовжувати вправляти дітей у вмінні передавати красу зимової природи у висловлюваннях, вміння бачити  її в  природному оточенні;  збагатити активний словник дітей епітетами, порівняннями, образними висловами, удосконалювати дикцію,  сприяти створенню у дітей гарного настрою, викликати позитивні емоції, прагненню дітей до подолання порушень мовлення та рухової сфери, суб’єктивно-ціннісного ставлення до свого здоров’я. Продовжувати вчити правильно, узгоджено виконувати рухи під музичний супровід; закріпити навички основних видів ходьби; вправляти у стрибках, пролізати під дугу різними способами, сприяти зміцненню серцево-судинної та дихальної систем, закріпити вміння дітей виконувати загальнорозвиваючі вправи, які формують та зміцнюють склепіння стопи, формують правильну поставу, рівновагу. Удосконалювати рухові навички та вміння. Розвивати уяву, фантазію, пантомімічні навички, фізичні якості, окомір, координацію рухів,  силу, спритність, витривалість. Виховувати витримку, наполегливість, бажання довести розпочате до завершення, прагнення перемагати, уміння контролювати свою поведінку, товариські стосунки.

CollageMaker_20180223_072917062 CollageMaker_20180223_073133150 CollageMaker_20180223_073250984

 »Святкування свята  «Масляна»"

        «Масляна» — це стародавнє українське свято, святкування якого дарує всім : і дорослим, і малим — багато радості та втіхи, цікаві розваги та веселощі на свіжому повітрі.

Пропонуємо вашій увазі виступ найменших поціновувальників цього улюбленого свята , учасників від закладів дошкільної освіти міста Обухів, серед яких і наш заклад, дітки старшого дошкільного віку — 17 лютого 2018 року .
Група » Дзвіночок » вихователі Фесенко Лідія Миколаївна та Волошко Юлія Юріївна.
Група » Подоляночка «
вихователі Уніченко Світлана Сергіївна та Приходько Ольга Сергіївна.
Група «Рукавичка » вихователі Шамрай Лілія Василівна та Степанишина Оксана Анатоліївна. Діти подарували всім веселий, майже весняний настрій, які завели хоровод «Гей, весна іде » , використавши у ньому кольорові атрибути,що допомогли досягнути найкращих емоційних вражень.
Діти, які беруть участь в таких масових заходах не лише отримують позитивні емоції й хороший настрій, але й збагачують свої знання про навколишній світ, набираються соціального, громадянського досвіду, що формуватиме нам готову патріотично -свідомо налаштовану особистість.
IMG_20180217_132834 IMG_20180217_140258 IMG_20180217_141251 IMG_20180217_141307 IMG_20180217_141400 IMG_20180217_141452 IMG_20180217_141719 IMG_20180217_142728
 »Проведення батьківських зборів для батьків діти яких йдуть до НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 – ліцей»»
13 лютого 2018 року були проведені батьківські збори для батьків діти яких йдуть до НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 – ліцей».
IMG_20180213_170524 IMG_20180213_170535 IMG_20180213_170624
«Проведення батьківських зборів для батьків новоприбулих дітей»
12 лютого 2018 року були проведені батьківські збори для батьків новоприбулих дітей. Практичний психолог підготував для батьків опитувальники «Чи готова Ваша дитина до вступу в ДНЗ» та рекомендації:

«Як підготувати дитину до вступу в ДНЗ»

Показники адаптованості дитини раннього віку до ДНЗ:

 • у дитини немає негативних емоцій (плачу, вередування, негативних реакцій тощо);
 • діяльність малюка відповідає віковим критеріям;
 • дитина спокійно переходить від одного стану до іншого (від неспання до сну і навпаки), від одного виду діяльності до іншого;
 • у дитини гарний апетит, глибокий спокійний сон;
 • малюк бере активну участь у всіх режимних процесах, позитивно ставиться до них.

Найважливіше завдання батьків — мотивація дитини, формування у неї зацікавленості у відвіданні дошкільного закладу. Звичайно, деякі діти, особливо ті, у кого є старші брати і сестри, охоче підуть в дитячий сад. Але інші потребують підтримки. Відомо, що нелегко звикають до дитячого саду або ясел єдині в сім’ї діти, надмірно опікувані, залежні від матері, що звикли до виключного увазі, невпевнені в собі. Прогулюючись з малюком перед дитячим садом, слід коментувати ігри дітей, викликати інтерес до дитячого майданчика і розташованим на ній предметів, створювати зацікавленість у приєднанні до дитячого колективу. Якщо дитина — єдина в сім’ї, часто хворіє, відчуває страхи, то його входження в дитячий сад має бути поступовим. Спочатку його потрібно привести до групи, познайомити з вихователем і хлопцями, подивитися разом іграшки, викликати інтерес до нового оточення і повернутися додому. Потім тиждень-два можна приводити дитину в садок і забирати до початку денного сну. Залежно від поведінки дитини час перебування потрібно поступово збільшувати. Відправляючи дитину в дитячий сад, мамі необхідно подбати про зручну практичною одязі. Перш за все такий, що дозволяє дитині в групі і на прогулянці відчувати себе розкуто і вільно. Дитина повинна легко сам одягати і знімати одяг. Зрозуміло, що в садку трапляються всякі казуси: грав на підлозі, облився супом, впав на вулиці. Тому одяг має бути легко прати і недорогий, щоб у мами не виникало бажання вичитувати дитину за те, що він забруднився під час гри. Краще мати в запасі кілька комплектів одягу на зміну. Щоб полегшити дитині адаптацію в дитячому колективі, слід звертати увагу на розвиток його комунікативних навичок задовго до надходження в дитячий сад.

«Відкритий перегляд на I молодшій групі «Ромашка» на тему: Допоможемо діду, бабі і  курочці Рябі»»
Підготувала й  провела  вихователь  I мол.гр. «Ромашка» — 8 лютого 2018 року  Бобир Ольга Миколаївна.
МЕТА: — учити малюків уважно слухати і розуміти казку, супроводжуючи розповідь пальчиковими іграми, відповідати на запитання за змістом казки, учити розрізняти свійських птахів за зовнішніми ознаками; збагачувати словниковий запас словами (кудкудаче, курочка, яйце, пір’ячко, гарбузове, соняшникове насіння та насіння кукурудзи, домашні птахи, гніздо і т.д.).  Продовжувати вчити дітей емоційно сприймати зміст казки, запам’ятовувати дійових осіб та послідовність дій; розуміти та використовувати найпростіші потішки, забавлянки, невеличкі вірші, пальчикові ігри у повсякденному житті. — Розвивати у дітей активне мовлення під час розповіді казки, сенсорні здібності; закріплювати назви основних кольорів; розвивати дрібну моторику пальців рук; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, мислення, вміння орієнтуватися в просторі. Закріпити знання дітей про домашніх птахів, їх умови існування. — Виховувати вміння наслідувати, узгоджувати свої дії з іншими дітьми,  інтерес до усної народної творчості, бажання виконувати завдання; викликати у дітей радісний настрій та емоційний відгук на зміст казки.
IMG-3d002c897e80f21c45623a68ac452167-V IMG-4c67fcd0e792a4b97d431892c5b01177-V IMG-4cac827eef96bbb2fb10ebef841a8f84-V IMG-6aa6b18c4bd7e7d02a12e32cd7defb90-V IMG-7e2361f9dc0881f1279ebc36bb709855-V IMG-75b507c6b9db77a1f64a43ec54c233a1-V IMG-606ad453932687e9f6771e8781a8560d-V IMG-5589e2e7a39abfac815ebdeb3c9ca927-V IMG-a8bd4ff79ea818fab1327ea420e0d513-V IMG-c808afc90f704e56b8fa5713469730f1-V IMG-cd86c5df948dca21e4e4b03620af798a-V IMG-d8b33e328ce4ab7d4b5fdc5d60e0d619-V IMG-dc1026c1d0ca49048746395a477e04df-V IMG-e495882c6c4f4c74f781cd641e8fa57b-V IMG-ff0fd0abc31b2b708de5648944ba6d15-V
«Підсумкове заняття на тему : «Зимонька-зима – весела пора»»

Підготувала й  провела  вихователь  II мол.гр. «Сонечко» Кавун Світлана Олексіївна 7 лютого 2018 року.

Мета: Вчити дітей цілеспрямованому розгляданні картини (цільове сприйняття, послідовне розглядання окремих самостійних епізодів, оцінка зображеного ). Ознайомлювати  дітей  з  характерними  ознаками  зими; поглибити  знання  про  зимові розваги, узагальнити і систематизувати знання  дітей про зиму. Активізувати і розширити словник дітей за темами «Зима», «Зимові забави», удосконалюючи навички зв’язного мовлення.Формувати  уявлення  про  красу  зимових  явищ  в  природі. Розвивати артикуляційну моторику, мовленнєве дихання; фонематичні сприйняття, загальну та дрібну моторику; спритність, швидкість реакції, координацію рухів, просторові уявлення; виразність мовлення і виразність рухів; логічне мислення, увагу, пам’ять, уяву. Виховувати почуття любові до рідної природи,  уміння працювати і грати в колективі, інтерес до оточуючого навколишнього середовища.

IMG-7ec0217ef037824793a6371da9ca3006-V IMG-81b204c97e43a21b3805c7693e72d1f5-V IMG-116d89a2cf0c19db44da849e093fa14f-V IMG-294d2b24f01dbcde4b4e855acba890ff-V IMG-6405d975477e0b747461d645a97b6606-V IMG-9485c1e717398fde564e0851aa1e3723-V IMG-53209e9e28751d781dc418c035b6fc7e-V IMG-ba6eab53e05776bf80b5fe9af23bd4f0-V IMG-c3644904441ac1649f19366cac75b002-V IMG-decb743295f46b3172b24acbf9e6942e-V IMG-ea9b76b7d619e31cb8ad92d04771571a-V IMG-f1b3dbac6ba118d2a3975119eda7bcdf-V

«Біла Церква ЗДО Цікаві шашки»
Перебуваючи на курсах підвищення фахової кваліфікації в м. Біла Церква 31.01.2018 р. вихователь-методист ЗДО «Катруся» Голованенко Наталія Сергіївна хоче поділитися цікавою інформацією стосовно одного сучасного закладу дошкільної освіти №28 «Горобинонька» в м. Біла Церква, в якому відвідала практичне заняття з шашків. Вихователь-методист цього закладу Романюк О.В., є автором Програми «Цікаві шашки» з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки, яка схвалена комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах. Можна однозначно стверджувати, що одним із засобів, що сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, є гра у шашки, яка витримала випробування тисячоліттями. Шашки давно слугують людям не лише для розваг, а й для розвитку їхніх розумових здібностей. Ця гра, на перший погляд, здається простою й легкою. Проте ігрова практика свідчитть, що кожен хід містить у собі багато таємничого й незвіданого. Шашки вимагають від гравця мислити, винахідливості та кмітливості, сприяють розвиткові пам’яті та уваги. Гравець має постійно розраховувати варіанти, що виникають, планувати гру й намагатися здійснити її, вміти передбачати та протистояти планам супротивника. Після занять із шашками у дітей підвищується інтерес до начання, поліпшуються здібності до логічних операцій, що створює сприятливі умови для розвитку інтелекту. Тому, з гордістю можна заявити, що гра в шашки – одна з форм розвитку математичних здібностей дітей старшого дошкільного віку. Закликаємо всіх дорослих: педагогів та небайдужих батьків, які бажають своїй малечі лише найкращого. А що може бути краще, від правильного, цікавого та насиченого педагогічними ідеями, організованого освітнього середовища навчати дітей цієї цікавої, трішки забутої гри. Навчати грати нескладно, проте грати майстерно – це досить непросте завдання, головним завданням є напвчити вихованців мислити самостійно та робити правильні висновки у швидкоплинних ситуаціях.
Бажаю всім опанувати цю корисну гру !!!
20180131_090618
«Участь у семінарі Шелестової Л.В. — в  Білій Церкві»
20180130_092153
Безымянный
Групова консультація Степанишиної О.А. «Мнемотехніка — розучуємо скоромовки з радістю»
(23.01.2018 року)
IMG-0cdde2bb9a0c59f511411b377a202a9d-V IMG-7e342a711d40cc904d699fc80f802071-V IMG-46d6c2bafdc2df32b7bb76988d258385-V IMG-a50bf32b86a3514e10163d6f21b7f431-V IMG-e8315f505134befdfab95be72dd1a05d-V IMG-ebec4885fbe75c73459f47b089df4b50-V
«Допомога для наших «братів менших»
            Ось і прийшла довгоочікувана зима. Наші «менші брати » в цей час чекають на нашу допомогу. Їм все важче і важче пережити скорочений світловий день і за цей час знайти і засвоїти їжу. Тому наше завдання полягає в тому, щоб полегшити їм виживання в сурову днину, зробивши годівнички і кожного дня слідкувати, щоб годівнички не були порожніми та підсипати в них корм.
Пропонуємо поглянути на дітей середньої групи «Веснянка», як вони 26.01. 2018 року піклуються щодня про пернатих зимуючих друзів.
IMG-0215347f56155b36eb90f7bc8f10528c-V IMG-dc93f149925e1747d5485169f9d80293-V IMG-f58b032a8c6ab5896b61fec889a18220-V IMG-fe2e433a874b6015e5e0eeb7947a8f24-V
Групова консультація логопедів «Нейропсихологія»
        23.01. 2018 року, логопеди садочка Катруся провели групову консультацію для працівників.  Нейропсихологія — галузь психологічної науки на межі психології, медицини (нейрохірургії та неврології) і фізіології, що вивчає мозкові механізми вищих психічних функцій на матеріалі локальних уражень головного мозку. Предметом нейропсихології є зв’язок вищих психічних функцій та поведінки зі структурами мозку. 
IMG_20180123_132659 IMG_20180123_133557 IMG_20180123_133614 IMG_20180123_134928 IMG_20180123_134941 IMG_20180123_134945 IMG_20180123_135103
«Святкування  Старого Нового року»
     14 січня православні християни вшановують святого Василя. В народі це свято ще називають Старим Новим роком. Вихованці ДНЗ «Катруся» прийняли участь у святкуванні біля будинка культури.
IMG-1d1c5f898a80201616980f493d2d4ea8-V IMG-4cec0127590b5bcfee55f93c32bb68da-V IMG-42b6f1310168ee10aa41e7f4b318159b-V IMG-9122f121d7859e7cb4e8c19c87a30a11-V IMG-b13a4ab6e28860f1e23375804e92db62-V IMG-b52af17f2d60df33a0b5ad6be561a478-V IMG-f1c6f71830f8af12542bfe2d0c7711d6-V IMG-f8bc0305769d32bcecdc8492ad08cce7-V
«Прощання з ялинкою»
   »Хай світиться гарно ялинка і веселі пісні звучать дзвінко, а ми не будем сумувати, а ми будем грати, жартувати Й веселі пісеньки співати.» IMG_20180112_094213 IMG_20180112_094938 IMG_20180112_100511 IMG_20180112_100657 IMG_20180112_101833 IMG_20180112_102333 IMG_20180112_102710IMG-0ebd08b34d7fdd48f0c1649724f2b944-VIMG-435c79c82a3cd85dc56037253e6d357e-V IMG-552f929c315bef1e970706f082abe223-V
«Новорічні свята 2018″
          Поєднуючи в собі різні види мистецтва, свята і розваги впливають на почуття і свідомість дітей. Підготовка і проведення дитячого дозвілля служать моральному вихованню дітей: вони об’єднуються загальними переживаннями, в них виховуються основи колективізму; твори фольклору, пісні, вірші про Україну, природу, працю формують патріотичні почуття; участь у святах і розвагах виховує у дошкільнят дисциплінованість, культуру поведінки тощо.
Група «Барвінок»
DSC_0118ртоолгош
Група «Веснянка»
DSC_0317щщго
Група «Віночок»
DSC_0179роправ
Група «Волошка»
всаув
Група «Горобинка»
DSC_0119
Група «Дзвіночок»
DSC_0127хз9ш
Група «Журавлик»
DSC_0219шлщш
Група «Калинка»
DSC_0158ап
Група «Ромашка»
DSC_0249гнн
Група «Рукавичка»
DSC_0129ервч
Група «Сонечко»
DSC_0137ршщгшз
«Проведення відкритого заняття практичним психологом для батьків групи «Веснянка»"
        22 грудня 2017 року, практичний психолог, Наталя Василівна, провела для батьків групи «Веснянка» відкрите заняття на тему «Подорож до Веселкової країни» направлене на розвиток психічних процесів (мислення, увага, уява…).
DSC_0116_320x213 DSC_0117_320x213 DSC_0119_320x213 DSC_0133_320x213 DSC_0138_320x213 DSC_0145_320x213 DSC_0150_320x213 DSC_0164_320x213 DSC_0166_320x213 DSC_0167_320x213
«Вітання з Новим роком працівників Міської Ради»
        21 грудня 2017 року працівники ДНЗ «Катруся» та діти-ангелочки привітали працівників Міської Ради з наступаючим Новим роком.
IMG-300b6154ed13c568949539a900020498-V IMG-348bfd9e2d298c692d51165f0a568548-V IMG-562c19a7d4dbba7477a0ec36ba7e3efb-V IMG-4415b13751f3826787bd893cc46e22e6-V IMG-05042ee0d38cd97da627f09eb8746f00-V

«Проведення відкритого заняття вихователем, Марусенко Альоною, для батьків групи «Веснянка»"

20 грудня, виховетель, Марусенко Альона, провела для батьків групи «Веснянка» відкрите заняття на тему: «День народження для всіх».

imgonline-com-ua-Compressed-2Y8at3821tUNbg imgonline-com-ua-Compressed-10TZ8gvWCywH imgonline-com-ua-Compressed-bnlcIwPUwTd imgonline-com-ua-Compressed-MAhoExihwr imgonline-com-ua-Compressed-QEi5edqucop6 imgonline-com-ua-Compressed-tTNCIWCbZu

 »Проведення відкритого заняття вихователем Іриною Андріївною»

18 грудня 2017 року - Було проведено відкрите заняття вихователем Іриною Андріївною.

IMG-0ab3c9d3eb598afb535cb728927f0f0e-V IMG-0d461f2ecedc692ffe486b365dd5ce24-V IMG-3a8e33242edcf42facfdc90820a589da-V IMG-4a3cc327e0bebc430911ee60df690eff-V IMG-96f9d6d28b4649c8dcbd0501eaedf32c-V IMG-867b3197ca5cf68e22fe128183e58c7a-V IMG-1999ed4efbc086c2b30257bb2cf335e4-V IMG-8951f603e76e580b397a50c4e7e0aa79-V IMG-71586def20b1b53859d7962678fc3ccd-V IMG-af7911fa21573e381f57b2f01d914fda-V IMG-b116a746e9f4460e6cae102e62df5be3-V IMG-f2acb2113aa5e24dca0b8067bb508025-V IMG-fd67b45190f59565a5ec0493a96b5b20-V

«Проведення відкритого заняття практичним психологом для батьків групи «Рукавичка»"

     15 грудня, практичний психолог, Наталя Василівна, провела для батьків групи «Рукавичка» відкрите заняття на тему «Подорож до країни геометричних фігур» направлене на розвиток психічних процесів (мислення, увага, уява…).

IMG-1c160b7f9bdef271ef1113d5ab346f9d-V IMG-1d280bcf813f4ac9ca55bcad76f5f0b7-V IMG-4aca401d91a30748c4672eba16765f56-V IMG-4b1c90ed7b3d0e4e3826415676c281d2-V IMG-4d5574b4c6421727218cdc30c4fbac75-V IMG-95cf3d39196178587e12c684fef8ac80-V IMG-1954af28d4ca331e7f1bf02ed90cf166-V IMG-337495beaf2c4045e934fcb01a0f1206-V IMG-2741396bc5ec8c5059413a9cfb11f5c2-V IMG-d2a483706f86a201876c0df96f1c7db6-V

«Відкрите заняття з англійської мови на групі «Рукавичка»"

      15 грудня, Людмила Петрівна, провела для батьків групи «Рукавичка» відкрите заняття з англійської мови.

IMG-1f33ecab53134052b66c4696e0ed251b-V IMG-04ffe0d060e97c7db231cf8b5761aa14-V IMG-9f6ae5462e81579f6d47b483f5376095-V IMG-79a45ea076848ed0c7a4ce032ab2758b-V IMG-571ec2ebb2da272828b18c0c23d1eb6b-V IMG-aded3107749f67a396c4f5a6c4677fdc-V IMG-c1aac250f2d186000bb0b6b899897b69-V

Свято «Калита»

          13 грудня, День святого Андрія Первозванного — одне з найулюбленіших народних свят, котре відзначають 13 грудня. Стародавня його назва «Калита» збереглася з дохристиянських часів.

У небо, калита, у небо,

 А ти сонечку, підіймись:

 Ми за калиту чіпляємося,

На місяць поглядаємо,

Свою долю-радість закликаємо…

IMG-3e5172494ef9d81ec37b23f8603d735e-V IMG-35bcc97848ca82311f18f7b50ff454a5-V IMG-79a3af2487f6d5ebbc2c1749afb33a4c-V IMG-636ea768d8a2c063111a75eb1f4c9094-V IMG-378275692084bed6322487b00f2dfdd7-V

«Проведення відкритого заняття вихователем, Юлією Анатолівною, для батьків групи «Веснянка»"

11 грудня, виховетель, Юлія Анатоліївна, провела для батьків групи «Веснянка» відкрите заняття на з математики.

IMG-6bd0bce461b21d222eb91528dbbc14cc-V IMG-7b7c57adefee816a0b2a90ddffe5fce7-V IMG-676fdfcdc13b34fc02a46ae0cccd20b9-V IMG-a640c214ecccd88686f1871c7230b8d7-V IMG-eb9b77abc67466280b01b7ff41aa8240-V

Свято » Козацькому роду — нема переводу «
6 грудня о 15.00 на старших групах » Подоляночка » та » Волошка » відбулося чудове свято » Козацькому роду — нема переводу «.
Славних козаків організовано у два куреня » Жваві » і » Дужі «, які зустрічали всіх присутніх своїми вдалими девізами.
Курінь » Жваві «
Козачата хлопці браві
У змаганнях дуже Жваві.
Курінь » Дужі «
Ми із спортом дружимо
Підростаєм дужими.
Свято було насичене різноманітними естафетами, які насичені духом козацтва, патріотизму, сили волі і мужності, що характерне для козаків Запорізької Січі.
I естафета — » В похід «. ( призи яблука )
II естафета — » Втеча на волю «(призи цукерки )
Ill естафета — «Перетягування канату «(призи Каша козаків )
IV естафета — «Біг в одному чоботі » (бублики )
V естафета — «Перенеси вареники » (призи Національна українська страва Вареники )
VI естафета — » Коні воронії » (призи солодка вода ).
І найприємнішим моментом цього свята виявилася посвята в Козачата. Гетьман, справжній козак Запорізької Січі, наголосив на тому, що наші козаки справжні патріоти, що вони заслуговують на такий обряд, як посвята в Козачата. Тому привітавши курені, нагородив дипломами і побажав завжди бути щирими, вмілим, спритними, мужніми, а головне, бути людяними.
IMG-0bf27abeb821313a3f2ad6dd7e200f18-V IMG-4aad81c8cb311d239024284c2d3eb7c8-V IMG-6faba2030c1e623076a40bbda0858b68-V IMG-22dcdbc8c56ed748bcdc94283aeaeb2c-V IMG-46edb827fac173a89bc8387a0e6b6cef-V IMG-257aaaf513f1636b89f61c26d75d3ae9-V IMG-324f110890baa08e3fd0ad4b1863c5c4-V IMG-378ece4ba29c188b592bdd464fb7fa0f-V IMG-0674dfdad3ef054f486769555492a058-V IMG-4724d3315186241487b8ff5b34414497-V IMG-8211f04c1710606527cd632cbc60fd0b-V IMG-a9c6cc26e9cf31f4d42cdea59a2e2dc3-V IMG-c15758ea1d7e6dc2fa614cb383525e25-V(1) IMG-c15758ea1d7e6dc2fa614cb383525e25-V IMG-d1d0709120a8690f98b07d0ab1442f2f-V IMG-de63ced20954d6134c48e5d69baf0f6c-V IMG-e98326942a5cefcf8a8acb4cb80db729-V

ЛЯЛЬКОВИЙ БУДИНОЧОК

Підготувала: методист-вихователь, Голованенко Н.С.

(Ігровий посібник для дітей всіх вікових груп) Гра посідає чільне місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання дошкільнят. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. Враховуючи неоціненну роль гри у житті дошкільника, вважаємо за потрібне ще раз повернутися до цього питання. Наголосимо, що завдання і зміст ігрової діяльності визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (сфера «Культура», субсфера «Світ гри»), чинними програмами розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку  «Українське дошкілля», «Впевнений старт». На виході «Базова програма розвитку дітей дошкільного віку», спрямована на збалансований розвиток дитини, формування елементарних форм її життєвої компетентності, реалізацію природного потенціалу, індивідуалізацію особистісного становлення. Незважаючи на це організація ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах потребує істотного вдосконалення. Вона так і не посіла належного місця в житті дітей, що пояснюється недооцінкою педагогами її ролі в різнобічному розвитку дошкільнят. У багатьох садках не створено належного ігрового середовища, недостатньо уваги приділяється формуванню в дітей уявлень про навколишній світ, їхнім самодіяльним іграм. Підпорядкування гри завданням навчання завдає вихованцям подвійної шкоди: призводить до вилучення самодіяльних ігор з життя дитячого садка, знижує пізнавальну мотивацію, що є основою формування навчальної діяльності. Майже зовсім випала з поля зору вихователів важливість формування ігрових умінь у дітей. Іноді час, відведений на ігрову діяльність, використовується для навчальних занять, гурткової роботи, підготовки до свят, ранків тощо. Щоб усунути ці недоліки, необхідно подбати про доцільну організацію ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах. При цьому варто пам’ятати, що гра як специфічна діяльність не однорідна, кожний її вид виконує свою функцію в розвитку дитини. Умовно виділяють три класи ігор: 1) ігри з ініціативи дитини (творчі); 2) ігри з ініціативи дорослого з готовими правилами (дидактичні, рухливі); 3) народні ігри (створені народом). Творчі ігри становлять найбільш насичену типову групу ігор дошкільнят. Творчими їх називають тому, що діти самі визначають мету, зміст і правила гри, відображаючи здебільшого навколишнє життя, діяльність людини та відносини між людьми. Значна частина творчих ігор — це сюжетно-рольові ігри «в когось» або «в щось». Діти зображають людей, тварин, роботу лікаря, будівельника тощо. Усвідомлюючи, що гра — не справжнє життя, малюки тим часом  по-справжньому переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя, свої думки та почуття, сприймають гру як важливу справу. Насичена яскравими емоційними переживаннями, сюжетно-рольова гра залишає в свідомості дитини глибокий слід, який позначається на її ставленні до людей, їхньої праці, взагалі до життя. До сюжетно-рольових ігор належать також ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності. Різновид творчої ігрової діяльності — театралізована діяльність. Вона пов’язана зі сприйманням творів театрального мистецтва та відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, почуттів. Ключові поняття театралізованої діяльності: сюжет, сценарій, гра за сюжетом літературного твору, театралізація, казка-переказ. Любов Артемова поділяє театралізовані ігри залежно від їх виду та специфічного сюжетно-рольового змісту на дві основні групи: режисерські ігри та ігри-драматизації. У режисерській грі дитина як режисер і водночас «голос за кадром» організовує театрально-ігрове поле, акторами і виконавцями в якому є ляльки. В іншому випадку акторами, сценаристами, режисерами виступають самі діти, які під час гри домовляються про те, хто яку роль виконуватиме, що робитиме. Ігри-драматизації створюються за готовим сюжетом з літературного твору або театральної вистави. План гри та послідовність дій визначають заздалегідь. Така гра важча для дітей, ніж наслідування того, що вони бачать у житті, оскільки треба добре зрозуміти й відчути образи героїв, їхню поведінку, пам’ятати текст твору (послідовність розгортання дій, реплік персонажів). У цьому й полягає особливе значення ігор-драматизацій — вони допомагають дітям глибше зрозуміти ідею твору, відчути його художню цілісність, сприяють розвитку виразності мови і рухів. Ще один вид — конструкторські ігри (у літературі їх інколи помилково називають конструктивними). Ці творчі ігри спрямовують увагу дитини на різні види будівництва, сприяють набуттю конструкторських навичок організації та зближенню дітей, залученню їх до трудової діяльності. У конструкторських іграх яскраво проявляється інтерес дітей до властивостей предмета і бажання навчитися з ним працювати. Матеріалом для цих ігор можуть бути конструктори різних видів та розмірів, природний матеріал (пісок, глина, шишки тощо), з якого діти створюють різні речі за власним задумом або за завданням вихователя. Важливо, щоб педагог допомагав вихованцям здійснити перехід від безцільного нагромадження матеріалу до створення продуманої будівлі. При всій різноманітності творчих ігор вони мають спільні риси: діти самі або за допомогою дорослого (особливо в іграх-драматизаціях) обирають тему гри, розвивають її сюжет, розподіляють між собою ролі, добирають потрібні іграшки. Усе це має відбуватися в умовах тактовного керівництва дорослого, спрямованого на активізацію ініціативи дітей, розвиток їхньої творчої фантазії. Ігри з правилами. Ці ігри дають можливість систематично вправляти дітей у виробленні певних навичок, вони дуже важливі для фізичного та розумового розвитку, виховання характеру й волі. Без таких ігор у дитячому садку важко було б проводити навчально-виховну роботу. Ігри з правилами діти засвоюють від дорослих, один від одного. Багато з них передається від покоління до покоління, однак вихователі, обираючи гру, обов’язково мають враховувати вимоги сучасності. До складу предметно-ігрового середовища входять: велике організуюче ігрове коло, ігрове обладнання, іграшки, різноманітна ігрова атрибутика, ігрові матеріали. Всі ці ігрові засоби знаходяться не в абстрактному просторі, а в ігровій кімнаті, спортивній залі, на майданчику. В інтер’єрі не повинно бути нічого зайвого, всі ігрові засоби мають бути безпечними для дітей. Для проведення ігор створюються ігрові осередки: загальний набір різних видів іграшок); драматичний (комплекти обладнання, нескладні декорації, елементи вбрання та костюми для ігор-драматизацій, інсценівок); для настільних та будівельних ігор (конструктори: дерев’яні, пластмасові, металеві, коробки, колодки та інші матеріали, знаряддя та допоміжне обладнання). Усе обладнання має бути зручним та легко трансформуватися. Діти можуть самостійно обирати гру, змінювати осередок, переходячи від однієї гри до іншої. Провідне місце у дитячій грі відводиться іграшкам. Вони насамперед мають бути безпечними, цікавими, привабливими, яскравими, але простими. І не тільки привертати увагу дитини, а й пробуджувати, активізувати її мислення. До особливої групи відносимо театральні іграшки та костюми для різних персонажів, атрибути, які доповнюють створені образи. Це театрально-ігровий матеріал (іграшки, ляльки, площинні фігури, пальчикові персонажі), елементи костюмів (головні убори, різні капелюшки, комірці, манжети тощо). У дитячих садках активно використовуються персонажі-ляльки, декорації, виготовлені вихователями й дітьми власноруч. Організація ігрової діяльності протягом дня Протягом дня діти мають можливість гратися чотири рази: до сніданку (5-40 хв), між сніданком та заняттями (5-7 хв), на відкритому повітрі (1 год.-1 год. 30 хв), після денного сну (20-40 хв). Ігри до сніданку розпочинаються з приходом дитини до садка, перериваються сніданком і тривають до початку занять. Завдання вихователя в цей період — так раціоналізувати педагогічний процес, щоб мати можливість організувати гру дітей в найефективніших формах, активно впливати на її хід та взаєминиНе залишати поза увагою також ігри-драматизації, оскільки діти вже мають достатньо знань та досвіду для інсценування знайомих літературних творів. Закінчується насичений цікавими різноманітними іграми день. Вихователь нагадує, що треба навести 1 лад серед іграшок, усе покласти на свої місця. Прибиранню також можна надати вигляд гри, при цьому вихователь привчає дітей до послідовності, виконання установлених правил, підтримання порядку. Заохочуючи дітей до ігор, надаючи їм максимальну свободу, я пропоную виготовити Вам такий ляльковий ігровий будиночок, який би й радував малят й дарував би їм безліч ігрових сюжетів, а вихователям допомагав би реалізовувати важливі виховні, навчальні й розвивальні завдання. І наостанок хочу запропонувати рецепт СПРАВЖНІХ ВИХОВАТЕЛІВ . Систематично вживайте : -          Бальзам мудрості; -          Коктейль творчості; -          Каву бадьорості; -          Відвар пунктуальності; -          Настій терпимості; -          Екстракт людяності. ВИКОНУЙ ВСЕ ЦЕ І БУДЕШ ВІЧНО МОЛОДИМ, ВИХОВАТЕЛЮ !!! IMG-953e1f7602d208fbacd493588e945c2e-V

КОНСУЛЬТАЦІЯ НА ТЕМУ

«РОЗКАЖИ ВІРШ РУКАМИ»

Підготувала вихователь Бабій С.Ю.

Всім відомо, про найперший дитячий віршик Агнії Барто – «Ведмедик косолапий». Нас дуже тішить, коли малеча навчається хитатися, як ведмедик, тупати ніжкою. В такі моменти ми починаємо розуміти, що дитина не тільки запам’ятала, як звучить віршик, але й ще активно його «розказує», причому навіть не застосовуючи мовлення. Це – розповідь «руками і ногами. Для дітей дошкільного віку і для невстигаючих молодших школярів дуже важливо задіювати усі види відчуттів: зорових, слухових, тактильних, кінестетичних (рухових). Інколи ми бачимо вже дорослих людей, які, роздумуючи чи запам’ятовуючи щось розмірно ходять по кімнаті, постукують ручкою по столу, похитують рукою чи ногою. Ритмічні рухи – це не тільки засіб для розвантаження мозкової діяльності, але і дієва допомога при запамятовуванні, засвоєнні матеріалу. Задіювання рухів під час вивчення віршів – справа не така й нова. Дуже поширена ця методика під час навчання говорити по англійськи. Ці віршики мама може спочатку вивчити сама. А потім можна розказувати їх разом з дитиною, виконуючи всі рухи. На наших заняттях подібні вправи виконуються всередині заняття, як фізкультпауза.   ЗАЙЧИКА ЗЛЯКАЛИСЬ П.Воронько

Ми ходили по гриби, Розмірно йти ніжками по колу
Зайчика

злякались.Показати долонями великі вушка Стиснути кулачки, притиснути руки до грудей, очі “перелякані”Поховались за дуби,Затулити долонями обличчяРозгубили всі гриби,Розвести руки, заглядати за уявні перешкоди, ніби шукаючи.Потім засміялись –Обійняти голову руками, похитувати головоюЗайчика злякались!Показати долонями великі вушка Стиснути кулачки, притиснути руки до грудей ПРО МИШОК Л.Лежанська

Дві подружки Показати два пальці
сірі мишки Скласти кулачки разом, ніби щось ховаючи, вести складеними кулачками праворуч-ліворуч.
Погуляти вийшли трішки. Широко вільно крокувати
Раптом котик їм навстріч – Показати «вуса» і «хвіст»
Мишки в шпарку шурх під піч!.. Бігти на місці. Руками робити рухи бігуна – вздовж тулуба

КОТИК М.Підгірянка

Скочив котик Підстрибнути
Сів на плотик Присісти
Миє ротик «Мити» ротик
І животик Погладити животик
Він миленький, Погладити собі волосся
Він чистенький –
Милий Мурчик Руки – в боки, хитати головою праворуч–ліворуч
Мій маленький.

КОЗЕНЯ Г.Чубач

Куштувало Руками робити рухи: ніби підносити ложку до рота
Козеня Показати пальцями «ріжки» на голові
Кущики колючі Показати пальцями колючі «пазурі»
І кричало козеня: «Ой, які кусючі!» Обійняти руками голову, похитувати головою, ніби в розпачі
Є колючки тут і там. Руки разом. Пальці рук переплетені. Підняти пальці однієї руки, опустити, потім підняти пальці другої руки
Як його вкусити? Розвести руками, ніби розгублено
Треба кущики колючі Показати пальцями колючі «пазурі»
Косами скосити. Робити руками рухи косаря.

ЇЖАЧОК В.Гринько

Біг маленький їжачок Переступати ніжками на місці
Зачепився з дрючок Схопити руками уявний гачок, робити рухи, ніби не можеш відчепитися
Бідолаха сяк і так, Руки близько перед собою, нахилятися вправо-вліво, дивитися в сторону нахилу
Не відчепиться ніяк. Руки розвести в сторони, знизуючи плечима, ніби від подиву
Так до вечора й

сидів,ПрисістиДуже їсти захотів.Погладити себе по животикуІ пішли їжаченятаВстати, розмірно йти по колуРятувати свого брата.Розвести руки в сторони, ніби для привітання, щоб обійняти             СПІВАНОЧКА П.Воронько

Пішли, пішли Йти на місці
Поїхали
За спілими Підняти руки вгору, колихати ними, ніби гілками дерево
Горіхами,
За горіхами, Нахилитися, ніби збираючи гриби
Грибами,
Що ростуть
Поміж дубами, Розвести руки в сторони, дивитися вправо-вліво
Між дубами,
Між кленами,
Під липами Нахилитися і дивитися вниз
Зеленими.
Ми горіхів
Не нарвали Похитати головою «ні»
І грибів
Не назбирали. Похитати головою «ні»
Зате добре
Погуляли Йти по колу, руки вгору, похитувати ними
Між дубами,
Між кленами,
Під липами
Зеленими.

ПІСЕНЬКА ДРУЗІВ С. Міхалков

Ми їдем, їдем, їдем

В далекії края!Руки зігнуті в ліктях, рухаються вздовж тулуба, ніжками переступатиМи друзі та сусіди,Потискувати себе за руки («Жест дружби»)Немов одна сім’я. Живеться нам чудово,Розвести руки в сторони, посміхнутисяМи пісню ведемо, А в пісні йдеться мова Про те, як живемо!Нахиляти голову вправо-вліво, плескати в долоні справа і зліва від головиТра-та-та! Тра-та-та!Плескати в долоні перед собою, одночасно тупати ніжкамиВеземо чижа й кота.Руки в сторони, робити «літальні рухи»Мавпа та собака,Підстрибнути кілька разівПівень-забіякаРуками робити рухи боксераІ папуга кольоровий –Рукою показати чубчик папуги на головіОт компанія чудова!Розвести руки в сторони, радісно посміхнутися       IMG-835a267a663f069622edf7a94491c364-V IMG-981e960e11fd25d196857129cb16a399-V IMG-e74d644093921d7abd1d5cc8f37d8ff8-V IMG-e570f52a0a09bdffe5c39030834ba160-V                                          

   Святкування 105 річниці від дня народження славного поета Андрія Самійловича Малишка

Всі Обухівці святкують 105 річницю від дня народження знаменитого нашого земляка,  великого славного поета Андрія Самійловича Малишка. Його творчістю захоплюються від малого й до великого , всі ті, хто живуть у нашому славному місті Обухові, яке славиться як  Малишковий  край. ..Тому ми несемо відповідальність за збереження пам’яті про Малишка, його творчість, щоб ним і нами , сучасними обухівцями, могли пишатися й наші діти, й наші нащадки, за те, що ми славимо пам’ять про славних земляків, продовжуємо знайомити підростаюче покоління з їх творчістю.
Так у нашому садочку не забувають цю знаменну днину і всі вікові групи ознайомлюються з великим поетом А.С.Малишко.
Одна з таких груп  — середня група «Веснянка» презентувала свій захід творчої хвилинки. У дітей панували радісні емоції від побаченого й почутого від вихователів, які є творчими, працьовитими й відданими своїй нелегкій педагогічній праці. А особливо вразила всіх знаменна » Пісня про рушник «1958 р., яку діти з легкістю підхопили й нвспівували в один голос.
     Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
І водила мене у поля , край села,
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала ,
І рушник вишиваний на щастя дала. …
IMG-194fc103a227925cdf3bdfd69e00b43c-V IMG-36576d66f72abd867c7de3a11cd0d8d0-V IMG-b6a87b1787df0dd880c94debef4877dc-V IMG-b937ed9b84228777a4e4f56ccbcfacc5-V

                                                            

Тиждень Безпеки у ДНЗ «Катруся»

Для того, щоб розвиватися гармонійно, бути життєрадісною, вирости повноцінним громадянином, дитина повинна бути, насамперед, здоровою морально і фізично. Сьогодні, як ніколи, стає важливим не тільки підготувати підростаюче покоління теоретично, але й відпрацювати на практиці основні дії при виникненні нештатної ситуації для попередження травматизму та загибелі дітей. Спочатку дитячий садочок, а потім школа, вищий навчальний заклад  — це суспільні середовища, в яких молодь адаптується до життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих, учиться правильно захищати себе та інших у разі виникнення нестандартних ситуацій.

Ось і в нашому навчальному закладі проводимо двічі на рік Тиждень безпеки дитини восени і навесні. ( План заходів додається в Н Д ). Проведення такого заходу формує у дитини розуміння цінності власного життя та здоров’я, закріплює поняття здорового способу життя, правил безпечної поведінки та перебування на вулиці, вимоги до поводження з незнайомими людьми, поняття про небезпечні для життя отруйні рослини, ягоди, гриби; ознайомлення з стихійними природними явищами, усвідомлення основних правил поведінки в екстремальних ситуаціях, обережного поводження з ліками та побутовою хімією, відчуття небезпеки щодо вогню, електричного струму і правил пожежної безпеки.

Так щороку здійснюємо з молодшими дошкільниками екскурсію до пожежного щита на території закладу, а із  старшими дошкільнятами планується цільова екскурсія до пожежної частини. Ось так відвідали пожежну частину діти груп » Волошка «, » Рукавичка «, » Подоляночка «, » Дзвіночок «, які були у захваті від побаченого й почутого, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 раз почути і наприкінці подорожі не втомлювалися повторювати девіз пожежної частини :Запобігти. Врятувати. Допомогти.

IMG-5b92f925aa964fc274c64ff6b6a9b707-V IMG-62751bd53c2e7afd5f9830897ee4f3be-V IMG-b08c6ad6222e5bc6e8e088669e3167b2-V IMG-b9bdd16d11e97c458378c66d7ce4083c-V

ЗУСТРІЧ ВИХОВАНЦІВ СТАРШОЇ ГРУПИ «ДЗВІНОЧОК» З ДИТЯЧОЮ ПОЕТЕСОЮ НАТАЛІЄЮ ВАСИЛІВНОЮ ЛЮБИЧЕНКО

     4 жовтня до ДНЗ «Катруся» завітала обухівська дитяча поетеса Наталя Василівна Любиченко. Слухаючи співуче слово, люди наповнюються любов’ю один до одного, до природи, до рідної землі! Наталія Василівна є авторкою книг для дітей «Перші проліски», «Віночок надії», «Чудотворне мовленятко» , збірки дитячої поезії «Різдвяне мереживо». Дітки з великим задоволенням вивчають її вірші,тому що своїм словом поетеса розкриваєте безмежний світ любові та добра.

20171004_103936 DSC_0251-001_compressed DSC00199_compressed DSC00208_compressed DSC00224_compressed DSC00232_compressed DSC00261_compressed

Заняття «Глинотерапія»

 Художній керівник, Олена Василівна Онопрієнко провела заняття по «Глинотерапії» для педагогічних працівників ДНЗ «Катруся». Глина – це чудовий медіум. Її м’яка субстанція активізує тактильні відчуття, пробуджує почуття радості. В якості матеріалу для терапевтичної роботи глина має відразу кілька переваг. Глинотерапія – це проективна методика, вона допомагає актуалізувати на символічному рівні динаміку внутрішнього світу людини. Глина передає характер і емоції людини.

Глинотерапія допомагає: — виплеснути сильні стримувані емоції — гнів, відразу, образу, ревнощі та ін, трансформувати неприємні емоції, зануритися в позитивні емоції; — зняти психічне і фізичне напруження; — знизити тривожність: — краще розуміти своє тіло і керувати ним; — розвинути увагу і просторове уявлення; — впоратися з сильними переживаннями (травма, горе); — подолати страхи, невпевненість в собі; — навчитися розподіляти свої сили: — поліпшити координацію рухів і розвинути міжпівкульний зв’язку.

IMG-3e7b452acf03ce54b493e3e7e99f1f70-V IMG-15e42bb5b0c621452bbd73f3b1122d7f-V IMG-28c0f6d02e49922688a995b3a6ebe689-V IMG-41de80fb73fab660a9db36fb35c661fa-V IMG-244a648e5266bf3dac93305abb4177ea-V IMG-00031309161006b0e5a5150445c6750e-V IMG-d55e3b72ab0fbfae67200d47e954085f-V IMG-dee3085bd23e818118203adf8fd180ea-V

«Iнклюзивна освiта»

 В цьому навчальному році на базі ДНЗ «Катруся» в одній із вікових груп було введено навчання з інклюзивної освіти. Таких діток поки що 3. За ними приставлений асистент вихователя, ведеться спеціальний блок занять, які сприяють їх освітньому розвитку.

https://youtu.be/GNfb3GugcaE

https://youtu.be/GNfb3GugcaE

«Зустріч з делегацією із німецького міста Радибойля» 

               Нещодавно до нашого міста приїздили гості — делегація із німецького міста Радибойля. Побувавши у нашому чудовому місті, відсвяткувавши з нами разом День міста, отримавши задоволення від виступів колективів дитячих садочків, не змогли не завітати до одного з них. «КАТРУСЯ» радо зустріла гостей, не порушуючи розпорядку дитячого закладу, вони спостерігали за всіма режимними моментами із задоволенням. Завідуючою  ДНЗ, Тетяною Григорівною була проведена екскурсія. В музичній залі гостям була презентована музично-хороводна гра «Дзвіночок» , музичним керівником Новіцькою Катериною Олексіївною. Проходячи по картинній галереї, оглянули картини видатних художників та нашої землячки, нашої колеги та співробітниці Олени Василівни Онопрієнко, яка працює художнім керівником в ДНЗ. Людмила Петрівна — вчитель англійської мови також приємно поспілкувалася з гостями, представивши свої знання іноземної мови. У кабінеті вчителів — логопедів, цікаво продемонструвала Наталія Миколаївна, як вони навчаються правильної звуковимови граючись перед дзеркалом. Дуже здивував гостей фізкультурний зал, який є просторим, оснащеним спортивним приладдям, діти одягнені згідно норм щодо заняття. Вся делегація була у захваті від персоналу, дітей та від самої атмосфери, яка панує у нашому педагогічному колективі.   IMG-8b7456beb381aa33ea11ee30a20b5ae2-V IMG-31ff09be697384664aa1595d360f97a2-V IMG-41e88e2dfbbb4166e79f4953fff9f0fc-V IMG-55f18ebc4c2f3e4c5ad4a5a5fd89907d-V IMG-97ec459fffe8134d9c8330ba12119f57-V IMG-99af21545586fad70bb1fbacce2f2faa-V IMG-a9c3f1e6a9ce5c5edc0199ab962bdd38-V IMG-d657bf6c64b66bb6d3340fc96e4784b8-V

«Святкування ювілею міста Обухова»

Обухів цього року святкує свій ювілей, йому виповнилося 655 років з часу заснування древнього міста на дніпровських кручах. У цей день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини, це свято об’єднало усіх, кому дорогий наш Обухів. Рідне місто славиться людьми — талановитими, щирими, добрими й працездатними , які створюють його матеріальне й духовне сьогодення та майбутнє. Так сталося, що вже другий рік поспіль відкривають концертну програму до Дня міста Дошкільні заклади міста Обухів. Наш садочок » Катруся » починав це славетне, щорічне свято. Діти старшого дошкільного віку на чолі завідувачки Тетяни Григорівни Рогози та вихователя Ірини Андріївни Тріфонової під постановку музичного керівника Анни Леонідівни Цімерман порадували усіх жителів міста своїм чудовим, хвилюючим виступом. Під пісню » Чорнобривців насіяла мати » на слова нашого земляка, славного поета Андрія Самійловича Малишка у виконанні Наталії Валевської діти та дорослі виконали танок, від якого на очі накочувались сльози, а на серці з’являлося почуття гордості та любові до нашої країни, міста і людей, які тут живуть і прославляють нашу націю.   DSC00128_compressed DSC00132_compressed DSC00140_compressed DSC00151_compressed DSC00158_compressed DSC00167_compressed DSC00172_compressed DSC00175_compressed

«Початок нового навчального року»

Ось і вересень покликав нас до навчання та виховання. Радо відчиняє двері для своїх вихованців Дошкільний навчальний заклад «Катруся», який очолює Рогоза Тетяна Григорівна. З традиційним українським короваєм та щирими настановчими словами привітала всіх присутніх з новим навчальним роком, бажаючи: міцного здоров’я, щастя,успіхів у житті, благополуччя та мирного неба над головою.

DSC00121

DSC00108 DSC00116 DSC00117 DSC00127 IMG_20170901_091732 IMG_20170901_091748 IMG_20170901_093008 IMG_20170901_093137 IMG_20170901_093425

«Святкування свята Івана Купала»

     В Україні з давніх часів святкували свято Івана Купала. В цей день, з 6 липня на 7 липня, дівчата плели вінки з різних пахучих і лікувальних квітів, трав. Збираючись увечері, молодь розважалася: співаючи обрядові пісні, проводили ігри та хороводи навколо багаття, до якого прив’язували «чучала-ляльку», які при спалюванні забирали з собою весь негатив. Так щороку відбувається цей захів і в нашому Дошкільному закладі «Катруся.»

image-0-02-05-2d45d4b75ed6812c1811f463bef63a27539ca9bc3e82d5fd62156a2dda94e406-V image-0-02-05-4c11f0a23bca001fc12c00b205d69614fc00f1e6a68764a7b527e5cec689f843-V image-0-02-05-5f0fe0467dcbcba62b0fbaa3449e9df4a2a1d7ffcd240617e93763083adde378-V image-0-02-05-6a9cdb91952a6c6eec376ee00076256917ba53129152c50f2c7c9eed31cf4bc8-V image-0-02-05-6e2791990cb302f84f7472832d865286299987f22e1279173cf39bc985f7bb4e-V image-0-02-05-7ef8bffbf25b93ec2f01c6a7cfabca813552d6eab8898a55a49c46e6fa5d71ea-V image-0-02-05-8a78b2e9970b03a64d9fe609b8b1821f2c79dbf1b6abe55ba931d9ce72bee686-V image-0-02-05-45fb5f9b138a75311931b9782e148a66006db73abc0d8fdf3215c56eed564935-V image-0-02-05-52fb16210662e46ee5e476b655e52fb8ebecc492558dc48b2bb740a10574aa85-V image-0-02-05-98d1e4a05968a3820bf1936a955e5613708fd48d4986b1823555e3b9c18b6406-V image-0-02-05-05334c096717b286d356874c54c316cc9987b02e2bb34006ce5b68733f94f60c-V image-0-02-05-8069c9811cc017a50e8b15a1289c9bbd5d380a5c58e75ab4662bb740098a4f0e-V image-0-02-05-ad61b1b4f02eaad2534caa69dcda1001941d4e297adf7ca7ca03f184e52d540d-V image-0-02-05-b16f5bbda6016d94af011e1842b3d5421d8efde1745869674eca0bc833aa7518-V image-0-02-05-c92d012672cb6506e2b392e45499251f5e1f2d88a56f4e59e5d0941e27c07885-V image-0-02-05-f3fd640f8692e3909177b89ca79156ba2d0f5eb5abe573ccad59ebd6175222ee-V

    YouTube Трейлер

 

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «КАТРУСЯ»

вул. Київська, 160, м. Обухів, Київської обл., 08700

тел./ телефакс ( 04572) 6-67-61

e-mail: katrussaa@ukr.net

сайт: sadokkatrusya.com.ua

РЕЖИМ РОБОТИ

 

Дошкільного навчального закладу ясла – садок комбінованого типу «Катруся» м. Обухів на 2015/2016 навчальний рік

 

Навчальний рік: початок 01.09.2015 р.

закінчення 31.05.2016 р.

період літнього

оздоровлення дітей: 01.06.до 31.08.2016 р.

Робочий тиждень: п’ятиденний

Вихідні: субота, неділя

Робочий день: 10,5 год.

початок – 7.30 год.

закінчення – 18.00 год.

    Завідувачка ДНЗ      _________                                   Т.Г. Рогоза

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Катруся»

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу «Катруся» належить до комунальної власності Обухівської міської ради. Рік введення в експлуатацію 1985.Проектна потужність 14 груп, 340 дітей, приміщення типове. Юридична адреса: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська 160, контактні телефони: 6-67-61, 6-56-75, електронна адреса katrussaa@ukr.net. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Закону «Про освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, основ законодавства України «Про охорону життя та здоров’я дітей», «Положення  про дошкільний навчальний заклад»,  Конституції України, нормативних та програмно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, Міністерства здоров’я України та власного Статуту. В садочку функціонує 12 різновікових груп, в яких виховується 374 дітей. Віком від 2 до 6 років і всіх їх навчають, виховують досвідченні, творчі педагоги. Люди з покликанням любити, творити. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником-Обухівською міською радою та Управлінням освіти ВК Обухівської м/р. Безпосередньою роботою  дошкільного навчального  закладу керує відмінник освіти України — Рогоза Тетяна Григорівна, яка має звання «Вихователь-методист», навчально-виховну роботу організовує та контролює вихователь – методист Білик Ірина Петрівна, яка має звання «Старший вихователь». В дошкільному закладі працює 30 педагогів, 2 вихователі мають звання «Вихователь – методист», вчителі-логопеди мають звання «Старший вчитель».

РЕЖИМ ДНЯ

 

7.30 – 8.15    прийом дітей 8.15 – 8.25    ранкова гімнастика 8.25 – 8.45    сніданок 8.45 – 9.00    підготовка до занять 9.00 – 10.40  заняття 10.40 – 11.00 підготовка до прогулянки 11.00 – 12.00 прогулянка 12.00 – 12.10 культурно – гігієнічні процедури 12.10 – 12.30  обід 12.30 – 13.00 підготовка до сну 13.00 – 15.00 сон 15.00 – 15.20 поступовий підйом, корегу   вправи 15.20 – 16.00  ігри, СХД , індивідуальна робота 16.00 – 16.10 підготовка до вечері, вечеря 16.30 – прогулянка, розваги, гурткова робота, ігри 18.00 – повернення додому        Скачать…..розклад   Скачать……розклад занять…

Розклад  гурткової  роботи

День тижня                                 Заняття
Понеділок 10.00-11.00 – Інтенсивний розвиток (вчителі-логопеди Нечаєва М.О., Мазур Н.М.)15.00-16.00 – Англійська (вихователь Павленко Л.П.)
Вівторок 9.45-10.45 – Стежина знань (практичний психолог-Комісаренко Н.В.,)10.10-10.40 – Англійська (1 підгрупа)11.15-11.45 –  Англійська (2 підгрупа)15.00-16.00 – Хореографія (музичний керівник Цімерман А.Л.)
Середа 9.30-10.00 – Стежина знань  (1 підгрупа)10.35-11.05 – Стежина знань   (2підгрупа)
Четвер 10.10-10.40 – Англійська (1 підгрупа)11.15-11.45 –  Англійська (2 підгрупа)
П’ятниця 10.30-11.30–  Інтенсивний розвиток (вчителі-логопеди Нечаєва М.О., Мазур Н.М. 10.30-11.30 – Хореографія15.00-16.00 – Англійська

 

22. 05. ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ  БАТЬКІВ В 2-м.гр. «Веснянка»

DSC_0085

«Допоможемо бджілці» 1. Психогімнастика «Усмішка»

Я всміхаюсь сонечку.

Здрастуй, золоте,

Я всміхаюсь квіточці,

Хай вона росте.

Я всміхаюсь дощику,

«Лийся, мов з відра»

Я всміхаюсь друзям –

Зичу їм добра.

(Шум в дверях, гуде комаха – дзу, дзу) 2. Вихователь:                                            Тепле сонечко пригріло,

І комаху розбудило,

Діти, хто до нас завітав? (Бджола)

Бджілка в гості завітала, І у подорож позвала! (Бджілка вітається) Прилетіла бджілка, Затремтіла гілка. Довго чути поблизу: Дзу-дзу-дзу. — Як каже бджілка?(Дзу – Дзу) — Бджілка сумує, адже її найулюбленіша квітка розгубила пелюстки. Допоможемо бджілці знайти пелюсточки для квіточки. Усі разом вирушимо шукати. DSC_0086 Вихователь: — Летимо за бджілкою,промовляючи:

Зум, зум, зум,

Понад квітками шум.

Це тут бджілонька літає

І пелюсточки шукає.

- Ми потрапили у ліс! Яка зараз пора року? (Весна) — що росте у лісі?(ялинки,квіточки, гриби) — Що це? (грибок) Де він росте?(під ялинкою) — Це хто?( дятел) Які звуки він видає? — Як називають дятла?(санітар лісу) Чому?( бо він лікує дерева від шкідників) — Дятел віддає першу пелюстку від квітки(всі йому дякують) — Але дятел – це хто?(птах) Перелітний чи зимуючий?А ми знаємо, що прилітаючи навесні кожен  перелітний птах будує собі житло. — Тому дятел пропонує вам, малята, знайти домівки для його друзів – перелітних птахів – і тоді він подарує ще одну пелюсточку. Звичайно, ми згодні! Д/гра «Посели птаха у гніздо» — Дятел задоволений вашою роботою і дарує вам ще одну пелюстку. Вихователь: — Що за шум я чую!(спів пташок) — Ой, діти, прилетіли пташки, які дуже люблять гратися з дітками. Пограємось з ними. Візьміть кожен пташечку за стрічечку. (запропонувати подмухати на них) Вправа на дихання «Політай наша пташечка»(під муз. Супровід – пташиний спів) DSC_0090 Пташкам сподобалося з вами літати і вони дарують нам пелюсточку для квіточки. Вихователь звертає увагу на килим, де ростуть квіти. — На галявині ростуть ще й квіточки, які вперше зацвітають навесні. Як ми їх називажмо? (Першоцвіти) Запитати дітей, які саме квіти вони бачать. Що потрібно для їх росту?(водичка і сонечко) Де сонечко?(вгорі) — Яке воно?(яскраве) А хто ж навесні полюбляє прилітати до квіточок?(комахи)

Прилетіло сонечко

На мою долонечку,

Крильця червоненькі,

Цяточки чорненькі.

Комашка «Сонечко» та всі їнші комашки дуже полюбляють навесні прилітати до весняних квіток, пити з них цілющу росу. Ось і ми з Вами зараз пограємося  в гру, допоможемо комахам вибрати саме їх квітку. Д/гра «Не помились»(за столами – комашку до квіточки) — Ось і жук «Сонечко» дарує нам ще одну пелюсточку до квіточки. Дякуємо за це йому. DSC_0095 Фізкультхвилинка:

Ми по лісі всі гуляли,

Разом бігали, стрибали

Хмарка налетіла, всіх дощиком накрила,

Малята дощику злякались, Під парасольку заховались.

Дощику вже досить лити,

Малих діточок мочити.

- Малята, а з хмарки, що крапає на земельку, на квіточки(краплинки). Ось у нас є хмаринка, яка шукає свої краплинку. Допоможемо? Сідайте всі за столи. Д/гра «Хмаринки для краплинок» — Ось хмаринка дарує нам ще одну пелюсточку. Дякуємо хмаринці за пелюсточку до нашої квіточки. І в подяку за це пограємось в пальчикову гімнастику «Який буває дощик»

Дощик йде дрібненький, крапає легенько:

Крап – крап – крап(постукують пальчиками по долоньці)

Дощик припустився,

Як з відра полився,

Крап – крап – крап(плескають в долоні)

- Діти, ми зібрали всі пелюсточки. Тепер складімо квіточку для бджілки з цих пелюсток.Із скількох пелюсточок складається наша квіточка? (Рахують) — Молодці, бджілка нам дякує і пригощає медком. А мед у бджілки який? (корисний). Дякуємо бджілка за таку чудову корисну подорож. Діти, бджілка мені шепоче, що в неї залишилося багато незакінчених справ. Тому їй час летіти до своїх квіточок, а нам час повертатися у садочок. До побачення, бджілко!!! Закриваємо очки і скажемо 1,2,3,4,5 – в садочку з’явимось ми враз. — Сподобалась вам наша подорож? — Ви були старанними, чуйними,усім допомагали,за це я вам дуже дякую. Я вами задоволена. DSC_0108

05.04.2017 ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ БАТЬКІВ НА 2-м. гр. «Веснянка»

вихователь — ШЕЛЕФІСТ ГАЛИНА ВІКТОРІВНА

Тема: «Розвеселимо сонечко»

DSC_0104   Мета: поглиблювати уявлення дітей про зміни, що відбуваються в природі навесні. Продовжувати вчити слухати запитання та давати відповіді повними реченннями. Закріплювати вміння порівнювати множини способом накладання, розуміти поняття «більше», «менше», «порівно». Закріпити знання цифр 1 від  до 4. Розвивати словесно-логічне мислення. Активізувати в мовленні слова-дії, слова-ознаки. Збагачувати словник віршами, закличками. Виховувати спостережливість, любов до природи.   DSC_0096

Хід заняття:

 1. 1.                 Організаційний момент. Психогімнастика «Доброго ранку!»
 2. 2.                 Загадка:

Чуєш? Вже дзвенять струмки! Чуєш? Цвіріньчать пташки! Глянь! Бруньки он на гіллі, В синім небі журавлі. Перші проліски цвітуть, Перші джмелики гудуть. Це прекрасна й чарівна В гості йде до нас… (Весна) -                     Яка зараз пора року? -                     Ви радієте, що прийшла весна? -                     А чому ви радієте? -                     Сьогодні на дорозі до дитсадка я зустріла зайчика і білочку. Звірята сумні, навесні. Вони розповідають, що у лісі сьогодні сумно, похмуро. Діти, а коли день похмурий, невеселий? (Коли немає сонечка) -                     Давайте, ми розбудемо сонечко, допоможемо звірятам. Ми зберемо промінці, розкажемо, якесонечко, може воно прокинеться, з’явиться на небі. DSC_0103

 1. 3.                 Д/гра «Розбудимо сонечко»
 2. 4.                 Закличка.

Сонце, сонечко, дружок! Подивись сумний лісок. То щоб стало веселіше, Грій частіше і тепліше.

 1. 5.                 Д/гра «Кого озбудило сонечко?»

(Картинки тварин і птахів) -                     Сонечко розбудило синичку і вона заспівала «цінь-цінь-цінь!» (і т.д.).

 1. – Сонечко прокинулось і почало все оживати, прокидатися від зимового сну.

-                     Що ж буває навесні? Зараз ми пригадаємо. А допоможуть нам картнинки.

 1. 7.                 Д/гра «Що буває навесні?»
 2. 8.                 Вірш «Знову до нас завітала весна!»
 3. – Діти, а куди ж подівся сніг? Чому?

-                     Що залишилось від снігу? -                     Коли сонечко стало краще пригрівати, краплинки води, які залишились, коли розтанув сніг, піднялись вгору і перетворилися на хмаринки. DSC_0110   Д/гра «На що схожі хмаринки»

 1. – Ось сонечко піднялось ще вище і побачило,що весняний вітер зламав дерева. Шкода стало сонечку дерев. А вам, діти, шкода?

-                     Давайте поміркуємо деревця. Д/гра «Склади дерево із частин» -                     Сонечко зігріло дерева, а каплинки води напоїли їх. Подякували дерева і почали прокидатися від зимового сну.

 1. – Прилетіли птахи. Сіли на дереві і весело заспівали.

-                      Яких птахів ви бачити на дереві? -                     Які птахи вгорі на дереві? -                     Які внизу? -                     Яких більше (менше)? Вірш «Синичка» (Стук дятла) -                     Хто це так вистукує на дереві? -                     Як називають дятла? Чому? -                     Дятел хоче з нами погратися. Д/гра «Порахуй і покажи цифру» (рахунок на слух)

 1. – Від зимового сну почали покидатисяквіти. Давайте їх покличемо закличкою.

Квіти, квіти, прокидайтеся! З ясним сонцем привітайтеся! -                     Прокинулись квіти, а до них прилетіли метелики. -                     Д/гра «посади метелика на квіточку?» -                     Чого більше(менше) квіточок чи метеликів? -                     — яке число більше(менше)?

 1. 13.            Д/гра «Добери цифру»
 2. Підсумок:

- Ось, діти, ми розбудили сонечко, а сонечко звеселило все навколо: і дерева, і травичку, і комах, і квіти, і тварини, і нас. DSC_0125   DSC_0127

28.02 ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ  В 2-М. ГРУПІ «ВІНОЧОК»

ВИХОВАТЕЛЬ БАБІЙ С. Ю.

НА ТУМУ:

 «БУДИНОЧОК ДЛЯ ЗАЙЧИКА»

Мета: вчити дітей розуміти зображене на картині, відповідати на запитання вихователя за її змістом, продовжувати вчити ознайомлювати дітей з  дикими тваринами , описувати їх спосіб життя, закріплювати знання про те, чим харчуються дикі тварини, як пристосовуються до умов навколишнього середовища. Розвивати уміння розповідати невеликі за розміром вірші, зв’язне мовлення; вправляти в порядковій лічбі, в умінні встановлення відповідності між числом і кількістю предметів, складати з частин ціле, закріпити знання геометричних фігур; розвивати увагу, логічне мислення, уміння слухати; виховувати інтерес і турботливе ставлення до тварин. Виховувати бережливе ставлення до природи, її мешканців, естетичні почуття до оточуючого середовища. DSC_0063 Матеріали: плакат, зображення звірів та гостинців на липкій стрічці, геометричні фігури, математичні смужки, роздатковий матеріал: лисички, рибки; зображення зайчикової хатинки.

Хід заняття:

(Діти заходять до групи, стають біля лави) Привітання! Вихователь: Дітки до нас сьогодні завітали гості. Привітаємось: Встаньте, дітки, всі рівненько, Посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, до гостей, до себе Привітайтесь: Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день!   (діти сідають на лаву) DSC_0038          Вихователь: Діти, зверніть увагу, звідки в нашій групі з’явилась така гарна галявина?Давайте розглянемо її. (на фланеграфі картина «лісова галявина», на картинці маленький конверт) -      А яка пора року зображена на картинці? – ЗИМА (діти) -      Так дійсно, вже наступила зима, як стало надворі? — ХОЛОДНО, МОРОЗНО (діти) -      Так. Зима чим вкрила землю? – СНІГОМ (діти) -      А сніг який?БІЛИЙ, КРАСИВИЙ, ХОЛОДНИЙ (діти) -      А ви знаєте діти, віршики про зиму? (ТАК – діти)  

 1. 1.   Біла скатертина впала біля тину

Загорнулась в хустку, як маля, хатина За ніч нічого не впізнати. Пухнастий тин, пухнаста хата!  

 1. 2.   Спить під листям їжачок,

Під камінчиком жучок. Дідусь – під кожушком, Зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі На скріпучім возі.  

 1. 3.   Зимонько, голубонько

В білім кожушку, Любимо ми бігати По твоїм сніжку. Всім рум’яниш личенька Ти о цій порі І ладнаєш ковзанки В нашому дворі.            Молодці. DSC_0053   Діти зверніть увагу! Що ж це тут у нас такий за конверт, може лист від когось?

(звучить музика, вихователь тихенько промовляє слова з конверта)

Швидше, дітоньки, ідіть і мені допоможіть.

Я – галявка чарівна, але трішечки сумна.

І лісочок мій маленький, теж засмучений, рідненький.

Він не зна, хто в нім живе, хто що їсть і хто що п`є

Тож ж хутчіше ви ідіть. Зараз нам допоможіть.

Вихователь: То що ж трапилося у лісі? Давайте спробуємо допомогти лісу знайти його мешканців. Хто такі лісові мешканці?ЦЕ СТВОРІННЯ, ЯКІ ЖИВУТЬ В ЛІСІ, ДИКІ ТВАРИНИ (діти) Допоможуть нам знайти мешканців чарівної картинки,  тому ми пограємось у гру «ХТО В ЛІСІ ЖИВЕ».   Послухаємо і відгадаємо загадки, спочатку про тих мешканців зимового лісу, які взимку сплять, а відповідь віднайдемо на картинках у ось цій тарілочці, і зробимо все, щоб наша картинка «ожила».

DSC_0052

Слухайте уважно

 1. 1.   Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку — лежебока, у барлозі гріє боки (ВЕДМІДЬ — діти)

  -      Так справді, це ведмідь, (ІМ’Я ДИТИНИ) знайди в тарілочці ведмедика, ось він який сонько у нас є. -      Ведмедик де спить? (У БАРЛОЗІ – діти) -     Розмісти ведмедика на нашій картині. Де тут барлога ведмедика? Ось так молодець! Ведмедика розмістимо біля великого дерева.  

 1. 2.   Я колючий, мов будяк, А зовуть мене (ЇЖАК — діти)

  -      (ІМ’Я ДИТИНИ) знайди в тарілочці колючого їжачка -      Їжачок де спить? (У НІРЦІ — діти) -     Його нірку розмістимо під кущиком, і прикриємо нірку листям, щоб їжачку було тепло і затишно, допоможи мені (ІМ`Я ДИТИНИ).   -     Чи будемо пригощати цих тваринок взимку? (НІ — діти) -     А чому? (ТОМУ ЩО ВЕДМЕДИК І ЇЖАЧОК ВЗИМКУ СПЛЯТЬ — діти)   А тепер послухаємо і відгадаємо загадки про тварин, які взимку ведуть активний спосіб життя.

 1. 3.   Рудий м’ячик вправно скаче з гілочки на гілочку. — То не м’ячик, — кажуть діти, — ми впізнали (БІЛКУ — діти)

-      (ІМ`Я ДИТИНИ) допоможи нам знайти білочку. Білочка де живе? (У ДУПЛІ НА ДЕРЕВІ — діти) -      Дупло у білочки яке? (ТЕПЛЕ, ЗАТИШНЕ — діти) -      Що вона любить їсти (ГРИБОЧКИ, ГОРІШКИ)  

 1. 4.   В темнім лісі проживає,

Довгий хвіст пухнастий має. Їй на місці не сидиться. Як зовуть її? (ЛИСИЦЯ – діти) -      (ІМ`Я ДИТИНИ) допоможи нам знайти лисичку. Де вона живе? (У НОРІ — діти) розмісти лисичку на галявинці. -      Лисичка яка? (ХИТРА, РУДА – діти) -      А що лисичка любить їсти? (РИБКУ, МИШЕЙ – діти) Ой як гарно наша галявина лісова почала оживати.  Але ж це ще не все. Йдемо далі, слухаємо:

 1. 5.   Лиходій і забіяка,

Дуже схожий на собаку, Він з’явився – ліс замовк… Це лихий і хижий … (ВОВК – діти) -      (ІМ`Я ДИТИНИ) допоможи нам знайти вовка. Вовк який? (СІРИЙ, ПОСТІЙНО ГОЛОДНИЙ, РОЗУМНИЙ — діти) -      Оскільки вовк постійно полює, на нашій галявині ми його розмістимо між пеньочками. -      Що любить їсти вовк? `ЯСО, ПТАХІВ – діти)  

 1. 6.   Довгі вуха, куций хвіст

Невеличкий він на зріст. На городі побував – Нам капусту попсував. Довгі ноги скік та скік Ми погнались – він утік. Хто це? (ЗАЙЧИК – діти) -      (ІМ`Я ДИТИНИ) допоможи нам знайти зайчика. Зайчик де живе? (ПІД ЯЛИНКОЮ — діти) -      Зайчик який? (ПУХНАСТИЙ, СПРИТНИЙ — діти) -      Яку шубку має? (ТЕПЛУ, БІЛУ — діти) -      Які в нього вушка? (ДОВГІ – діти) -      Який хвостик у зайчика? (МАЛЕНЬКИЙ, ПУХНАСТИЙ, КУЦИЙ – діти) -      Що вміє робити зайчик? (СТРИБАТИ – діти) -      Що їсть зайчик? (МОРКВУ, КАПУСТУ – діти) Подивіться діти яка гарна ожила в нас лісова галявина! Давайте трішки відпочинемо!  DSC_0041 ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА Лапки в боки, вгору вушка – Скачуть білочки-подружки. Раз, два, три, чотири, п`ять – По гілках вони летять. Кожен ранок на галяві Спритно роблять різні вправи… Раз, два, три, чотири, п’ять Люблять білочки стрибать.   (Діти сідають на лавку, чути тихенький плач – хто це там плаче?) -      Дітки подивіться за ялинкою хтось плаче. -      Хто це дітки? (ЗАЙЧИК – діти) -      Чому плачеш лапанчику? (зайчик прошепотів на вушко) ВИХОВАТЕЛЬ:

Зайчик хатку збудував та дбайливо прикрашав.

Жив спокійно й поживав, горя й суму він не знав.

Та лисичка, зла-презла, цього зайчика знайшла.

Хитрувала, лютувала, з хатки сірого прогнала.

Ось сидить він на пеньку, ллє сльозу гірку-гірку

Злу лисичку проклинає, сльози лапкою втирає.

А ЛИСИЧКА ЙОМУ:

Будеш мати дім ти свій

Ось завдання ці зроби

Та спокійно там живи.

ЗАЙЧИК ПЕРЕДАЄ ЛИСТ ІЗ ЗАВДАННЯМИ. Виконавши завдання зайчик отримає свою хатинку. То ви готові допомогти Зайчикові? Сідайте за столики кожен на своє місце   DSC_0058 Завдання 1. Скласти лисичку із геометричних фігур Візьміть тарілочки ближче до себе. У кожного є конвертик, там геометричні фігури, складіть із фігур силует лисички. -      Які геометричні фігури у вас є? -      Скільки овалів? -      Скільки трикутників? -      Молодці, складайте назад в конвертик фігури. Фізкультпауза «Лисичка» Це малесенька лисичка Вона ростом невеличка В неї шубка гарненька Всі зовуть її «Руденька» Завдання 2. Робота з роздатковим матеріалом (Математичний диктанкт) Нам потрібно нагодувати лисичку, щоб вона подобрішала, і повернула хатинку зайчику. У кожного в тарілочці є математична смужка. Беремо до себе тарілочки, дістаєм смужку, кладемо червона смужка  вгорі. Викладіть на червону смужку стільки лисичок, скільки вам вказує число. На зелену смужку викладіть стільки рибок, скільки вам вказує число на цій смужці. Виклали? Скільки у тебе лисичок, а скільки рибок? Молодці. Як думаєте лисички задоволені? Я думаю так. Складаємо завдання у тарілочки. Ось дивіться і зайчикова хатинка. (ІМ`Я ДИТИНИ) допоможи між ялинками розмістити зайчикову хатинку. Давайте тепер пограємось із нашим веселим задоволеним зайчиком Малорухлива гра «Зайчики» Зайчик Скік і зайчик Скок на морозі гріли лапки. На «раз» — вгору піднімали, на «два» — швидко опускали. Вже передні лапки теплі, але задні — геть замерзлі. Будем зайців зігрівати, разом з ними присідати: «раз» — присіли, на «два» — встали. Вже і задні теплі стали. Ну а хвостик? ой-ой-ой, геть холодний куцик той! «раз» — покрутимо хвостом, «два» — покрутимо хвостом. Хвостик добре зігрівали, тоді зайчикам сказали: Так стрибали ми і грілись, що геть зовсім натомились!   (діти сідають на лаву) Дітки ви знаєте лисичка хитра, ми її пригостили, нагодували, але ж і інші тварини теж чекають  гостинця.   Ось у мене тут в корзинці є гостинці для наших звірів, давайте їх пригостимо. (ІМ`Я ДИТИНИ) – пригости білочку, вона що любить їсти? Грибочки! Скільки ти грибочків дав білочці? – знайди відповідну цифру і прикріпи на галявинці (ІМ`Я ДИТИНИ) – пригости вовчика, що він любить? Рибку! Скільки ти рибок дав вовчику? – знайди відповідну цифру і прикріпи на галявинці (ІМ`Я ДИТИНИ) – пригости зайчика, що він любить? Моркву! Скільки ти морквинок дав зайчику? – знайди відповідну цифру і прикріпи на галявинці Дітки, ви так гарно попрацювали. Молодці. А за це я хочу вас пригостити солодощами! Ось повна корзинка смаколиків для вас! Тільки ми спочатку пригостимо всіх наших гостей! Скажемо гостям до побачення!! DSC_0055           23.12. Відбулося відкрите заняття в середній групі «Волошка» на тему: «Моя сім’я» вихователь Тріфонова І.А. Мета:Збагачувати словник дітей прикметниками,вчити чітко і виразно вести діалог з дорослим про свою родину,висловлювати свою думку,враження,припущення. Виразно розповідати вірші та відгадуватизагадки.Розвивати інтонаційну виразність мови вміння аналізувати розмірковувати над виконанням завдань Виховувати любов та повагу до всіх своїх рідних,любов до рідного міста. dsc_1127 Хід  заняття 1. Психогімнастика «У цій групі ми сім я» У цій групі ми сім я 1,2,3(плескають в долоні Ми і ви ,ти і я 1,2,3 Посміхнись тому хто поряд(пружинка) 1,2,3 Ми і ви ти і я Разом ми сім я! Наша група велика сім я.Всі ми дружемо між собою поважаєм один одного. -Як називається наша група?(Волошка) -А як називається наш дитячий садок?(Катруся) -На якій вулиці він знаходиться?(Київська 160) — В якому місті ми живемо(м. Обухові) 2.д гра»Назви вулицю на якій ти живеш»(з мячем в колі) _Моя вулиця звется…а твоя? -Діти, хто живе поруч з вами в вашій оселі?(мама ,тато, сестра) — Як називають вас одним словом (Родина,сім я) Це найрідніші,найдорожчі люди,які один одного шанують і поважають. dsc_1133 3.Сюрпризний момент(лялька Оленка) Ой подивіться до нас завітала дівчинка.Яка вона гарна.Давайте з нею привітаємось і познайомемось. 4.д гра»назви призвище імя та по-батькові» -Оленкі дужесподобалось,що ви такі привітні і вона хоче побути з нами на занятті. -Діти наша Оленка чимось засмучина,В руці в неї якийсь конверт.Давайте разом подивемось  що в ньому. -А вньому завдання,вона пропонує нам скласти портрет своєї родини , щоб подарувати бабусі. А допоможуть нам у цьому загадки: 5.ЗАГАДКИ 1Хитрі очі дві косички у веснянках  ніс та щічки Непосида невеличка Називається (сестричка) (діти знаходять малюнок і викладають його на мольберті разом проводиться гра) 6.д.Гра»Скажи лагідно» (сестро,сестрице,сестренько) 2.Пестить ,ніжить і голубить розуміє дуже любить Я до неї пригорнуся бо вона моя (матуся) -як можна сказати лагідно(матуся,ненько,матінко) 3.Сильний ,добрий,справедливий Біля нього ми щасливі Знає вміє він багато Гордимось бо це наш(Тато) -Скажи лагідно(татусю,татонько,таточку) 4Він чимало літ прожив На повагу заслужив Для матусі він татусь А для мене він (дідусь) -назви лагідно (дідусенько) 5Ніжна лагідна рідненька Як голубонька свенька Нам би небо прихилила Це(бабуся наша мила) Розгляд картини»Оленкова родина» -діти подивіться яка велика у Оленки родина,в ній є :і тато,і мама,сестра ,брат,дід ,бабуся. Дивлячись на цей портрет,як ви гадаєте чи дружніми є стосунки між ними? Що ви можете розповісти про свою родину? dsc_1139 7.Д.ГРА»моя сім’я (Діти розказують про свою родину за допомогою фотографій виставляючи їх на дошку) Діти про маму є дуже багато пісень,віршів,приказок. 8.ВІРШ ПРО МАМУ Вмиває кішка кошенят, вмиває кізка козенят мене водою з милом щоранку мама миє. Ічистим сонечко встає щодні з-за  небокраю. І внього мабуть мама є бо хто ж його вмиває? 9.ПРИКАЗКА ПРО МАМУ 1Маму не купити ані заслужити. 2У кого є ненька у того голівка гладенька. 3Мамин гнів як весняний сніг рясно випадає й швидко розстає А хто поряд з мамою створює затишок у домі? ТАТО Мій тато добрий і ласкавий Всміхнеться-сонце гріє Він різні ігри-забави придумати уміє ….. приказка про ТАТА 1Що робить татко ,те й його дитятко 2Яка хата такий і тин який батько такий і син вірш про дідуся Мій дідусь найкращий у світі ось я його погляд ловлю І щиро признаюсь хай знають всі діти Що я його дуже люблю За що любете свого дідуся? -Діти про кого ми ще не згадали? про бабусю Я свою бабусю,ніжно так люблю І для неї рідної геть усе зроблю піділлю вазони,підмету підлогу Я прийду до неї завжди на допомогу dsc_1146 10 ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА «Наша родина » Внас дуже велика родина (розш.коло) щаслива в ній кожна дитина (по колу) доні чипурненькі (плескають в долоні) синочки гарненькі (плескають в долоні) -Кожна родина подібна великому дереву,корінням якого є прабабусі і прадідусі.Товсті гілочки — це ваші бабусіі дідусі.А тоненькі -це ви діти ваші рідні братики і сестрички. -Давайте разом підійдемо до столів і кожен з вас викладе своє родинне дерево. 11.Р.за столом»родинне дерево» ми з вами добре працювали,стомились встанемо на ніжки і відпочинемо 12.ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА СКІЛЬКИ НАС ЖИВЕ В КВАРТИРІ (ПІДЖИМАЮТЬ ПЛЕЧІ) ТАТО,МАМО,БРАТ І Я (ПЛЕСК В ДОЛОНІ) 1,2,3,4(ПІДСТРИБУЮТЬ) ОСЬ І ВСЯ МОЯ СІМ’Я (РОЗВОДЯТЬ РУКИ В СТОРОНУ) Діти всі сім’ї миають своє житло давайте разом допоможимо посилити кожну родину у своє житло (діти виклаають цифру поряд з будинком на верхню смужку а на нижню людей) -діти наша Оленка пропонує вам подарувати своїм рідним «квітку щястя» у нашої квітки є серединка але немає пелюсток(ви пелюстки накладайте і бажання промовляйте) 1Щоб наші мами і тата щасливі були завжди. 2Щоб тішили ми їх ,Усім-всім чим могли 3Щоб моя матуся була щаслива і для татка найгарніша й мила 4Щоб був здоровим і сильним тато і дарував матусі квітів багато 5Щоб дідусі й бабусі були здорові всі 6 Щоб маму й тата ,бабусюй дідуся завжди поважали всім серцем любилий шанували 7 Всім діткам щастя ми бажаєм у хаті радості на полі урожаю. (всі разом) (Оленчині гостинці) dsc_1142

12.12 Відбулося відкрите заняття

в середній групі: «Подолянка»

Підготувала й провела вихователь :

Уніченко Світлана Сергіївна

Тема: «Які  у  калинки – корисні намистинки?»

Мета: продовжувати вчити використовувати  в житті людини лікарські рослини, зважаючи на традиції, звичаї; ознайомлювати дітей з народним рослинним символом- калиною, її значенням, демонструвати дітям красу калини, розмаїття її зображення у народній творчості; закріпити знання про лікарські рослини;  розвивати мовлення, пам’ять, уміння виразно декламувати вірші, розгадувати загадки, співати пісні; розвивати інтерес до народної творчості; формувати знання про різновидність оберегів україни. Закріпити рахунок в межах 5, цифри від 1 до 5; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, засади екологічної культури, пізнавальних інтересів, естетичного і морального ставлення до Батьківщини. dscn8961 Хід  заняття:

 1. 1.                 Організаійний момент. Психогімнастика.

Ми діточки маленькі Чомусики гарненькі Природу полюбляємо Про неї все вивчаємо.

 1. 2.                 (чути плач дитини)

-                     Діти, подивіться, наша лялька заплакала. Давайте дізнаємося, що з Оксанкою трапилось. (кладе руку на голову ляльки). Голова дуже гаряча. В неї температура. Що роботи, як їй допомогти?

 1. 3.                 Відгадування загадки.

-                     Послухайте уважно загадку і дізнайтеся чим ми будемо лікувати лялечку. У пучечкахх невеличких На кущі живуть сестрички З гіллячок палають Що це за красуня дивна? То в гаю стоїть … (калина) -                     Правильно діти, це калина. (стук у двері, прихід калини) Калина: — Добрий день, діти! Я – калина лікарська рослина. Вітерець мені прошепотів, що у вас лялька Оксанка захворіла. Ось вам мої ягідки червоні, їх треба розтовкти та залити гарячою водою і напувати цим чаєм Оксанку. dscn8971

 1. 4.                 Вихователь виготовляє чай та з дітьми промовляє слова:

Зібрали ягідки калини, Перетрем всі намистинки, Цукру додамо хутенько, Потовчемо все гарненько Буде джем від хвороби. Бережіться всі мікроби Знищимо усіх умить. В нас нічого не болить. Як додати ще любові, Будуть дітлахи здорові. Зробим ліки для Оксанки, Щоб одужала швиденько.

 1. 5.                 Бесіда.

-                     Дуже гарячий напій, щоб не опектися треба трішки почекати. Поки чай стине ми пограємо у гру,  яку нам підготувала наша гостя Калинонька.  А знаєте, діти, що не лише  калина лікарська рослина, а  в неї є ще сестрички – лікарські рослинки, які також мають лікувальні властивості, Ви зараз їх згадаєте, погравшись в гру. dscn8996

 1. 6.                 Д/гра «Вилікуй мене» (Додаток 1)

Мета: формувати знання про лікарські рослини та їх використання при погіршеному стані здоров’я. Ігрова дія: Дитина накладає картки із зображенням лікарської рослини, на зображення того органу, який вона лікує при застуді.

 1. Калина: — Молодці, діти. Знаєте моїх сестричок.

Вихователь: – Наш чай ще холоне, тож давайте розвеселимо Оксанку хороводом..

Хоровод «Ой у лузі червона калина»

 1. – Ось і лікарський чай настоявся. Пий лялечко, пий рідненька, пий маленька, це тобі допоможе. Тепер треба Оксанці поспати, щоб температура зменшилась. Давайте заспіваємо колискову.

Люлі, люлі спати бо пішла десь мати. Пішла на долину ламати калину. Калину ламати, дитя напувати. Щоб росло здорове, мало чорні брови. Ще й рум’яні щічки, ой поспи ще трішки.

 1. 9.                 Бесіда:

-                     Наша лялька заснула. Поки лялька спить давайте послухаємо дивну історію, яка трапилась з Калиною. Вона хоче нам розповісти. dscn8983

Легенда про калину

Одного разу йшла дівчина на ім’я Калина повз городи, луги і натрапила на криницю. Задивилася калинонька на своювроду, замилувалася. А з криниці почувся голос: «Не дивися довго у воду – кущем станеш». Не послухалася дівчина і зачерпнула води – перетворилася на прекрасний кущ. Зашуміла листям, потягнулася своїми гілочками до людей, до сонця, до хма, до вітру: «поверніть мені дівочу вроду!». Ніхто її не почув. Минав час. Пролітав якось журавель, задивився на кущ, який стояв сумний і самотній, і став той кущ іще гарніший. Так і стоїть Клина до цього часу чуовим кущем.

 1. – Діти, Калина – це символ дівочої краси, вроди і долі. В народі кажуть: «Без верби і калини немає України». Калину вважають оберегом нашої країни, рослинним символом. Давайте з вами відшукаємо, які ще є обереги нашої неньки України.

dscn8988

 1. 11.            Д/гра «Обереги нашої країни» (Додаток 2)

Мета: формувати знання про українські обереги, вміння відшукувати їх серед не оберегів.

 1. - А наші дітьки знають ще прислів’я про калину:
  1. Любиш Україну – посади калину.
  2. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту.
  3. Калина біля тину – щастя родини.
  4. Молода дівчина, гарна мов калина.
  5. Щоки червоні, як кетяги калинові.
  6. Калина: — які молодці, а  для вас приготувала ще одну гру. Пограєте зі мною?

Діти: — Так.

Д/гра «Калинові кетяги» (додаток 3)

Мета: лічба у межах 5, цифри від 1 до 5, закріпити вміння співвідносити їх у відповідними числами. Калина: — сідайте за столики. Подивіться у вас у тарілочках є кетяги калини та смужки на яких зображена цифра. Ви маєте викласти стільки кетягів скільки показує цифра.

 1.  Вихователь: — справились із завданням. Ой, подивіться, а хто це тут проснувся, наша лялечка Оксанка. Жар у неї спав, ми допомогли їй. Давай те подаруємо нашим гостям та Оксанці із калиною вірші.
 2. 15.            Читання віршів дітьми.

Дитина 1. Ягідки калини- Символ України. Це краса дівоча, Ніжна й непорочна. Дитина 2. Тече вода з-під явора Яром на долину. Пишається над водою Червона калина. Дитина 3. Пишається калинонька, Явор молодіє, А кругом їх верболози Й лози зеленіють.     Дитина 4. Тече вода із-за гаю Та попід горою. Хлюпощуться качаточка Помеж осокою. Дитина5. А качечка випливає З качуром за ними, Ловить ряску, розмовляє З дітками своїми.

 1. Калина: Дуже гарні вірші. Дякую вам. А це вам подарунок за те , що знаєете багато про мене.  Пригощання гостей гостинцями.
 2. Діти:

Час прощатися настав. Нас чекає безліч справ Миру вам бажаємо, В гості вас чекаємо. Вихователь: дякуємо за увагу!   dscn8965

30.11 Відбулося методичне об’єднання

Тема: «В гості до лісовичка».

Конспект заняття :

«В гості до лісовичка»,

проведеного в II молодшій групі «Веснянка»

дошкільного навчального закладу «Катруся».

 

Вихователь :  Шелифіст Г.В.

Мета: продовжувати вчити дітей розрізняти і називати дерева, їх будову. Закріплювати знання дітей про зміни в природі восени (птахи відлітають у теплі краї, дерева скидають листя, тварини готуються до зими). Удосконалювати вміння дітей відповідати на запитання повними реченнями. Формувати поняття «один», «багато», «стільки ж, скільки», «вгорі», «внизу», вміння працювати з роздатковим матеріалом. Активізувати словник дітей  прикметниками, що характеризують властивості предмета. Розвивати дрібні м’язи пальців рук, окомір, пам’ять, мислення, увагу.  Виховувати естетичні почуття  від сприймання краси осінньої природи, любов до природи. dsc_1196

Хід заняття:

 1. 1.                 Організаційна хвилинка. Психогімнастика «Доброго ранку!».

Доброго ранку,  сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, у небі пташки! Добого ранку, тобі і мені!   (Чути дзвін старого телефону)

 1. – Мені зателефонував лісовичок і запросив нас у ліс на прогулянку. Давайте заплющимо очі і скажемо чарівні слова:

Раз, два, три, чотири, п’ять час у ліс нам вирушать. (Приймання ширми, макет лісу). -                     Ось ми і потраили в ліс. Як тут гарно , тихо. Давайте сядемо і подивимось навколо на осінній ліс.

 1. 3.                 Д/гра «На що схоже?»

-                     Діти, подивіться яке небо, а на небі хмаринки. На що вони схожі?

 1. – Що ви бачите у лісі? (Дерева, кущі)

-                     Дерева які високі чи низькі? -                     А кущі? -                     Хто сидить на дереві? (Пташки) -                     Як пташечок ви бачите? -                     Де сидить синичка? (Вгорі) -                     А горобчики? (внизу)   dsc_1198

Пальчикова гра

Пташечки літають, Крильцями махають. Вгору-вгору всі злетіли І на землю тихо сіли. -                     Діти, а чому так мало пташок залишилось? -                     А як ми будемо їм допомагають?

Вірш «Синичка»

Здраствуй, пташечка синичка, Жовтогруда, невеличка. Нас боятися не треба, Маєм зернятка  для тебе. dsc_1200

 1. – А де ж це наш лісовичок, нас покликав, а самого немає. Давайте пошукаємо його будиночок. Чуєте, хтось зітхає? Мабуть, це наш лісовичок. Що ж трапилось?

-                     Ой, діти, у лісовичка трапилось біда. Злий осінній вітрюган налетів на його деревця і зламав їх. Лісовичок питає, чи можемо ми йому допомогти дерева полікувати. Допоможемо? Звичайно допоможемо. Потрібно їз частин скласти дерево. -                     Що є у дерева?

Д/гра «Склади із частин»

 1. 6.                 Фізкультхвилинка «По стежинці йшли»
 2. – Діти, подивіться скільки в лісі виросло грибочків. Давайте їх позбираємо. Ви візьмете кожен по одному грибочку.

-                     По скільки грибочків ви взяли? -                     А тепер складемо їх у кошик. Скільки у кошику грибочків?

 1. Робота з роздатковим матеріалом.

Д/гра «Зберемо грибочки»

 

-                     Покласти у кошик всі грибочки, які є в тарілці. -                     А  ще в тарілці є листочки. Давайте накриємо грибочки листочками. -                     Чого більше листочків чи грибочків7 -                     Скільки залишилось листочків у тарілці? (Один) -                     На скільки більше листочків?

 1. – Діти , а хто в лісі живе?

Д/гра «Знайди звірятам їх будиночки»

-                     Де живе білка (заєць, лисиця)?   dsc_1202

Вірш «Зайченятко»

-         Ой , маленьке зайченятко,

Де твоя домівка-хатка?

-         В мене хатка за горбочком,

Під ялинкою й дубочком.

 1. 10.            Д/гра «Що в торбинці?»

(Знайти в торбинці із дібними крупами предмет і розповісти про нього).

 1. 11.            Підсумок.

-                     Ну ось, діти, ми і побували в осінньому лісі у лісовичка. Давайте йому подякуємо, що запросив нас до себе в гості, попрощаємось. А нам час повертатися до садочка. Давайте скажемо слова: раз, два, три, чотири, п’ять, час в садочок вирушать. Покрутились, повертілись і в садочку опинились.   dsc_1218

20.10. Відбулося відкрите заняття в старшій групі 

ТЕМА: « ОСІНЬ ЩЕДРА, БАРВИСТА, ЗОЛОТА»

Мета: ознайомити дітей із змінами, що відбуваються в природі з приходом осені, дати початкові уявлення про характерні ознаки осені в живій і неживій природі; продовжувати навчати розпізнавати рослини та плоди найближчого природного оточення; починати формувати у дітей уміння виділяти в об’єктах природи істотні ознаки; вчити аналізувати, узагальнювати, спостерігати; закріпити знання про назви пір року, осінніх місяців, складових будови рослин; продовжувати навчати дітей чітко відповідати на запитання, розвивати в них логічне  та математичне мислення, вміння рахувати в межах 10; розвивати творчу уяву, естетичне сприймання навколишньої природи, акуратність, виховувати любов до оточуючого.

dsc_0986

  Обладнання: вірші О.Павличка «Осінь», Т.Коломієць «Вересень», ілюстрації із серії «Пори року», казка про дощ (авторська), склянка з водою, скельце, картки із зображенням дерев, кущів, трав’янистих рослин (садові, городні культури), загадки.   Матеріал: роздаткові картки із зображенням овочів та фруктів.                                                 Х І Д     З А Н Я Т Т Я Вихователь розпочинає заняття. 1. Психогімнастика

ЧАКЛУНКА Осінь фарби готувала, У відерця наливала. Змішувала, чаклувала, Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола Стало різнокольоровим! Н. Замрія

Діти стають у коло та повторюють рухи за вихователем.  2.Бесіда про пори року (картинки) 1.Скільки ви знаєте пір року? А зараз давайте відгадаємо їх за описом. 2. В яку пору йде сніг і ми святкуємо Новий рік та прикрашаємо ялинку? 3.Коли тане сніг, пригріває сонечко, розцвітають перші квіти, розпускається на деревах молоде листячко? 4.Коли сонечко дуже тепле, навіть гаряче, все квітує , зеленіє, на полях, дозріває хліб, а в садках та лісах – гриби, ягоди ? 5. Коли стає прохолодно, жовкнуть та осипаються листочки з дерев, часто йде дощик, птахи відлітають у теплі краї? — Діти, яка зараз пора року?         ( діти читають вірші про осінь)

Осінь намалюю

Вітерець-пустунець Між дерев гарцює. Я візьму свій олівець, Осінь намалюю. Верби в жовтому вбранні Опустили віти. Відлітають журавлі, Журяться за літом… (В. Зінченко)                                                                                 Осінь

Небеса прозорі,

Мов глибінь ріки.

Падають, як зорі

З явора листки.

А над полем нитка

Дзвонить, як струна

Зажурилась квітка –

                                 Чує сніг вона. Д.Павличко (читає дитина)

 dsc_0997

( стук у двері; заходить Осінь із кошиком) -        Це я! Золота Осінь. Ви про мене так гарно говорили, от я і завітала до вас! Та не з порожніми руками, а з цим кошиком. Але зі мною трапилася пригода і у кошику перемішалися овочі та фрукти. Допоможіть мені, будь ласка. Дидактична гра « Сад- город» — Отже, діти, допоможемо Осені? Для цього пропоную сісти за столи. Перед вами картки із зображенням овочів та фруктів. Вам потрібно розкласти їх на городі та в саду. — Молодці. Давайте перевіримо. — Осінь, ми правильно виконали завдання? Осінь: — Так. Але мені ще потрібна ваша допомога. Готові. Осінь: — Чи знаєте ви осінні місяці? Назвіть їх. — Як ви гадаєте, чому влітку тепло, восени прохолодно?… Сонечко восени піднімається зовсім не так високо, як влітку. Його промінці менше нагрівають землю. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Все менше сонячних днів. Хмари на небі стають більш важкими, а ближче до зими –сірими і довго висять над землею. Чому ж хмарки «плачуть», підкажіть мені, будь ласка?

dsc_1002

Вихователь: — Давайте послухаємо казку. (Казка) В одному місті дуже довго падав дощ. Звідусіль приходили чарівники, щоб зупинити його, але не могли цього зробити. Та якось прийшов швець і сказав, що треба зашити дірку в небі. Він зібрав усі драбини, які були в місті, і зв’язав їх в одну. Виліз високо, взяв голку і нитку та зашив нитку. Усі мешканці міста дякували йому . — Чи справді є дірка, з якої на землю ллє вода? Таке трапляється тільки в казці. — А чому ж таки з хмаринок падає дощ? Давайте з`ясуємо. Пропоную дітям провести дослід. (Нагріта  вода в склянці, накрита  скельцем) -Піднімаємо скельце. Що на ньому бачимо? (відповіді дітей) — Ось так і в природі відбувається. Сонце нагріває землю і водоймища. Вода від нагрівання парує, пара піднімається вгору, збирається в хмарки. Там прохолодніше, тому пара перетворюється на краплини, і вони падають на землю. Це і є дощ. Після осіннього дощу стає холодно і непривітно. Часто землею стеляться тумани. Бувають заморозки. Так вода реагує на зміну температури. Осінь: -Молодці, діти. дякую. Але я приготувала для вас ще одне завдання ( навчання грамоти- виділення голосних та приголосних звуків у словах) ( «Збери грибочки») ВИХОВАТЕЛЬ: -  Діти, для вас у мене ще одне завдання. Перед вами два кошики. На першому кошику зображена схема з твердим приголосним, а на іншому – голосним. Ваше завдання з’єднати  літери, які зображені на грибочках, поклавши їх у відповідний кошик. Осінь: -        Дякую. Молодці. Але ви вже стомилися, тож відпочиньте. Фізкультхвилинка Хмарка сонечко закрила, Слізки срібнії зронила. Миті слізки пошукаєм, У травичці позбираєм. Злетимо, як пташенята, Що розправили крилята. Потанцюємо ще трішки, Щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі? Од чудово! А тепер до праці знову. Вихователь: -        Діти, Осінь має для нас ще завдання. Виконаємо його.Пропоную вам продовжити фруктовий ряд. — «Продовж фруктовий ряд» У вас є картки із зображенням фруктів. Зверніть увагу на послідовність викладення фруктів і продовжіть цей фруктовий ряд самостійно. Осінь: -        Молодці, діти. Ви гарно попрацювали і в мене для вас є мій осінній подарунок.  ( віддає кошик з яблуками вихователю) Вихователь: -Дякуємо, тобі, Осінь, за твої гостинці, ми будемо чекати тебе в гості. До зустрічі! (Осінь йде) Давайте ми поділимося осінніми дарами з нашими гостями. Пригощайтеся, будь ласка!

dsc_0998

 

 20.05.2016 Відбулося відкрите заняття в середній грпі «Барвінок» на тему: «Допоможемо лісовим звірятам!!!»  Повела вихователь: Романець Людмила Семенівна

DSC_0858

Тема: Допоможемо лісовим звірятам.

Програмовий зміст: збагачувати знання дітей про світ тварин, розвивати вміння розрізняти диких від тих, що живуть поруч із людьми. Закріпити назви дерев, весняні ознаки і зміни в живій та неживій природі. Вчити граматично правильно будувати речення, використовуючи у мовленні слова різних частин мови; рахувати геометричні фігури, викладати цифровий ряд в межах 6, добираючи сусідів числа; впорядковувати геометричні фігури, створюючи зображення тварин. Вправляти в утворенні слів на заданий перший звук. Виховувати любов і бережливе ставлення до оточуючого довкілля.

DSC_0822

 

Хід заняття:

 1. Вітання.

Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку ліси і поля, Доброго ранку рідна земля. Доброго ранку мовлю за звичаєм, Доброго ранку кожному зичу я.

 1. Сюрпризний момент (стук у двері).

-                     Дітки, чуєте, хтось стукає у двері. Мабуть іще хтось прийшов у гості. (Залітає сорока). Скре-ке-ке, скре-ке-ке. А ви чули про таке? Вирушайте, поспішайте І дарма часу не гайте.

 1. Бесіда.

-                     Діти, у тому лісі, де живе сорока виникла суперечка між звірятами. І сорока прилетіла покликати нас на допомогу. Допоможемо, дітки, звірятам. -                     Звісно сороко ми допоможемо звірятам. Але перш ніж іти до лісу, ми маємо пригадати правила поведінки в ньому.

DSC_0853

 1. Д/гра «Що не можна робити в лісі?»
 2. В лісі не можна ламати гілочок.
 3. В лісі не можна залишати вогнище.
 4. В лісі не можна залишати сміття.
 5. В лісі не можна руйнувати пташині гнізда.
 6. В лісі не можна рвати рідкісні квіти.
 7. В лісі не можна руйнувати мурашники.
 8. В лісі не можна турбувати тварин.
 9. В лісі не можна збирати і їсти невідомі ягоди, гриби.
 10. В лісі не можна чіпати невідомі і небезпечні предмети.

-                     Молодці, всі правила ви згадали. А я знаю, що ви знаєте вірші про бережливе ставлення до природи.

 1. Читання віршів дітьми.
 2. Он повзе мурашка,

Он хлюпоче річка. Не чіпай мурашку, Не топчи травичку В зелені діброва, В китицях калина. Глянь, яка чудова Наша Україна.

 1. Всі ми люди і звірята

Діти рідної землі І дорослі і малі То ж давайте пам’ятати. Що природа це наш дім. І нам жити в нім.

 1. Квіти бережіть,

І  ніколи їх не рвіть, Бо чарівної краси – Не побачиш ти і я. Хай вони ростуть у лузі. Бо всі квіти – наші дузі.

 1. – Молодці, то ж вирушаймо до лісу.

Нумо друзі посміхніться, Веретеном покрутіться В весняному лісі опиніться. Ось ми дітки і в лісі. -                     Послухайте ліс з нами вітається. (звучить музика лісу). -                     Дітки, а що росте у лісі? -                     А яка зараз пора року завітала у ліс? -                     Так всі люблять весну за її тепло і ласку? Бо кожен має навесні своє бажання. -                     Що весною бажає сонечко? -                     Що весною бажає дощик? -                     Що весною бажають дерева? -                     Що весною бажають квіти? -                     Що весною бажають птахи? -                     Що весною бажають бджілки? -                     Що весною бажає зайчик? -                     Що весною бажає день і ніч?

DSC_0850

 1. Дітки, а хто це тут сидить? Так, це ж Білочка. Добрий день, Білочко! Подивіться яка гарненька. Який хвостик, вушка. Дітки, то чомусь Білочка сумна. В неї є також, бажання. Вона дуже любить стрибати по деревах, але не знає назв дерев. Діти, давайте допоможемо і пограємося гру.
 2. Д/гра «Назви дерево на звук»

Білочка вам вдячна за таку цікаву гру і за вашу допомогу. Вона хоче з вами погратися  в дуже цікаву гру.

 1. Пальчикова гра «сидить білочка-руденька»

Сидить білочка-руденька Продає гриби, опеньки. Зайчику вухатому Ведмедю волохатому Старій сові, синиці Та рудій лисиці. -                     Скільки тут було тварин? -                     Скільки птахів? (Прощаємося з білочкою)

 1.  – Ну що мандруємо далі. – Далі, хто це тут сховався за ялинкою. Послухайте загадку і відгадайте.

Я маленький ваш дружок. Маю сірий кожушок, Куций хвостик, довгі вуха Я усіх, усіх боюся! -                     Та не бійся зайчику, наші дітки виховані і добрі! Вони ніколи тебе не образять. Зайчик зляканий і сумний, бо не знає хто друг, а хто ворог. А давайте зайчику допоможемо і розглянемо на картині всіх тварин, визначемо, де вони проживають, хто з них хижий, а хто небезпечний для зайчика і може його скривдити.

DSC_0860

 

 1. Д/гра «Ліс і дім» (де хто мешкає). (гра за столами)

-                     Які тварини хижі? -                     Які травоїдні? -                     Які небезпечні для зайчика? Зайчик вам вдячний. Діти, а давайте ми пограємося з зайчиком і розкажемо скоромовки.

 1. Скоромовки:
 2. Їхав лис через ліс

Лисенятам тапки віз Щоб соснові шишки Не кололи ніжки.

 1. Зіна в зарості зайшла

Зіна зайчика знайшла Заховала у корзинку Зверху кинула хустинку Зайчик хитрий був як лис Пострибав і втік у ліс. -                     Зайчик з нами прощається, а ми мандруємо далі. -                     Діти, а ось подивіться, хто е нас виглядає. Так це ж ведмедик і їжачок. Чомусь вони сердиті? А ну давайте дізнаємося. Вони цілу зиму спали і не знають де які звірі оселелися і яків кого сусіди. І тепер їжачок і ведмедик сперечаються. Давайте їм допоможемо.

 1.  Д/гра «Добери сусідів» (з картками за столами)

Повторити хто, зліва, хто справа. Їжачок з ведмедиком вже помирилися і вдячні вам за допомогу. Вони хочуть з вами погратися.

 1. Фізкультхвилинка .

Йшов по лісі їжачок. В нього шубка з голочок Ніс багато грушечок Аж, болів йому бочок Турбувався їжачок Про малесеньких діток Чарівних непосидючих Таких милих і колючих.

 1. – їжачок з ведмедиком з нами прощаються і обіцяють не сваритися. А ми мандруємо далі.

-                     Діти, а ось вовчик з лисичкою сидять. Подивіться на них які злі відвернулися один від одного то й не розмовляють між собою. А у давайте дізнаємося в них, що ж трапилося. Вони мають дивні картинки. На цих картинках зображені тварини з геометричних фігур. Але лисичка і вовчик не можуть впізнати цих тварин і сперечаються, що це за тварини, що за фігури. А давайте ми їм допоможемо.

 1.  Д/гра «виклади і порахуй»

(викладання тварин з геометричних фігур, лічба фігур та добирання цифри) Вовчик і Лисичка вам дякують за те що ви допомогли їм і помирили. -                     Дітки, ось наша прогулянка підійшла до кінця. Завдяки вам звірята помирилися і заспокоїлися і в лісі настав спокій і мир. Адже всім потрібно допомагати і виручати із біди. Давайте повторимо правило доброти: Не ламайте, не знущайтесь Не руйнуйте не губіть. Пожалійте, приголубте. Нагодуйте, допоможіть. -                     Діти, а Сорока нас зве до себе. Вона щось знайшла. Та к це ж звірята нам приготували сюрприз. А тепер нам потрібно повертатися додому.

DSC_0848

26.04.2016         Відкрите заняття cт.гр. «Горобинка»

Тема: Найкраще місце на землі.

Мета: Учити дітей правильно будувати речення, словосполучення, складати невеликі описові розповіді. Сприяти розвитку монологічного мовлення, активізації словника. Формувати у дітей уявлення про рідний край, красу його природи. Розвивати пам’ять, мислення, вміння чітко відповідати на запитання4 збагачувати знання дітей про свою Батьківщину, й визначні місця, символи та обереги. Виховувати любов до своєї батьківщини, шанобливе ставлення до українського народу, його звичаїв, оберегів, пам’яток.

DSC01292

  Привітання.  Добрий ранок! Сонце, поле і травичко, Небо, пташко, синя річко! Добрий ранок краю мій – Ніжний , світлий дорогий.   Прочитати вірш Д.Павличка „Де найкраще місце на землі?”   Де зелені хмари яворів Заступили неба синій став, На стежині сонце я зустрів, Привітав його і запитав: — Всі народи бачиш ти з висот, Всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільший на землі народ? Де ж найкраще місце на землі? Сонце посміхнулося здаля: — Правда, все я бачу з висоти, Всі народи рівні. А земля Там найкраща, де вродився ти! Виростай, дитино, й пам’ятай: Батьківщина — то найкращий край!   Про яку країну йдеться у вірші, ми дізнаємося, якщо правильно складемо цифровий ряд. Порядок літер у слові позначено цифрами ( викладаємо слово УКРАЇНА) Україна – в цьому слові скільки сили і любові! Край відважних козаків, наших прадідів-батьків.   Малята! Сьогодні на занятті ми будемо говорити про найкраще місце на землі – про Україну.( вішаю ілюстрацію – мапа України) А що таке Україна для  кожного з нас? Україна – це наша держава Україна – це наша Батьківщина Україна – це наш рідний край Україна – це наша країна в якій ми живемо Україна – як наша рідна хата Україна – моя Ненька   Діти розповідають вірші про Україну.

 1. У всьому світі – кожен зна

Є Батьківщина – лиш одна І в нас вона одна єдина Це наша славна Україна.

 1. Україна – рідний край

Рідне поле, зелен гай Рідне місто, й рідна хата Рідне небо, рідна мати. Україна – це наша рідна держава мальовнича, багата, велика     Д.гра „ Чим багата наша країна?” промовляю слова, якщо є в Україні, плескаємо в долоні, якщо нема — тупочемо ніжками   В Україні є : ріки, гори,  моря, пшеничні поля, океани, ліси, пустелі, села, міста, джунглі, квіти… Україна – це дім в якому живе наш народ. На землі багато країн, багато народів. У кожної країни є свої державні символи. -         Що являється символами України? Діти: Символи України – це Прапор України, це Герб України, це Гімн України. Прапор – це державний символ Він є в кожної держави Це для всіх ознака сили Це для всіх ознака слави Синьо-жовтий прапор маєм Синє – небо, жовте – жито Прапор свій оберігаєм Він  святиня знаєм всі ми. Прапор свій здіймаєм гордо Ми з ним дужі і єдині Ми навіки є народом Українським в Україні.   -         Що означають кольори прапора України? Синій колір — то колір чистого мирного неба і води Жовтий колір – то колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, сонця   Наш прапор – це пшеничне поле під синім небом   -         Що означає Герб України? Наш Герб – тризуб, Це зброя, слава й сила Наш Герб – тризуб Недоля нас косила Та ми зросли, ми є, Ми завжди будем Добро і пісню несемо ми людям. Вихователь: тризуб означає єдність трьох сил: мудрості, любові і сили; тризуб є символом основи життя: це батько, мати і дитя. Вихователь: Дітки, а ви любите пісні? Пісні супроводжують людину все життя. Маленьким вам мами співають колискові, на свята ми співаємо різні — веселі, жартівливі. Але є у кожної країни найголовніша, урочиста пісня – гімн. Таку пісню співають у державні свята, під час зустрічей президентів, у випадку нагородження героїв та переможців. Коли звучить гімн держави, то прийнято вставати і слухати його з повагою, а якщо можливо, той підспівувати. Послухайте, будь-ласка, як звучить Гімн України. (Звучить аудіо запис, діти стоячи його слухають). Сьогодні цією мелодією починається кожен день нашої держави. Вихователь: В Українського народу є свої святині-обереги. Назвіть, які ви знаєте? (рушник, вишиванка, калина, верба). У народі вважається, що калина приносить у дім достаток і благополуччя. Але не тільки калина шанується на Україні:”Без верби і калини нема України.” Верба – тиха, беззахисна, уособлює материнську любов, ласку, мрію про щастя дітей. Вишитий рушник – це оберіг, який оберігає свого власника від горя, хвороби і дарує йому щастя. На весіллі молодята стають на рушник, щоб довгим, чистим, яскравим і радісним було їх сімейне життя. Пропоную діткам вибрати картинку, на якій зображено народні обереги чи символи, сісти за столики і зробити звуковий аналіз цих слів. Порахувати, скільки голосних , приголосних, скільки складів, 1-й склад, 2-й склад. Вихователь: Читаю оповідання А.М’ястківського „Наш рід” Запрошую стати в коло, щоб погратися в гру „Українська, український” (із м’ячем) (пісня, казка, мова, хата, сорочка – українська; народ, прапор, рушник, письменник, одяг, край, вінок – український; поле, намисо – українське). Малята! Сідаємо на стільчики. Вихователь: У нашому рідному краї – Україні – дуже багато мальовничих міст. Але сьогодні ми з вами помандруємо в найголовніше місто країни. (Слухаємо аудіо запис пісні „Києве мій”) Запитання: Про яке місто ми слухали пісню? Наш Київ розіслався На горах над Дніпром Садами заквітчався Мов дівчина вінком Його побудували Батьки, брати, діди І славно захищали Від лютої біди. На березі р. Дніпро в м. Києві розташований пам’ятник (показую ілюстрацію) Що ви про нього знаєте? Де стоїть тепер наш Київ Там була сама гора, Жив там першим Кий з Хоривом, Щек та Либідь їх сестра Над самим Дніпром на горах Огороджений з боків Ровом, мурами, валами, Київ виріс і розцвів. Гра „Складаємо розповідь про Київ”. Уважно прослухайте розповідь про Київ, додаючи пропущені слова. Кожна країна має свою … (столицю) Столиця України – місто … (Київ) Київ розташований на березі річки … (Дніпро) За легендою Київ заснували брати … та сестра … Місто назвали на честь старшого брата … Місту багато років. Але воно не старіє, а з роками стає ще більшим, … (красивішим, сучаснішим, привабливішим) До Києва приїжджають гості з різних країн … (Білорусії, Польщі) Ми пишаємося … (Києвом) Вихователь: Діти! А в якому місті ви живете? (В Обухові). А з ким ви живете (З татом, мамою). Місце , де ви народилися і живете – це ваша маленька Батьківщина . (Стук у віконце. А подивіться, хто до нас прилетів з теплих країв. (Ілюстрація „Журавля”)). Фізкультхвилинка „Облітав журавель” Облітав журавель сто морів, сто земель Облітав, обходив, крила, ніжки натрудив Ми спитали журавля Де найкраща є земля Журавель відповідає Краще рідної – немає. Діти! Журавлик приніс нам листа. Дитяча гра „Прапор Обухова” (скласти з геометричних фігур). Підсумок: Діти, сьогодні ми з вами говорили про рідний край, про Україну – про найкраще місце на землі. Рідна земля дарує нам сили  і душевний спокій. Недарма український народ склав так багато мудрих приказок, прислів’їв про рідний край. Пригадаємо їх: -         Свій край, як рай -         Всюди добре, а дома найліпше -         Кожному мила своя сторона -         Що країна – то родина -         Добре тому, хто в своєму домі -         Людина без Батьківщини, як соловей без пісні -         Як будеш рідної землі триматися, то будеш від неї сили набиратися -         За морем тепліше, а дома миліше -         Скрізь добре, а дома найкраще Кожен з нас бажає нашій країні миру, процвітання, добробуту. А щоб у нашій країні завжди був мир, розмістимо навколо неї голубів, яких ми з вами напередодні конструювали. (навколо мапи України розміщуємо голубів) З теплих країн, на рідну землю прилетіла ластівка, принесла нам гостинці.

 DSC01295

21.04.2016         Відкрите заняття 1-м.гр. «Віночок»

ТЕМА: «Весна встала, усе навколо розбудила».

Мета: Закріплювати знання дітей про характерні ознаки весни. Знайомити із життям птахів навесні закріплювати поняття: перелітній, квітів, першоцвітів, комах, знання про геометричні фігури (круг квадрат, трикутник, кольори). Вправляти у виразному читанні віршів відгадування загадок. Удосконалювати вміння малят творчо мислити, передавати в руховій діяльності, об’єкти природи.  Розвивати кмітливість, пам’ять, мислення дотримуватись правил. Виховувати любов та бережливе ставлення до рідної природи.

 DSC_0813

Хід заняття.

-         Любі діти до нас завітали гості, привітайтеся…..(Добрий день!) -         Усміхніться, роздивіться і до мене поверніться. -         Сьогодні в нас цікава гра. -         Дітки ми з присутніми привіталися, а тепер із сонечком привітаємось.   Прокидаюсь на світанку,

Всіх вітаю з добрим ранком.

Зазираю в кожну хату:

Прокидайтеся, малята!

Гляньте у віконечко-

Це ж весняне сонечко…

DSC_0820

-         Діти до нас хтось завітав??? Хто це??? (Лунтік) -         А звідки він прилетів??? (з космосу) Тому і називається космічною бджілкою. -         Діти він геть не схожий на звичайну бджолу….Давайте порівняємо… -         А хто такі бджоли??? (комахи) -         Коли прокидаються комахи??? (весною) -         Які зміни приходять з приходом Весни??? Давайте згадаємо… Що з весною настає? -         Сніг у полі розтає. А чому це так буває? -         Сонце його пригріває. Що синіє на землі? -         Ніжні проліски малі. А що гнеться з-під листка? -         То травичка вироста. А над полем, що бринить? -         Любий жайворон дзвенить.

 DSC_0822

-         Лунтік завітав до нас із сюрпризом, він приніс чудову картину…. -         Давайте розглянемо її…(Діти описують картину…) У куточку під парканом сніг біліє-там зима, А де сонечко дістане, снігу й крапельки нема. Там травичка зеленіє, сині проліски цвітуть. Черв’ячок вже землю риє, а пташки гніздечка в’ють -         Ми Лунтіку розповімо про весняні першоцвіти – це квіти які зацвітають першими. І для цього я загадаю загадки про весняні первоцвіти…

 DSC_0848

«Весняні першоцвіти»

 1. Зацвітають навесні

Білі квіти лісові. Їх не варто, друже рвати Слід ці квіти охороняти…(Підсніжник)

 1. Я найперша зацвітаю,

Синім цвітом серед гаю, Відгадайте, що за квітка, Бо мене не стане влітку? (Пролісок)

 1. Сонечко в траві зійшло

Усміхнулось, розцвіло, Згодом стало біле-біле І за вітром полетіло. (Куль-баба)

 1. Зірка із небес злетіла

І з’явилася квітка біла, Ніжний запах чути скрізь Зветься квітка…(Нарцис)

 DSC_0866

-         Діти на весні не тільки зацвітають першоцвіти, але дує тепленький весняний вітерець. -         Ну що стомилися…. Тому давайте зробимо фізкультхвилинку: «Віє вітер нам в лице». -         Сідайте за столики швиденько… Поки ми робили фізкульхвилинку Лунтік приготував для вас гру з квіточками. Гра називається «Геометричні серединки». -         Лунтік наші діти знають, що на весні до рідного краю поспішають повернутися із теплих країв….птахи. -         Ми пограємо в гру про птахів…Я загадую загадки, а ви відгадуєте і саджаєте пташку на дуревце.

DSC_0870

ПТАХИ

 1. Перший я приніс весну,

Пробудив усе від сну, Заспіваю під вікном, Звуть усі мене …(Шпаком)

 1. В мене є великий хист,

Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди, Завжди люблять слухать люди…(Соловей)

 1. Хто гнізда свого не має,

Яйця іншим підкладає, Та у лісі в холодку, Все кує: «Ку-ку-ку» (Зозуля)

 1. Які ноги заввишки,

Такий ніс завдовшки, Хатку на хатці має, Жабкам рахунок знає.

 1. В небі чистім, під сонечком,

Все хтось дзвонить срібним дзвоником: «Дзень-дзень-дзень» Славний і погожий день. Може чути навесні, Того дзвоника пісні. (Жайворонок)

 1. Швидко цей птах літає,

Безліч мошок поїдає, За вікном гніздо будує, Тільки він в нас не зимує? (Ластівка)   -         Молодці діти, а Катеринка знає віршика про Ластівку і хоче нам подарувати… «Де ти, ластівко, літала, Де ти зиму зимувала? Над лісами, над морями, Я носила телеграми, В них весела новина- Повертається Весна».

DSC_0872

-         Шановний Лунтік наші дітки і про птахів і про квіти вже знають…Молодці! -         Діти ви запам’ятали хто такий Лунтік??? (Космічна бджола) -         Діти вставайте на в коло і пограємо в гру «Бджілка, мушка….» -         Лунтику тобі сподобалося внас??? Напевне цікаво тобібуло…ти не сумував з нами. -         Лунтику дуже сподобалося в нас і він приготував для вас гостинці. Адже ви любите солодощі? Тому частуйтеся… -         На цьому наже заняття завершино і Лунтик прощається з вами…До нової зустрічі!!!

 DSC_0880

15.04.2016     Підсумкове заняття 2-м.гр. «Подолянка»

«Весна іде – красу несе»

Мета: закріпити назви квітів, комах, продовжувати розширювати уявлення дітей про зовнішній вигляд, характерні риси цих комах; продовжувати навчати кількісної і порядкової лічби в межах 3, співвідосити кількість предметів із цифрами, знаходити місце кожного предмета в ряді інших; формувати уміння слухати звуки навколишнього та імітувати їх, продовжувати навчати помічати явища, які відбуваються в природі навесні, називати їх; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, уяву; збагачувати словниковий запас; формувати уявлення дітей про трудову діяльність людей навесні, виховувати допитливість, дбайливе ставлення до живої природи; виховувати повагу до праці.

DSC01368

 

Хід заняття

 1. 1.       Малята, подивіться до нас завітали гості, давайте привітаємось з ними.
 2. 2.       Бесіда.

-           Діти, яка зараз пора року? – весна. Правильно, а давайте покличемо Весну до нас в гості. Весно, весно, весняночко. Прийди до нас подоляночко, Прийди до нас теплом утіш, А ти, сонечко, світи ясніш!

 1. 3.       Ігровий момент. Прихід дівчинки Весни. (Дівчинка весна розповідає вірш)

Я Весна-красна, Буджу Землю від сну, Наповнюючи соком бруньки, На полях вирощую квітки, Проганяю з річки лід, Світлим роблю схід, Скрізь: у полі і в лісі Радість людям я несу.

 1. 4.       Весна чудова пора року. Давайте пограємось разом в ігри разом з весною.

Д\гра «Назви Весну лагідно»  

 1. 5.       Бесіда.

-           А які весняні квіти ви знаєте? (Пролісок, підсніжник, конвалія, сон-трава, кульбаба) -           Давайте розповімо Весноньці вірші про весняні квіти.. 1-а дитина Я — пролісок синенький І перший навесні. Сказати вам раденький: «Кінець, кінець зимі!» 2-а дитина Розквітають у траві Сонечка маленькі — Це кульбабки золоті, Зірочки кругленькі. 3-я дитина У лісочку ми зростаєм, Дзвоном сонце зустрічаєм. Маєм гарні, сині очка, Називаємось дзвіночки. 4-а дитина Я — проліска родич близький, Тендітний і ніжний такий. Та кольору неба не маю, А в білій сорочці гуляю.

 1. 6.       Діти, а хто прилітає до наших квіточок. Так, правильно комахи. А які комахи ви знаєте? (відповіді дітей)

 

DSC01372

  Д\гра «Хто зайвий» На картці в кожної дитини зображено три види відомих комах і одна тварина. Вихователь пропонує знайти зайвий малюнок і закрити його кольоровим кружечком.

 1. 7.       Фізкультхвилинка

Я біжу, біжу по гаю. (Біг на місці.) Я метелика спіймаю. А метелик не схотів, (Піднімання рук угору.) Геть від мене полетів.  (Змахи руками.) Сів метелик на травичку, Може думав — не помічу? (Присідання.) Блиснуть крилечка ясні — Зразу видно вдалині. Полетів він на лужок, (Змахи руками.) Заховався між квіток.   (Присідання.) Я іду, іду, іду — І метелика знайду! (Ходьба з уповільненням темпу.)

DSC01385

 

 1. 8.       Д\гра  «Знайди цифру»

У дітей на картках по три сонечка з крапками на крильцях і три квітки із цифрами 1,2,3. -           Розгляньте квіти. Що ви помітили? (На крильцях зображені цифри) -           Посадимо квіти на нижню смужку. Яка буде першою? Другою? Третьою? -           Розгляньте сонечка. Іх Треба посадити кожне сонечко на свою квіточку. Для цього потрібно полічити крапки у них на крильцях. Діти посадіть сонечка на квіточки. -

 1. 9.       Звучить аудіозапис  крику журавлів.

- Чий голос ви чуєте? Так це журавлики повертаються до нас із теплих країв. Як ще називають журавликів? (Віщунами весни, провісниками весни). Давайте уявимо що ми з вами журавлі, які повертаються до рідного краю. Під звучання музики «журавлики» летять до рідної землі, коли музика зупиняється «журавлі» завмирають і стоять нерухомо. -           Як називають птахів, які відлітають  у теплі краї? -           Де птахи провели зиму? -           Чому не залишилися зимувати у нас? -           Де журавлі живуть? -           Чим харчуються? -           Які ще птахи зимують у теплих краях? -           Чому не відлітали сороки, синички і горобчики?

 1. 10.  Д\гра «весняні клопоти»

За допомогою опорних сюжетних картин діти розповідають про трудові дії людей навесні. -           Що час робити в полі? (у полі час орати землю, сіяти зерно, пшеницю, жито, ячмінь, просо) -           Що навесні роблять на городах? (накопують грядки, сіють овочі – моркву, буряки, огірки, саджають картоплю, цибулю, капусту) -           Що роблять весною в садах, щоб зробити іх кращими? (у садах саджають дерева, вишні, яблуні, сливи, абрикоси, поливати їх, обкопують)

 1. 11.  Молодці. Давайте подаруємо весні гарні вірші.

1.Встала весна Чорну землю сонну розбудила, Уквітчала її рястом Барвінком укрила І на полі жайворонок Соловейко в гаї Землю убрану весною Вранці зустрічають.   2. Весна іде, весна іде Навкруг все радісно цвіте Летять пташки, цвітуть квітки І сонце сяє залюбки.   3. Ішла весна-красна у синій хустинці. Несла весна-красна у скриньці гостинці. Ягнятам – травицю, гусятам – водицю, каченятам – ряску, а малятам – казку. Тамара Коломієць

 1. 12.  Молодці діти, весні сподобалось у нас. І за це весна нам приготувала подаруночки.

 

DSC01394

 

 23.03.2016

Комплексне заняття на тему :

«Подорож казкою»

старша група «Веснянка»

Вихователь :  Шелифіст Г.В.

DSC_0813

Мета : закріплювати вміння дітей рахувати предмети, порівнювати групи предметів, числа, використовуючи знаки «більше», «менше». Формувати знання дітей про склад числа з двох менших. Продовжувати вчити дітей складати задачу за картиною, записувати розв’язок за допомогою цифр і знаків. Удосконалювати вміння проводити  звуковий аналіз слів, складати речення та викладати їх схематично. Розвивати фонематичний слух, увагу. Виховувати бережне відношення до природи. Хід заняття : 1. Організаційна хвилинка : Сідайте рядком, ладком, Хай ваші очі загоряються, І ваші личка посміхаються, Казкові двері відчиняються, Чудова казка починається.

DSC_0817

  -         Діти, сьогодні я хочу Вам розповісти казку незвичайну. Ми з Вами станемо героями казки, бо там потрібна буде Ваша допомога. А про кого буде казка, здогадайтеся… Буркотливий, вайлуватий Ходить лісом він кудлатий. Одягнеться в кожушину Мед шукає і ожину. Літом любить полювати Взимку у барлозі спати. Як зачує він весну – Прокидається від сну? (Ведмідь) …Жили собі в лісі чудовому з ведмедицею двоє ведмежат. Гарно жили, не сварились. А як посваряться , то швидко і помиряться. Один одному допомагали, гралися, бавитися любили, а вчитися не хотіли. Набридло їм вдома сидіти, вийшли вони із своєї хатинки, а навколо птахи весело співають, один одному про щось розповідають. Цікаво стало ведмежатам і вирішили вони лісом помандрувати, щоб дізнатися, що ж відбувається навколо. Ось ідуть вони лісом  і дивляться на землі шишки лежать. Хотіли вони їх позбирати, щоб погратися, а з дерева білочка – стриб… -         Це моя галявинка і шишки на ній мої. Зможете порахувати – дам вам шишок! -         Ой, лишенько, а ми ж рахувати не вміємо, бо вчитися не хотіли. Що ж робити, як не порахуємо, казка закінчиться? Допоможемо ведмежатам, щоб казка не закінчилась? Порахуйте скільки шишок соснових, скільки ялинових, покажіть цифру. Яке число більше (менше)? Порівняйте числа, покладіть знак «більше», «менше». Складіть задачу за картиною, запишіть розв’язок за допомогою цифр і знаків. Дала білочка ведмежатам шишки. Подякували вони і пішли далі. Підійшли ведмежата до маленького лісового озерця, а там стоїть хатинка, а біля хатинки розцвіли квіти. «Давай нарвемо квітів і подаруємо своїй мамі», — сказало ведмежа. А тут із хатинки зайчик : «Ні, не дам  рвати квіти! Якщо допоможете мені пелюсточки повернути, які вітер поздував, тоді подарую вам квітку». «Діти, допоможіть нам», — знову просять ведмежата.

DSC_0826

  Дидактична гра : «Склад числа». -Подарував зайчик ведмежатам квіточку і пішли вони далі. Вийшли на галявинку, а тут так гарно! Весело стало ведмежатам і почали вони бігати, стрибати, кричати, пустувати. Аж тут на шум лисичка прибігла. І почала сварити ведмежат за те, що не вміють поводити себе в лісі. -Давайте і ми з вами пригадаємо, як потрібно поводитись в лісі, а допоможуть нам екологічні знаки. Фізкультхвилинка По галявині у лісі Обережно йдуть малята Пам’ятайте наші друзі, Що не варто наступати- Ні на квіти – веселинки, Ні на шовкові травинки. І злякати не годиться В лісі білку і лисицю. І гілочку зломити Теж не слід – це знають діти. Хай усе навкруг буяє,

Всіх красою звеселяє.DSC_0832

  -Соромно стало ведмежатам, пообіцяли вони, що будуть добре поводитись. Аж тут сорока на дереві скрекоче. Підійшли ведмежата до дерева і запитують, що ж трапилось. Сорока розповіла, що літала по лісі і побачила на дереві щось незвичайне. Вона не може зрозуміти, що ж це таке і хто його залишив. Тут щось написано, але вона читати не вміє. Ведмежатам стало цікаво, але вони теж не знають що це. -Діти, я здогадалась. Це ж ребус. Коли ми його розгадаємо, то будемо знати, хто його залишив і хто господарює в лісі. Нам потрібно знайти зайву цифру в кожному рядку, перевернути  її, з утворених букв прочитати слово. 3 3 8 3   В 6 9 6 6   Е 7 7 7 1   С 2 5 5 5   Н 1 1 4 1   А -Яке слово утворилось? -Сказати слово по складах, визначити кількість складів. -Складіть речення із словом  ВЕСНА і викласти схему речення. Дидактична гра : «Яке слово заховалось?» (Утворити слово із перших звуків, зображених предметів на карточках, зробити звуковий аналіз). -Ось і закінчилась подорож ведмежат. Їм сподобалось, як ви виконували завдання і вирішили вони теж піти навчатися до лісової школи. Вони вам дякують за допомогу.

 DSC_0834

 10.03.2016

Підсумковий перегляд на тему:

«Зимонька – зима»

   Вихователь ІІ мол. групи «Рукавичка» Степанишина О. А.

DSC_1999-001 

Мета: уточнити та розширити знання про диких тварин, формувати уявлення про особливості їхньої поведінки, вміти розрізняти за зовнішнім виглядом та способом життя: знати, що їдять і де живуть; закріпити геометричні фігури, кольори, рахунок в межах трьох. Розвивати логічне мислення; знайомити з зимовими явищами в природі (мороз, хуртовина, снігопад). Навчати дітей відповідати реченнями, правильно будуючи їх, виразно читати вірші.   Вихователь: Сюрпризний момент: лист біля дверей вранці. Надпис «Дітям групи «Рукавичка». А від кого не написано. Тільки на звороті є загадка. Напевно, якщо ми її відгадаємо, то дізнаємося від кого лист. Загадка: Прийшла до нас бабуся У білому кожусі Поля причепурила Пухнастою ковдрою землю вкрила Відгадайте хто вона, Ця бабуся чепурна? Діти: Зима Вихователь: Так, діти, відгадали – це зима! А цікаво, що ж вона принесла нам у конверті?                (вихователь дістає картинки про зиму, сніжинки) Вихователь: Що це? Діти: Це сніжинка. Вихователь: А якого вона кольору, з чого утворюється, що стає зі сніжинками, як приходить весна? Діти: Біла, з води, розтає, утворюється вода. Вихователь: Діти, а що зображено на картинках? Діти: Це зима. Вих-тель: Скільки місяців має зима, як вони називаються? Діти: Зима має три місяці, грудень, січень, лютий. Вих-тель: Який зараз місяць? Діти: Зараз лютий місяць. Вих-тель: В лютому зима з нами прощається, але вона хоче почути, чи сподобалась нам вона і що ми знаємо про неї. Якого кольору взимку найбільше і чому? Діти: Білого кольору найбільше, тому що сніг лежить кругом: на деревах, на будинках, на землі. Вих-тель: Давайте пригадаємо вірші про зиму. Діти:                     Дід Мороз К. Перелісна Попід вікнами Мороз, ходить-щулиться, То загляне у садок, то на вулицю. -         Де ж то діточки мої поховалися? Та невже вони мене налякалися? Я їм шкоди не зроблю ані трішечки, Тільки носика вщипну для потішечки.   Пухові шапочки В. Заєць Білий сніг – холодний пух – Побілив усе навкруг. Вітерець пушок збирає, Гарні шапочки сплітає: І дубкам, і грибкам, І берізкам, і пенькам. А малесенькій Ганусі Шапочку плете бабуся.   Снігова баба О. Маружний Порошить метелиця, Білим снігом стелиться. На подвір`я, як жива, Вийшла Баба снігова. У вбранні зимовому, Гарному, казковому На сніжку вона стоїть, Ще й ногами тупотить.   Перший сніг В. Чубенко Сніг! Сніг! Сніг іде На усьому світі! Ловить весело дітей У пухнасті сіті. Сніг. Сніг, білий сніг, Мокрі рукавички… Та зете в нас кращі всіх Баби сніговички! Вих-тель: З рукавичками, що у нас у групі, також сталася неприємність, вони порвалися. Давйте полагодимо їх. Дидактична гра «Полагоди рукавичку» (геометричні фігури) Вих-тель: Молодці, полагодили рукавичку, нам в ручки не холодно, але морозець щіпає щічки. Фізкультхвилинка «Морозець» Морозець, морозець, пощипав нам щічки Теплі валянки у нас, шубки й рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоньки У дівчаток і хлоп`яток, носики червоні. Вих-тель: Діти, надворі зима, холодно, з неба падають сніжинки. Як таке явище називається? Діти: Снігопад. Вих-тель: Налетів вітер, грається сніжинками: підіймає їх, опускає, кружляє. Як таке явище називається? Діти: Заметіль. на дошці картина «Зимовий ліс», за заметами виглядають дикі звірі Вих-тель: Замело ліси, поля, міста. І на нашій картині також намела зима заметів. І в заметах поховалися звірі, і щоб їх відкрити нам потрібно відгадати загадки. коли діти відгадують загадку вих.-тель забирає замет з відповідним                      звіром Ця красуня не проста Вона хитра і руда. Має хутро золотаве, І розумна і лукава. (Лисиця) Пухнаста, маленька Руденька, жвавенька Прудкі стрибають ніжки, Гриби їсть та горішки. (Білка) У пору холодну Ходить злий та голодний. Сіру шубу має Зайців полюбляє. (Вовк) Влітку сіренький, Взимку біленький. Довгі вуха має Швидко в ліс стрибає. (Заєць) Він в барлозі спить зимою Під великою сосною. А коли прийде весна, Прокидається від сна. (Ведмідь) після кожної відгадки бесіда Вих-тель: Де живе? Як називається будинок? Що полюбляє їсти? Вих-тель: Давайте подивимось на картину, кого ми бачимо? Діти: Лисицю, білку, зайця, вовка, ведмедя. Вих-тель: Як можна назвати їх одним словом? Діти: Це лісові звірі. Вих-тель: Так, правильно. Вони живуть в лісі і самі  про себе піклуються. Але взимку, коли мало їжі звірям допомагають лісники. Уявимо себе лісниками і почастуємо наших звірів. Дидактична гра «Почастуй звірів» Вих-тель: Наші ручки стомились, давайте трішки відпочинемо.           Пальчикова гра «Їжачковий сон» Взимку завше їжачкові Сняться сни такі чудові: Як він лісом йшов-бродив, Як там білочку зустрів, Із синичкою вітався, Із лисичкою стрічався… Спить у нірці наш їжак – Зручно зимувати так. Вих-тель: Молодці, діти, за ваші знання  зима залишила вам гостинці.

183

Методичні рекомендації щодо ознайомлення та вивчення з дошкільнятами чисел та цифр.

     Ознайомлення з числами та їх записом – складова формування елементарних математичних уявлень у дошкільнят. Діти навчаються кодувати вербальну інформацію в умовно-графічній формі, позначати кількість цифрами. Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що діти мають усвідомлювати зміст понять «число» і «цифра», вміти встановлювати відповідність між кількістю об’єктів та записом числа. Реалізація цих вимог з урахуванням вікових можливостей дітей передбачена чинними програмами. Так, у Програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» визначено такі показники пізнавального розвитку дошкільнят: дитина має уявлення про запис чисел, за допомогою цифр, уміє встановлювати відповідність між записом числа та кількістю об’єктів. У Програмі розвитку дітей дошкільного віку «Українське довкілля» визначено такі показники компетентності дітей четвертого року життя: лічать предмети в межах п’яти, вживаючи числівники, порівнюють контрастні за кількістю множини предметів (один – багато). П’ятого року життя: співвідносять цифри з числами і числа з цифрами в межах п’яти, обводять контури цифр пальчиком чи олівцем. Діти шостого року життя розрізняють й правильно називають цифри від «0» до «9», співвідносячи їх з певним числом та кількістю предметів, вивчають склад числа в межах 10.

Етапи ознайомлення з цифрами

  Ознайомлення дітей з цифрами відбувається у чотири етапи.     Перший етап – усвідомлення призначення цифр. Його метою є формування у дитини вміння співвідносити число з цифрою. Способи дій: полічити кількість елементів у множині, назвати відповідне число, знайти та назвати цифру, яка його позначає.     Другий етап – формування вміння розрізняти за її елементами. Метою цього етапу є аналіз написання цифр. Діти детально аналізують написання цифр: визначають, з яких елементів вони складаються, у якій послідовності поєднуються елементи цифри, як має рухатися рука (суцільний рух, або два – три рухи). Цей етап обов’язків при першому ознайомленні з цифрою. Третій етап – вправляння у розрізненні цифр: закріплення вміння розрізняти цифри на основі впізнавання характерних елементів. На цьому етапі використовують різні прийоми, але на одному занятті не більше ніж два – три.     Четвертий етап – підсумковий : визначення ступеня усвідомлення дитиною образу цифри. Ознайомлення з цифрою може бути складовою заняття з теми «Утворення числа» або окремим тематичним заняттям. Теми «Число» і «Цифра» взаємопов’язані, тому доцільно планувати ознайомлення з цифрою одразу після засвоєння числа, яке вона позначає. Закріплення вміння розрізняти цифри та співвідносити їх з відповідним числом (кількістю предметів) може здійснюватися на заняттях, на яких діти засвоюють знання з інших тем. Наприклад, діти вимірюють довжину предметів і позначають кількість одиниць вимірювання відповідною цифрою, позначають місце предмета серед інших, результати обчислень тощо. Прийоми ознайомлення з писаними цифрами

  Під час ознайомлення малят із виглядом цифр, підготовки до подальшого навчання їх написання в пригоді стануть такі прийоми:

   Показ і називання цифри. Цей прийом використовують під час першого ознайомлення з цифрою. Дошкільнята дуже рано стикаються в житті з цифрами, знають про їх призначення. Тому заняття можна почати з активізації їхнього життєвого досвіду за допомогою таких завдань: -         Яка цифра позначає таку кількість предметів? -         Де ви бачили цю цифру? -         На що вона схожа? -         Як би ви «оживили» цю цифру? Завдання на «оживлення» цифри допомагає дітям запам’ятати її написання, активізує їхню фантазію. Аналіз написання цифри. Цей прийом найважливіший під час першого ознайомлення з цифрою. У повсякденному житті дитина самостійно запам’ятовує цифри та досить рано, без цілеспрямованого навчання, розрізняє їх. Проте часто вона плутає ті, які мають схожі елементи: 1, 4, 7; 2 і 5; 3 і 8; 6 і 9. Це відбувається тому, що в дитини формується цілісний, недиференційований образ, який відображає певний знак. Завдання педагога – детально проаналізувати з вихованцями написання цифри, яка вивчається. Виділення елементів цифри, визначення послідовності їх з’єднання сприяє формуванню вміння розрізняти цифри. Розглянемо їх елементи. Цифра «1» складається з двох елементів – короткої і довгої прямих ліній. Цифра «2» також складається з двох елементів – похилої лінії із заокругленням угорі та хвилястої лінії. Цифра «3» складається з двох правих півовалів – верхнього меншого та нижнього більшого. Цифра «4» складається з трьох прямих ліній – короткої похилої, короткої горизонтальної та довгої похилої. Цифра «5» складається з трьох елементів – дугоподібної лінії, короткої прямої лінії та правого півовалу. Цифра «6» складається з двох півовалів більшого лівого та меншого – правого. Цифра «7» складається з трьох ліній – хвилястої короткої, довгої прямої похилої та прямої короткої горизонтальної. Цифра «8» складається з двох овалів – верхнього малого та нижнього великого. Цифра «9» складається з двох елементів – малого овалу та великого правого півовалу. Цифра «0» складається з одного елементу – овалу.    Порівняльний аналіз написання цифри. Щоб розрізнити схожі за написанням цифри, діти мають знайти спільні та відмінні елементи, визначити їх місце та дати характеристику. Засвоєнню написання цифри сприяють такі прийоми: обведення  по контуру, «написання» у повітрі, штрихування. Ці прийоми допомагають виділити елементи, з яких складається цифра, визначити послідовність їх відтворення, засвоїти правила з’єднання елементів. Відтворення цифри. Цей прийом передбачає відтворення цифри за алгоритмом. Педагог пропонує дітям диференційований зразок, супроводжуючи свої дії детальним поясненням. Варто при цьому стати впівоберта до дітей для дзеркального показу. За допомогою запитань вихователь звертає увагу дітей на кожний елемент. Сформоване в дошкільному віці уявлення про написання цифр обов’язково має збігатися з тим, що вивчатиметься в школі. Штрихування цифри. Дитині пропонують заштрихувати контурне зображення цифри. Зазвичай вихованці прагнуть заштрихувати всю площу цього зображення. Щоб це не забирало багато часу, ширина контуру має бути не більше за 0,5 см. Під час штрихування рухи руки дитини мають відтворювати послідовність написання цифри. Для цього на контурне зображення наносять стрілки, які вказують напрям штрихування.    Створення цифри з різних матеріалів: на занятті – викладання зі смужок та кругів, поза заняттями – викладання з природного матеріалу, ліплення з пластиліну.    Пошук цифри у навколишніх предметах. Цей прийом допомагає навчити дитину досліджувати й аналізувати, розвивати її творчу уяву. Художнє слово. У цікавій формі без напруження, діти засвоюють елементи цифр. Наприклад трійка складається з двох гачків.    Співвіднесення цифри з кількістю предметів. Дитині пропонують покласти (або намалювати) поряд із цифрою відповідну кількість предметів. Підготувала вихователь-методист ДНЗ Білик І.П.       святкують 105 річницю

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS
Страница 1 из 11